Konta i promocje bankowe – Najlepszekonto.pl

My analizujemy konta bankowe. Ty je wybierasz.

Konta i promocje bankowe – Najlepszekonto.pl

Voucher 300 zł lub 500 zł na zakupy na Allegro za wyrobienie karty kredytowej w Citi Handlowy

Voucher 300 zł lub 500 zł na zakupy na Allegro za wyrobienie karty kredytowej w Citi Handlowy
Źródło: Strona internetowa Citi Handlowy

Kto może ubiegać się o kartę kredytową w Citibanku?

Z oferty mogą skorzystać osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, w tym: osoby zatrudnione w oparciu o umowę o pracę, na podstawie umów cywilno-prawnych, emeryci i renciści, przedstawiciele wolnych zawodów, osoby prowadzące własną działalność gospodarczą, udziałowcy spółek z o.o. oraz akcyjnych, wynajmujący nieruchomości oraz ryczałtowcy. Podstawowe wymagania dla uczestników akcji prezentują się następująco:

 • dla osób fizycznych: wiek – min. 21 lat, dochód netto – min. 1200 zł, zatrudnienie w obecnej firmie co najmniej 3 miesiące;
 • dla firm – min. wiek 25 lat, działalność gospodarcza min. 2 lata.

Warto jednak zaznaczyć, że z promocji wykluczone są osoby, które: od 1 stycznia 2015 r. posiadały główną kartę kredytową Citibank.

W jaki sposób przystąpić do promocji?

Aby skorzystać z oferty specjalnej, należy wykonać następujące czynności:

 1. Do 30 czerwca 2017 r. przystąpić do promocji, wypełniając formularz kontaktowy na stronie internetowej promocji.
 2. Podczas rozmowy z przedstawicielem banku (który skontaktuje się z uczestnikiem po przesłaniu formularza) złożyć wniosek o główną kartę kredytową Citibank i zawrzeć umowę o jej prowadzenie. Uczestnicy mają do wyboru następujące karty: Citi Simplicity, MasterCard World, PremierMiles, BP PAYBACK.
 3. Dostarczyć dokumenty potwierdzające dochody deklarowane we wniosku o wydanie karty (listę wymaganych dokumentów zawiera Załącznik nr 1 do regulaminu promocji).

Jeśli dostarczone dokumenty nie będą wystarczające do potwierdzenia zdolności kredytowej uczestnika, organizator ma prawo poprosić o dostarczenie dodatkowych zaświadczeń.

Jak otrzymać voucher o wartości 300 zł?

W tym celu należy spełnić łącznie dwa warunki:

 • Przynajmniej raz zalogować się w serwisie bankowości internetowej Citibank Online lub za pomocą aplikacji mobilnej Citi Mobile. Czynność tę należy wykonać nie później niż do końca drugiego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu zawarcia umowy o kartę (data podpisania umowy będzie widoczna na dokumencie);
 • Wykonać kartą główną (lub kartą dodatkową bądź nośnikiem zbliżeniowym) transakcje bezgotówkowe o łącznej wartości co najmniej 500 zł nie później niż do końca drugiego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu zawarcia umowy.

Jak otrzymać bon na 500 zł?

W przypadku wyższej nagrody bank stawia nieco bardziej skomplikowane wymagania. Aby otrzymać bon zakupowy na Allegro o wartości 500 zł, należy przynajmniej raz zalogować się w serwisie bankowości internetowej Citibank Online lub za pomocą aplikacji mobilnej Citi Mobile (w terminie podanym powyżej), a następnie spełnić jeden z trzech warunków:

 1. Opcja I - do końca pierwszego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu zawarcia umowy o kartę kredytową złożyć dyspozycję przelewu w ramach limitu karty na kwotę co najmniej 500 zł i rozłożyć spłatę zadłużenia na raty w ramach Planu Spłat Ratalnych „Komfort”.
 2. Opcja II - zawrzeć porozumienie w zakresie Dodatkowego Limitu Kredytu do umowy o kartę na kwotę co najmniej 1000 zł. Limit udzielany jest w formie jednorazowego i nieodnawialnego przelewu rozkładanego na raty w Planie Spłat Ratalnych „Komfort”.
 3. Opcja III - przeprowadzić kartą główną, kartą dodatkową lub nośnikiem zbliżeniowym transakcje bezgotówkowe na kwotę co najmniej 500 zł i złożyć dyspozycję rozłożenia tej kwoty na raty w ramach Planu Spłat Ratalnych „Komfort”.

