Konta i promocje bankowe – Najlepszekonto.pl

My analizujemy konta bankowe. Ty je wybierasz.

Konta i promocje bankowe – Najlepszekonto.pl

8,1% na Koncie Oszczędnościowym dla nowych posiadaczy CitiKonta w Citibanku

8,1% na Koncie Oszczędnościowym dla nowych posiadaczy CitiKonta w Citibanku
Spis treści

Kolejne promocje CitiKonta z oferty banku Citi Handlowy przynosiły na ogół nagrody gotówkowe. Zdobycie pełnej puli wymagało spełnienia różnych aktywności w ciągu kilku miesięcy. W lutym Citibank zaproponował nowym posiadaczom wspomnianego ROR atrakcyjne oprocentowanie dla ich oszczędności. Akcja przyniosła chyba dobre efekty, bo bank powraca z identyczną propozycją. W trwającej do 31 maja 2022 r. akcji „Oszczędzaj z CitiKontem - edycja 2” niezbędne działania (zapewnienie wpływów w wysokości 2 tys. zł i wykonanie transakcji kartą) trzeba wykonywać przez 4 miesiące, za co bank nagrodzi Cię podwyższeniem oprocentowania na Koncie Oszczędnościowym do 8,1% dla kwot do 100 tys. zł.

Oferta może się zakończyć wcześniej, jeśli zostanie otwartych 1500 promocyjnych rachunków.

Tylko dla nowych klientów

Oferta skierowana jest do osób z pełną zdolnością do czynności prawnych, które po 31 grudnia 2020 r. nie posiadały w Citibanku konta osobistego ani oszczędnościowego (także jako współposiadacz). Nie mogą z niej skorzystać również nierezydenci oraz obywatele i rezydenci podatkowi USA.

Pierwszy krok to założenie do 31 maja 2023 r. CitKonta. Trzeba to zrobić online, wyrażając przy tym zgodę na zdalną weryfikację tożsamości, po czym w ciągu 10 dni zaakceptować regulamin oferty. Następnie, do 31 maja 2023 r., należy założyć Konto Oszczędnościowe i wpłacić na nie pieniądze.

Dodajmy, że jeśli w trakcie otwierania rachunku wyrazisz zgodę na przesyłanie i prezentowanie przez Citibank informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej (tzn. poprzez system bankowości elektronicznej Citibank Online, sms-y, e-mail, powiadomienia w aplikacji Citi Mobile) oraz telefoniczne przekazywanie przez bank informacji handlowych i nie odwołasz tych zgód do ostatniego dnia roboczego miesiąca, w którym otworzyłeś ROR, to bank wypłaci Ci 20 zł premii. Nagroda trafi na Twoje CitiKonto najpóźniej w ostatnim dniu roboczym kolejnego miesiąca.

8,1% przez 4 miesiące po zapewnieniu wpływów

Promocyjne oprocentowanie, czyli 8,1%, otrzymasz za każdy z czterech miesięcy od maja do sierpnia 2023 r., w którym zapewnisz wpływ na rachunek osobisty w wysokości min. 2000 zł oraz wykonasz przynajmniej jedną transakcję kartą na kwotę min. 100 zł. Uwaga: pieniądze nie mogą pochodzić z rachunków osobistych prowadzonych w Citibanku!

Maksymalna kwota, jaka może być objęta podwyższonym oprocentowaniem, wynosi 100 tys. zł. Powyżej tej granicy oraz poza okresem promocyjnym Twoje oszczędności będą „pracowały” na standardowych warunkach.

Odsetki promocyjne bank wypłaci Ci do 20. dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym spełniłeś warunki regulaminu akcji. Otrzymasz je odrębnym przelewem, niezależnie od odsetek wynikających ze standardowych warunków.

Gdybyś w którymś z miesięcy nie zapewnił wymaganych wpływów, to za ten okres nie otrzymasz podwyższonego oprocentowania, ale nie pozbawi Cię to prawa do jego uzyskania w kolejnych miesiącach.

Zamknięcie CitiKonta lub Konta Oszczędnościowego albo chociaż złożenie dyspozycji wypowiedzenia lub zmiany typu rachunku przed dniem naliczenia oprocentowania promocyjnego pozbawi Cię podwyższonych odsetek za dany miesiąc.

CitiKonto to podstawa

Jak widzisz, podstawowym warunkiem otrzymania wysokiego oprocentowania na Koncie Oszczędnościowym jest otwarcie CitiKonta. Przyjrzyjmy się więc jego parametrom:

Konto Oszczędnościowe

Tak jak w wielu bankach, tak i w Citibanku pierwsza wypłata w miesiącu z Konta Oszczędnościowego jest bezpłatna, za każdą kolejną bank pobiera prowizję. Trzeba zauważyć, że założenie tego rachunku jest bezpłatne, ale jego prowadzenie będzie się wiązało z opłatą, jeśli nie zapewnisz wymaganych przez bank wpływów. Na szczęście standardowe i promocyjne wymagania są identyczne.

Powrót atrakcyjnej oferty

Cieszy nas, że Citibank ponownie oferuje korzystne oprocentowanie na swoim Koncie Oszczędnościowym, jednak fakt założenia do tego konta osobistego i spełnienia dodatkowych warunków już mniej nam się podoba. Nie da się jednak ukryć, że promocyjne 8,1% to rynkowa czołówka, a 4 miesiące jej obowiązywania także warte jest docenienia.

Przy pierwszej edycji tej akcji rezygnacja z premii gotówkowej i zastąpienie jej podwyższeniem oprocentowania na Koncie Oszczędnościowym wydawały nam się dość śmiałym ruchem. Najwyraźniej spotkały się z zainteresowaniem klientów, skoro bank ponawia tę ofertę. Obecnie jest ona nawet atrakcyjniejsza niż poprzednio, gdyż część banków zdecydowało się na obniżenie oprocentowania depozytów. Tym samym parametry propozycji Citibanku lokują ją w czołówce rankingu kont oszczędnościowych. Szkoda tylko, że maksymalna kwota oszczędności jest dość niska.

Załóż CitiKonto z Kontem Oszczędnościowym na 8,1%

Przydatne dokumenty

  1. Regulamin oferty "Oszczędzaj z CitiKontem - edycja 2"