Analiza programów automatycznego oszczędzania

Oszczędzanie mimochodem - bo tak niektóre banki określają tę formę odkładania pieniędzy, to usługa, które ma przede wszystkim pozytywny wymiar finansowy dla osób, które mają problem z systematycznym odkładaniem pieniędzy. Takie osoby powinny docenić fakt, iż nie muszą kontrolować swojego budżetu domowego, aby odłożyć znaczącą ilość środków na czarną godzinę. Oczywiście nie zniechęcamy do tworzenia budżetu domowego i kontroli nad swoimi wydatkami; z praktyki jednak wiemy, że niektórym osobom trudno jest się kontrolować pod kątem finansów (np. uważają to za stratę czasu). W takim przypadku, programy automatycznego oszczędzania mogą być pierwszym krokiem do finansowej stabilności.

W poniższym artykule przyjrzymy się programom typu „saver” dostępnym na polskim rynku bankowym, przedstawimy ich wady i zalety oraz podejmiemy próbę wyboru najlepszego z nich.

Na czym Polegają Programy Oszczędzania Mimochodem Typu „Saver”?

Usługę automatycznego oszczędzania oferuje w naszym kraju Credit Agricole (CA Saver), mBank (Moje Cele), ING Bank Śląski (Smart Saver), Getin Bank (Zachowaj Resztę) oraz PKO BP (Autooszczędzanie). Oszczędzanie polega tu na:

 • zaokrąglaniu kwoty płatności kartą w górę (np. do pełnych 10 zł) i przelewaniu różnicy pomiędzy zaokrągloną kwotą, a kwotą transakcji na specjalne konto oszczędnościowe (przykład w dalszej części artykułu rozjaśni tę kwestię),
 • przelewaniu ustalonego procentu od kwoty transakcji kartą na dedykowane oprocentowane konto oszczędnościowe,
 • pobieraniu stałej kwoty przy okazji każdej transakcji i przelewanie jej na konto oszczędnościowe.

W praktyce wygląda to tak, że bank pobiera z naszego rachunku osobistego odpowiednio większe kwoty niż wartość realizowanej transakcji i przelewa je na specjalny, oprocentowany rachunek oszczędnościowy. Funkcjonalność jest prosta i intuicyjna – wystarczy wybrać odpowiadający nam sposób odkładania drobnych kwot i oszczędzać przy okazji płatności kartami do rachunku czy wykonywaniu przelewów.

Przyjrzyjmy się zatem, jak wyglądają takie programy oszczędzania we wspomnianych bankach, zwracając uwagę na funkcjonowanie programu "saver", oprocentowanie i opłaty związane z tymi usługami.

Smart Saver w ING Banku Śląskim

Podstawowe parametry rachunku Smart Saver prezentują się następująco:

 • oprocentowanie – 2,5% dla środków do kwoty 5 000 zł, 0,7% dla środków powyżej tej kwoty;
 • prowadzenie rachunku – 0 zł;
 • przelewy wewnętrzne są bezpłatne, przelewy zewnętrzne - pierwszy w miesiącu jest bezpłatny, każdy kolejny kosztuje 9 zł.

Smart Saver to usługa automatycznego oszczędzania w ING Banku Śląskim uruchamiana w ramach rachunku osobistego (tutaj sprawdzisz dokładną analizę Konta z Lwem Direct w ING). Bank proponuje klientom zaokrąglanie kwoty transakcji do 5 lub 10 zł (płatność kartą lub przelew zewnętrzny) bądź naliczanie określonego procentu (1-10%) od wykonanej transakcji. Porównanie sposobów oszczędzania w Smart Saverze prezentuje poniższa tabelka.

Kwota transakcji Zaokrąglenie do 10 zł 10% od wartości transakcji
123,78 zł 6,22 zł 12,38 zł
51,32 zł 8,68 zł 5,13 zł
7,46 zł 2,54 zł 0,75 zł

W zależności od rodzaju i kwoty dokonywanych przez Ciebie transakcji, każda z powyższych opcji może przynieść Ci wymierne korzyści, dzięki czemu w łatwy sposób zaoszczędzisz niewielkie kwoty na przyjemne wydatki (oczywiście im większe zaokrąglenie lub większy procent od transakcji, tym lepiej dla Twoich oszczędności). Udogodnieniem są także bezpłatne przelewy ze Smart Savera na konto osobiste w banku ING (przelewy zewnętrzne na rachunek w innym banku wiążą się z kosztem 9 zł).