Ważne! Bank nie będzie honorował transakcji zwróconych lub niezaksięgowanych oraz przelewów z rachunku karty. Zastrzeżenie to obejmuje również przelewy stanowiące opłatę rachunków za media (takich jak: czynsz, fundusz remontowy, ochrona, wywóz nieczystości, podatek od nieruchomości, opłata za użytkowanie wieczyste, opłata za gaz, prąd, wodę) oraz przelewy z tytułu opłat okresowych (np. za Internet, telefon stacjonarny lub komórkowy, opłaty z tytułu polis ubezpieczeniowych oraz za naukę w szkołach).

Porównanie różnych wariantów promocji

Zanim zdecydujemy się na jedną z wyżej wymienionych opcji, przeanalizujmy koszty związane z poszczególnymi wariantami i oszacujmy potencjalne zyski.

Nagroda

Co musimy zrobić?

Koszty

Realny zysk

Voucher na zakupy na Allegro o wartości 300 zł

Wykonać transakcje kartą za min. 500 zł (do końca następnego miesiąca liczonego od momentu wydania karty).

Brak dodatkowych kosztów przy terminowej spłacie zadłużenia.

300 zł

Voucher na zakupy na Allegro o wartości 500 zł – opcja I

Złożyć dyspozycję przelewu w ramach limitu karty na kwotę co najmniej 500 zł i rozłożyć spłatę zadłużenia na raty w ramach Planu Spłat Ratalnych „Komfort”.

115,50 zł* w tym:

 • prowizja od rozłożenia na raty: 25 zł
 • odsetki: 10,5 zł
 • prowizja za obsługę planu ratalnego: 80 zł

384,50 zł

Voucher na zakupy na Allegro o wartości 500 zł – opcja II

Wystąpić o Dodatkowy Limit Kredytu do umowy o kartę na kwotę co najmniej 1000 zł i rozłożyć go na raty w Planie Spłat Ratalnych „Komfort”.

191 zł* w tym:

 • prowizja od rozłożenia na raty: 50 zł
 • odsetki: 21 zł
 • prowizja za obsługę planu ratalnego: 120 zł

309 zł

Voucher na zakupy na Allegro o wartości 500 zł – opcja III

Przeprowadzić kartą transakcje bezgotówkowe na kwotę co najmniej 500 zł i złożyć dyspozycję rozłożenia tej kwoty na raty w ramach Planu Spłat Ratalnych „Komfort”

115,50 zł* w tym:

 • prowizja od rozłożenia na raty: 25 zł
 • odsetki: 10,5 zł
 • prowizja za obsługę planu ratalnego: 80 zł

384,50 zł

*Założyliśmy, że spłata będzie odbywała się w czterech comiesięcznych ratach, a prowizja od uruchomienia Planu Spłat Ratalnych „Komfort” to 5% kredytowanej kwoty.

Jak zrealizować voucher na Allegro.pl?

Bon na Allegro.pl zostanie przekazany uczestnikom w formie elektronicznej za pośrednictwem wiadomości wysłanej przez bank w systemie transakcyjnym Citibank Online nie później niż do końca trzeciego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu zawarcia umowy o kartę.

Warto jednak podkreślić, że osoby, które zdecydują się powalczyć o wyższą nagrodę, otrzymają voucher tylko wtedy, gdy nadal będą korzystać z produktów wykupionych w ramach oferty specjalnej (czyli głównej karty kredytowej, planu Komfort i – w przypadku drugiej opcji – z Dodatkowego Limitu Kredytu). Każdy uczestnik promocji może otrzymać tylko jeden bonus w postaci vouchera o wartości albo 300, albo 500 zł. Nagroda jest wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych.

