Konta i promocje bankowe – Najlepszekonto.pl

My analizujemy konta bankowe. Ty je wybierasz.

Konta i promocje bankowe – Najlepszekonto.pl
Promocja została zakończona. Sprawdź najnowszą: 15 000 zł do wygrania w konkursie Kantoru Walutowego Alior Banku.

Po 50 zł dla polecającego i poleconego w programie rekomendacyjnym Kantoru Walutowego Alior Banku

Po 50 zł dla polecającego i poleconego w programie rekomendacyjnym Kantoru Walutowego Alior Banku
Źródło: strona promocji

W „Programie rekomendacyjnym” Kantoru Walutowego Alior Banku może brać udział każda pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i konto w Kantorze Walutowym. Zadanie sprowadza się do znalezienia chętnego do zostania klientem kantoru i dopilnowania, by spełnił on proste warunki aktywności. Na ogół premia za każdą skuteczną rekomendację przysługuje tylko osobie polecającej, ale w ramach trzeciej edycji akcji "50 zł dla odbiorcy rekomendacji" bonus wypłacany jest także poleconemu.

Omawiana promocja obowiązuje do 31 grudnia 2021 r., przy czym Alior Bank zastrzegł sobie prawo do jej zakończenia przed tą datą. Gdyby miało do tego dojść, bank poinformuje o swoich zamiarach 7 dni wcześniej. Nie ma więc co zwlekać z poszukiwaniem osoby, której zarekomendujesz założenie konta w Kantorze Walutowym.

50 zł dla nowego klienta

Poleconym może być osoba z pełną zdolnością do czynności prawnych, która nie miała dotąd podpisanej z Alior Bankiem umowy o żaden produkt. Krótko mówiąc, musi to być zupełnie nowy klient tego banku.

Działania niezbędne do zdobycia 50 zł premii sprowadzają się do wykonania następujących czynności:

Krok 1
Krok 1

Do 31 grudnia 2021 r. załóż konto w Kantorze Walutowym Alior Banku i zawrzyj umowę o wydanie karty wielowalutowej do tego rachunku. Pamiętaj, by w internetowym wniosku podać kod polecający otrzymany od obecnego klienta banku. Jeśli chcesz, możesz skorzystać z naszego sprawdzonego kodu: W88CDIA8D8JL

Miejsce na kod polecenia w formularzu wniosku o konto w Kantorze Walutowym Alior Banku

Krok 2
Krok 2

Także do 31 grudnia 2021 r.:

 • dokonaj transakcji wymiany o łącznej równowartości nie mniejszej niż 500 zł. Gdyby były to operacje, w których złotówki nie byłyby sprzedawane ani kupowane, to kwota transakcji zostanie przeliczona na PLN wg średniego kursu podanego w Tabeli kursów średnich walut obcych opublikowanej przez NBP w dniu zawarcia transakcji;
 • zrealizuj przynajmniej jedną płatność kartą wielowalutową na dowolną kwotę.
Nagroda
Nagroda

Nagrodę, czyli 50 zł premii gotówkowej, otrzymasz na swoje konto w Kantorze Walutowym Alior Banku do 25. dnia miesiąca następującego po tym, w którym spełnisz wszystkie wymagania regulaminu promocji.

50 zł za każde skuteczne polecenie

Jako polecający otrzymasz 50 zł za każdą skuteczną rekomendację. Oto działania, które musisz wykonać:

Krok 1
Krok 1

Jak najszybciej (promocja trwa do 31 grudnia 2021 r.) zaloguj się do swojego konta w Kantorze Walutowym Alior Banku, by pobrać z zakładki Benefity swój indywidualny 12-znakowy kod promocyjny, który przekażesz osobie poleconej.

Krok 2
Krok 2

Dopilnuj, by osoba polecona zawarła umowę o konto w Kantorze Walutowym Alior Banku i kartę wielowalutową do tego rachunku, korzystając z otrzymanego od Ciebie kodu polecającego oraz spełniła opisane wyżej warunki aktywności.