Konto Oszczędnościowe Skarbonka w Getin Banku

Podstawowe parametry Konta Skarbonka i usługi "Zachowaj Resztę" prezentują się następująco:

 • oprocentowanie – od 0,85 do 1,25%;
 • prowadzenie rachunku – 0 zł;
 • przelewy z rachunku - pierwszy w miesiącu jest bezpłatny, kolejne kosztują 9 zł.

„Zachowaj Resztę” to dodatkowa usługa oferowana posiadaczom Konta Oszczędnościowego Skarbonka w Getin Banku (do jego otwarcia wymagane jest posiadanie np. Konta Proste Zasady). Funkcjonalność polega na zaokrąglaniu kwoty wydatków do 1 zł, 5 zł lub 10 zł – nadwyżka przelewana jest na Konto Skarbonka. Poniższa tabela prezentuje porównanie tych sposobów oszczędzania.

Kwota transakcji Zaokrąglenie do 1 zł Zaokrąglenie do 5 zł Zaokrąglenie do 10 zł
123,78 zł 0,22 zł 1,22 zł 6,22 zł
51,32 zł 0,68 zł 3,68 zł 8,68 zł
7,46 zł 0,54 zł 2,54 zł 2,54 zł

Podobnie jak w innych bankowych „saverach”, także i tutaj gromadzone kwoty zależą w dużej mierze od wybranego zaokrąglenia – najwięcej korzyści przyniesie zaokrąglanie środków do 10 zł, jednak im będzie mniejsze, tym mniej odczuje je nasz portfel.

CA Saver w Credit Agricole

Podstawowe parametry usługi CA Saver prezentują się następująco:

 • aby skorzystać z usługi CA Saver musisz posiadać konto oszczędnościowe o nazwie Rachunek Oszczędzam w Credit Agricole - to na ten rachunek przelewane będą zaokrąglone środki podczas wykonywania transakcji;
 • oprocentowanie może wynieść nawet 2,5% w skali roku, w zależności od salda na rachunku, kapitalizacji odsetek i udziału w konkretnej promocji banku;
 • prowadzenie rachunku – bezpłatnie;
 • przelewy z rachunku – pierwszy przelew z Rachunku Oszczędzam jest bezpłatny, każdy kolejny kosztuje 10 zł;

Automatyczne oszczędzanie w banku Credit Agricole to bezpłatna usługa, która polega na zaokrąglaniu każdej płatności kartą debetową do wybranej kwoty – 50 gr, 1 zł lub 5 zł.

Przykład: wydajesz w sklepie 123,78 zł. Jeśli wybierzesz zaokrąglenie do pełnych 50 gr, bank pobierze z konta osobistego 124 zł, a różnicę (22 gr) automatycznie przeleje na Twoje konto oszczędnościowe. Tyle samo otrzymasz przy zaokrągleniu do pełnych złotówek (124 - 123,78 = 0,22 zł). Jeśli jednak Twoim wyborem było zaokrąglanie do 5 zł, zaoszczędzisz 1,22 zł (125 - 123,78 = 1,22 zł).

Warunkiem uruchomienia usługi CA Saver jest posiadanie w Credit Agricole konta osobistego wraz z dowolnym wariantem Rachunku Oszczędzam (możesz wybrać rachunek z dzienną lub kwartalną kapitalizacją odsetek) – od tego będzie zależało oprocentowanie zbieranych przez Ciebie kwot, bowiem są one przelewane właśnie na Rachunek Oszczędzam (dla konta z kapitalizacją kwartalną oprocentowanie wynosi obecnie nawet 2,5%, zaś dla wersji z kapitalizacją dzienną - maksymalnie 1% w skali roku).

Opłacalność CA Savera zależy od tego, jak często płacisz za zakupy kartą i jakie zaokrąglenie wybierzesz. Krótkie porównanie zobrazuje poniższa tabelka:

Kwota transakcji Zaokrąglenie do 50 gr Zaokrąglenie do 1 zł Zaokrąglenie do 5 zł
123,78 zł 0,22 zł 0,22 zł 1,22 zł
51,32 zł 0,18 zł 0,68 zł 3,68 zł
7,46 zł 0,04 zł 0,54 zł 2,54 zł

Jak widzisz, różnice są dość spore i łatwo zauważyć, że najbardziej korzystną opcją (z perspektywy oszczędzania) jest zaokrąglanie każdej transakcji do pełnych 5 zł. W ten sposób na Rachunek Oszczędzam trafią wprawdzie drobne kwoty, ale wraz z czasem środki te się skumulują, a oprocentowanie sprawi, że powiększą one swoją wartość i zaczną dla Ciebie bardziej efektywnie zarabiać.

