Konta i promocje bankowe – Najlepszekonto.pl

My analizujemy konta bankowe. Ty je wybierasz.

Konta i promocje bankowe – Najlepszekonto.pl

Bank Pocztowy

Bank Pocztowy

Bank Pocztowy powstał w 1990 r. Jego akcjonariuszami są Poczta Polska S.A. oraz PKO BP S.A. Bank stawia na to, co polskie, dlatego znajdziemy tu konta i lokaty prowadzone w złotówkach, a nie w innych walutach. Strategią banku jest zapewnianie klientom możliwie szerokiego dostępu do usług, co jest możliwe dzięki rozbudowanej sieci ok. 4,6 tysięcy urzędów pocztowych.

Bank Pocztowy

Informacje o banku

Siedziba:

Bydgoszcz

Data założenia:

1990 r.

Kapitał zakładowy:

110 133 000 zł

Bank Pocztowy powstał w 1990 r. Jego akcjonariuszami są Poczta Polska S.A. (ok. 75% akcji) oraz PKO BP S.A. (ok. 25% akcji) – instytucje znane i renomowane. Strategią banku jest zapewnianie klientom możliwie szerokiego dostępu do usług, co jest możliwe dzięki udziałowcom banku (m.in. ok. 4,6 tysięcy urzędów pocztowych). Oferta Banku Pocztowego jest prosta i przejrzysta, obejmuje rachunki dla osób fizycznych i przedsiębiorstw, produkty oszczędnościowe i kredytowe a także ubezpieczenia i fundusze inwestycyjne.

Sesje Elixir w Bank Pocztowy

Rodzaj sesji Godziny
Sesje wychodzące

8:00

12:00

14:30

Sesje przychodzące

11:00

15:00

17:30

Sesje wychodzące Sesje przychodzące

8:00

11:00

12:00

15:00

14:30

17:30

Konta bankowe: Bank Pocztowy