Nagroda
Nagroda

Bank będzie weryfikował wywiązanie się przez poleconego z wymagań regulaminu w cyklach miesięcznych. Gdy zrealizuje on wszystkie stojące przed nim zadania, na Twoje konto w Kantorze Walutowym Alior Banku wpłynie 50 zł premii. Stanie się to do 25. dnia miesiąca następującego po tym, w którym osoba polecona spełniła warunki Programu rekomendacyjnego.

Ważne informacje

Zacznijmy od tej dobrej - niezależnie w jakiej roli wystąpisz - polecającego czy poleconego – nie musisz martwić się rozliczeniem należnego podatku dochodowego. Nagroda dla osoby poleconej nie podlega bowiem opodatkowaniu, natomiast w przypadku premii dla polecającego niezbędnymi formalnościami zajmie się Alior Bank.

Teraz wiadomość nieco gorsza. Transakcje kartą wielowalutową nie mogą być wykonane w dowolnym miejscu. W regulaminie akcji jest zapis, że nie zostaną uwzględnione płatności w punktach o następujących kodach MCC:

 • 4111 - m.in. usługi transportowe;
 • 4829 - internetowe przekazy pieniężne;
 • 4900 - narzędzia elektryczne, gazowe, sanitarne i wodne;
 • 6012 - instytucje finansowe;
 • 6051, 6540 - przekazy pieniężne w instytucjach finansowych;
 • 6211 - brokerzy ubezpieczeniowi;
 • 7995, 7993, 7994, 9406 - kasyna, kolektury oraz zakłady bukmacherskie i im podobne;
 • 8999 - profesjonalne usługi, nieklasyfikowane pod innymi kodami MCC, o ile płatność zidentyfikowana jest jako zagraniczna (country code inny niż Polska).

Kantor Walutowy Alior Banku

Korzystanie z Kantoru Walutowego Alior Banku jest bezpłatne. Jako jego klient zyskujesz atrakcyjne kursy walut i konkurencyjne opłaty za przelewy europejskie i zagraniczne. Z racji tego, że kantor jest częścią banku, to zgromadzone na jego kontach środki (do 100 000 euro) są chronione gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Z konta w Kantorze Walutowym można realizować przelewy walutowe w trybie pilnym (powinny dotrzeć do odbiorcy następnego dnia roboczego) i ekspresowym (pieniądze powinny znaleźć się u odbiorcy tego samego dnia).

Dodatkowe informacje znajdziesz w analizie Kantoru Walutowego Alior Banku.

Premia dla polecającego i poleconego

Jak wspomnieliśmy na wstępie, Alior Bank na ogół nagradza tylko obecnych klientów Kantoru Walutowego, wypłacając im 50 zł za każdą skuteczną rekomendację. Skoro więc pojawia się możliwość zgarnięcia bonusu także przez osobę poleconą, to warto z niej skorzystać. Jako osoba rekomendująca masz ułatwione zadanie, by przekonać poleconego do skorzystania z oferty Aliora, a jako nowy klient zyskujesz dodatkową motywację do założenia rachunku w Kantorze Walutowym.

Przypominamy, że bank dopuszcza możliwość zakończenia akcji przed terminem wskazanym w regulaminie. Nie ma więc co zwlekać z podjęciem decyzji.

Przydatne dokumenty

 1. Regulamin Programu Rekomendacyjnego Kantoru Walutowego Alior Banku
 2. Regulamin promocji "50 zł dla odbiorcy rekomendacji edycja 3"

O banku

Alior Bank to ogólnopolski bank uniwersalny, obsługujący wszystkie segmenty rynku. Instytucja działa na rynku od 2008. Największym akcjonariuszem banku jest Grupa PZU, która posiada około 32% akcji.

Strategią Alior Banku jest zwiększanie udziału w sektorze bankowym, pogłębianie relacji z klientami oraz rozwój dotychczasowych produktów i innowacji.