Autooszczędzanie w PKO BP

Podstawowe parametry programu Autooszczędzanie w PKO BP są następujące:

 • oprocentowanie – w zależności od wybranego rachunku oszczędnościowego, standardowo poniżej 1,2%;
 • prowadzenie rachunku – 1 zł;
 • przelewy z rachunku – pierwszy przelew wewnętrzny jest bezpłatny, każdy kolejny (wewnętrzny i zewnętrzny) kosztują 7,99 zł;

Usługa automatycznego oszczędzania w PKO BP jest ściśle powiązana z kontem osobistym oraz oszczędnościowym. Polega to na zaokrąglaniu kwoty transakcji do pełnych złotówek, naliczaniu 5% od wartości operacji lub pobieraniu 5 zł od każdej transakcji. Operacje, które brane są pod uwagę w Autooszczędzaniu, to płatności kartą debetową, przelewy (w tym zlecenia stałe), a także transakcje aplikacją mobilną IKO (np. wypłaty z bankomatów czy przelewy). Uzyskane w ten sposób drobne kwoty trafiają na wybrane przez klienta rachunek – w naszej opinii najlepsze w tym celu jest Konto Oszczędnościowe Plus.

Kwota transakcji Zaokrąglenie do pełnych zł 5% wartości transakcji 5 zł od każdej transakcji
123,78 zł (płatność kartą) 0,22 zł 6,19 zł 5 zł
51,32 zł (przelew IKO) 0,68 zł 2,57 zł 5 zł
250 zł (zlecenie stałe) 0 zł 12,5 zł 5 zł

Jak widać w powyższej tabeli, najbardziej opłacalne sposoby automatycznego oszczędzania w PKO BP to pobieranie 5% wartości lub 5 zł od każdej transakcji. Przy większych kwotach operacji korzystne może się okazać naliczanie procentu od wartości, dzięki czemu zaoszczędzimy najwięcej, jednak z drugiej strony jeśli nie chcemy odczuć dodatkowych wydatków, lepiej wybrać zaokrąglenie lub stałą kwotę od transakcji.

Moje Cele w mBanku

Podstawowe parametry Rachunku Umożliwiającego Regularne Oszczędzanie - nazywanego Moje Cele - prezentują się następująco:

 • oprocentowanie – oprocentowanie standardowe to 0,4%. Stawka premium wynosi 1,0% i jest naliczana, jeśli w danym miesiącu suma wpływów na rachunek jest wyższa o min. 100 zł od sumy obciążeń.
 • w promocji osoby, które na dzień 22 lutego 2019 r. posiadały na rachunkach oszczędnościowych i lokatach w mBank mniej niż 1000 zł, mogą zyskać na Moich Celach promocyjne oprocentowanie 2,5% dla kwot do 20 tys. zł (0,4% dla nadwyżki) obowiązujące do 30 września 2019 r. Wystarczy otworzyć ten rachunek do 29 maja 2019 r. i zadbać, aby w danym miesiącu suma wpływów była większa od sumy obciążeń o min. 100 zł.
 • prowadzenie rachunku – 0 zł;
 • opłata za wykonanie przelewu uzależniona jest od wieku klienta i wynosi:
  • 0 zł za pierwszy przelew,
  • 50 gr – za każdy kolejny przelew wewnętrzny i zewnętrzny dla klientów w wieku 18-24 lata,
  • 9 zł – drugi i kolejny przelew wewnętrzny i zewnętrzny dla klientów od 25 roku życia.

Program oszczędzania Moje Cele w mBanku to usługa dla posiadaczy rachunku osobistego (sprawdź analizę rachunku eKonto) pozwalająca na gromadzenie drobnych kwot przy okazji płatności kartą debetową, wypłat gotówki z bankomatów czy przelewów internetowych. Jak wskazuje nazwa, możemy ustalać tu własne cele, na które będziemy oszczędzać i dla każdego z nich ustawić odrębny sposób gromadzenia środków. mBank pozwala na wybór jednej z trzech metod oszczędzania: zaokrąglenie płatności do pełnych 10 zł, ustalony procent od wartości każdej transakcji (od 1 do 15%) lub określoną kwotę po każdej czynności (od 3 do 10 zł). Jak wyglądają różnice między tymi wariantami? Pokazuje to poniższa tabela:

Kwota transakcji Zaokrąglenie do 10 zł 15% wartości każdej transakcji 10 zł od każdej transakcji
123,78 zł (płatność kartą) 6,22 zł 18,57 zł 10 zł
51,32 zł (przelew internetowy) 8,68 zł 7,70 zł 10 zł
250 zł (wypłata z bankomatu) 0 zł 37,5 zł 10 zł