Vouchery są ważne do 31 grudnia 2017 r. i nie podlegają zamianie na równowartość pieniężną. W przypadku, gdy cena zakupu będzie wyższa niż wartość bonu, należy dopłacić brakującą kwotę (natomiast kiedy cena towaru będzie niższa niż wartość vouchera, nie otrzymamy zwrotu różnicy).

Warunkiem realizacji zamówienia z wykorzystaniem vouchera jest akceptacja regulaminu Allegro.pl i wpisanie numeru bonu w koszyku zakupowym w miejscu „masz kod rabatowy”.

Regulamin akcji znajdziesz tutaj

Ile kosztuje karta kredytowa Citi Simplicity?

Choć promocją są objęte wszystkie karty kredytowe z oferty Citi Handlowy, najbardziej opłacalną dla nas opcją będzie wybór karty Simplicity. Obecnie stanowi ona jedną z najlepszych i najtańszych ofert na rynku. Przyjrzyjmy się opłatom związanym z jej użytkowaniem:

 • 0 zł – koszt wydania karty głównej i kart dodatkowych;
 • 0 zł – miesięczny koszt korzystania z karty głównej oraz kart dodatkowych;
 • 56 dni – długość okresu bezodsetkowego, w tym 26 dni na spłatę;
 • 3,50% - wysokość spłaty minimalnej;
 • 6% min. 10 zł - wypłata w bankomatach krajowych i zagranicznych;
 • 5,80% - prowizja za przewalutowanie;
 • 6% wartości transakcji, nie mniej niż 10 zł – prowizja pobierana w przypadku transakcji gotówkowych.

Bank udostępnia także program spłat ratalnych „Komfort” - umożliwia rozłożenie spłaty zadłużenia maksymalnie na 60 rat. Prowizja i oprocentowanie są ustalane indywidualnie, nie więcej niż 20% od kwoty transakcji. Za obsługę planu bank nalicza prowizję w wysokości 20 zł (dla limitu kredytu w karcie) lub 30 zł (w przypadku Dodatkowego Limitu Kredytu).

Kartę kredytową Citi Simplicity dokładnie opisaliśmy w tym artykule.

Komentarz redakcji

Klienci, którzy zdecydują się na wyrobienie karty kredytowej w Citi Handlowy, mogą skorzystać z dwóch wariantów promocji. Aby otrzymać voucher o wartości 300 zł, muszą jedynie przeprowadzić transakcje bezgotówkowe o łącznej wartości co najmniej 500 zł (w praktyce oznacza to aktywne posługiwanie się kartą kredytową przez nieco ponad dwa miesiące). Jeżeli zdecydują się przy tym na praktycznie darmową kartę Simplicity oraz będą terminowo spłacać zadłużenie, nie poniosą przy tym żadnych dodatkowych kosztów.

W nieco innej sytuacji znajdą się osoby, które wybiorą drugi, bardziej skomplikowany wariant oferty. Aby uzyskać wyższą nagrodę (czyli 500 zł), będą musiały skorzystać z planu ratalnego i wziąć pod uwagę opłaty związane z jego uruchomieniem. Muszą więc liczyć się z tym, że bank pobierze prowizję nawet do 20% kwoty planu ratalnego oraz doliczy do każdej raty dodatkową opłatę w wysokości 20 lub 30 zł (to zaś może wydatnie zmniejszyć wysokość nagrody).

Warto więc przed skorzystaniem z oferty rozważyć obie opcje i skalkulować wszystkie „za” i „przeciw”.

O banku

Citi Handlowy świadczy usługi dla klientów indywidualnych, przedsiębiorstw i korporacji. W swojej działalności stawia na jakość, innowacyjność oraz indywidualne podejście do klienta. Wśród usług i produktów dostępnych w banku można wymienić np. konta osobiste i firmowe, produkty oszczędnościowe, inwestycyjne czy ubezpieczeniowe.