Powyższe porównanie nie wskazuje jednoznacznie, która metoda jest najlepsza, ponieważ zależy to w dużej mierze od Twoich osobistych preferencji. Najwięcej korzyści z perspektywy gromadzenia oszczędności może przynieść oszczędzanie określonego procentu od każdej transakcji, ale tylko przy płatnościach czy przelewach na wysokie sumy, wtedy bowiem łatwo zauważyć kwoty, które bank przeleje na Moje Cele. Najmniej uciążliwe dla portfela wydaje się zaokrąglanie kwoty transakcji, należy jednak zwrócić uwagę na skalę zaokrąglenia (pełne 10 zł) – przy drobnych płatnościach możemy być zaskoczeni, że z konta ubyło więcej, niż oczekiwaliśmy. Warto pamiętać, że Moje Cele możemy zasilać także niezależnie od wybranej metody oszczędzania np. zleceniem stałym z konta osobistego.

Ranking Programów Automatycznego Oszczędzania

Programy autooszczędzania to z pewnością jedna z ciekawszych usług na naszym rynku bankowym. Opierają się one na gromadzeniu drobnych kwot przy okazji częstych, codziennych czynności, np. płatności kartą czy przelewów przez Internet. Niejednokrotnie brakuje nam chęci i motywacji do oszczędzania, a bankowe „savery” umożliwiają nam odkładanie małych sum automatycznie i bez wysiłku. Oferta takich programów w polskich instytucjach finansowych jest niestety bardzo uboga – można je odnaleźć tylko w kilku bankach (poniższa tabela ułatwi porównanie tych usług).

mBank
Moje Cele
Credit Agricole
CA Saver
PKO BP
Autooszczędzanie
mBank
Moje Cele
Credit Agricole
CA Saver
PKO BP
Autooszczędzanie
Pozycja w rankingu
1
2
3
4
5
Opis konta
W przygotowaniu
W przygotowaniu
W przygotowaniu
W przygotowaniu
W przygotowaniu
Opłata za prowadzenie rachunku

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

1 zł

Oprocentowanie rachunku
 • 2,5% do kwoty 5 tys zł
 • 0,7% powyżej 5 tys. zł

zależne od oprocentowania Konta Oszczędnościowego Skarbonka i wynosi od 0,85 do 1,25%

W promocji osoby, które na dzień 22 lutego 2019 r. posiadały na rachunkach oszczędnościowych i lokatach w mBank mniej niż 1000 zł, mogą zyskać na Moich Celach promocyjne oprocentowanie 2,5% dla kwot do 20 tys. zł (0,4% dla nadwyżki) obowiązujące do 30 września 2019 r. Wystarczy otworzyć ten rachunek do 29 maja 2019 r. i zadbać, aby w danym miesiącu suma wpływów była większa od sumy obciążeń o min. 100 zł.

Poza promocją:

 • 0,4% - oprocentowanie standardowe
 • 1,0% - stawka premium, jest naliczana, jeśli w danym miesiącu suma wpływów na rachunek jest wyższa o min. 100 zł od sumy obciążeń
 • zależne od oprocentowania i kapitalizacji odsetek Rachunku Oszczędzam
 • standardowe oprocentowanie oblicza się według wzoru WIBOR1M (z 25 dnia poprzedniego miesiąca) + (-1,5%)
 • obecnie oprocentowanie wynosi nawet 2,5% (w ramach promocji)

zależne od oprocentowania Rachunku Oszczędnościowego Plus
standardowe – poniżej 1,2%

Opłata za internetowy przelew z rachunku
 • 0 zł za przelew wewnętrzny
 • 0 zł za pierwszy w miesiącu przelew na rachunek w innym banku, 9 zł za każdy kolejny
 • 0 zł za pierwszą operację (przelew lub wypłata) w miesiącu
 • 9 zł za kolejne przelewy/wypłaty w miesiącu
 • pierwszy przelew w miesiącu jest bezpłatny, opłata za każdy kolejny uzależniona jest od wieku klienta:
  • 0,50 zł za drugi i każdy kolejny przelew (wewnętrzny i zewnętrzny) w miesiącu dla klientów w wieku 18-24 lata
  • 9 zł za drugi i każdy kolejny przelew (wewnętrzny i zewnętrzny) w miesiącu dla klientów, którzy skończyli 25 lat

0 zł za pierwszy przelew w miesiącu, każdy kolejny 5 - 10 zł (w zależności od posiadanego konta osobistego)

pierwszy przelew wewnętrzny w miesiącu bezpłatny, każdy kolejny (wewnętrzny i zewnętrzny) kosztuje 7,99 zł

Sposób oszczędzania
 • zaokrąglenie kwoty transakcji do 5 lub 10 zł
 • procent od każdej transakcji (1-10%)

zaokrąglenie kwoty transakcji do 1 zł, 5 zł lub 10 zł

 • zaokrąglenie kwoty transakcji do pełnych 10 zł
 • stała kwota po każdej transakcji (3-10 zł)
 • procent od każdej transakcji (1-15%)
 • stała kwota raz w miesiącu

zaokrąglenie kwoty transakcji do 50 gr, 1 zł lub 5 zł

 • zaokrąglenie kwoty transakcji do pełnych złotówek
 • stała kwota po każdej transakcji (5 zł)
 • procent od każdej transakcji (5%)
Rodzaj transakcji
 • płatności kartą debetową
 • przelewy internetowe

płatności kartą debetową

 • płatności kartą debetową
 • wypłaty z bankomatów
 • przelewy internetowe

płatności kartą debetową

 • płatności kartą debetową
 • transakcje IKO
 • przelewy i zlecenia stałe
Konieczność posiadania konta osobistego

tak, wniosek o konto możesz złożyć na .

tak, musi być także otwarte Konto Oszczędnościowe Skarbonka.

tak, sprawdź analizę rachunku eKonto

tak + konto oszczędnościowe "Rachunek Oszczędzam"

Najbardziej rozbudowanym programem oszczędnościowym są Moje Cele w mBanku – jego użytkownicy mogą gromadzić drobne kwoty poprzez zaokrąglanie każdej transakcji (płatności kartą, przelewy internetowe, wypłaty z bankomatów), naliczanie procentu od wartości transakcji lub przelew ustalonej kwoty przy okazji każdej operacji finansowej. W Smart Saverze w banku ING również możemy oszczędzać w drodze zaokrąglania kwot transakcji (przelewów lub płatności kartą) lub naliczania procentu od ich wartości. Podobne warunki oszczędzania – zaokrąglanie kwot transakcji, naliczanie procentu od transakcji lub przelew ustalonej kwoty od każdej operacji oferuje także PKO BP w ramach Autooszczędzania, uwzględniając w nim także transakcje aplikacją mobilną. Najmniej opcji oferują CA Saver w Credit Agricole oraz Zachowaj Resztę w Getin Banku – proponują one oszczędzanie poprzez zaokrąglanie każdej płatności kartą do konta.

Czy takie programy są korzystne i opłacalne? Naszym zdaniem tak, ponieważ pozwalają na łatwe i bezbolesne oszczędzanie drobnych kwot, z których po jakimś czasie może uzbierać się większa suma. Takie dodatkowe środki wprawdzie nie są dobrym sposobem oszczędzania na większe cele (np. emeryturę czy przyszłość Twojego dziecka), jednak mogą okazać się świetną metodą na odłożenie kwoty „na wszelki wypadek”, którą każdy powinien posiadać. Jeśli nie posiadamy oszczędności i mamy problemy ze zmotywowaniem się do odkładania pieniędzy na „fundusz bezpieczeństwa”, programy typu „saver” mogą nam pomóc zrobić pierwszy krok do oszczędzania.

Jedynym mankamentami programów automatycznego oszczędzania są:dość niskie oprocentowanie rachunków (z drugiej strony jest ono wyższe niż w przypadku kont osobistych) oraz ryzyko utraty kontroli nad stanem naszego konta (zbyt wysokie zaokrąglenie kwoty transakcji może spowodować, że pieniądze będą szybciej znikać z rachunku niż nam się wydaje). Warto zatem dobrze przemyśleć sposoby odkładania pieniędzy proponowane przez bank i wybrać ten najmniej uciążliwy. Warto w tym miejscu zachęcić do eksperymentowania i dostrajania programu automatycznego oszczędzania do swoich potrzeb.

Początkowo może nam się wydawać, że automatyczne oszczędzanie będzie długotrwałe, jednak po pewnym czasie z drobnych kwot może uzbierać się większa suma, którą możemy ulokować w lepiej oprocentowanych instrumentach (np. na koncie oszczędnościowym lub lokacie). Początkowo niewielkie oszczędności mogą nie tylko zmotywować nas do odkładania większych kwot, ale także pozwolić nam na małe przyjemności, których czasem sobie odmawiamy.

Ta strona korzysta z ciasteczek. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Więcej szczegółów w polityce prywatności.