Konta i promocje bankowe – Najlepszekonto.pl

My analizujemy konta bankowe. Ty je wybierasz.

Konta i promocje bankowe – Najlepszekonto.pl
Oferta nieaktualna. Sprawdź aktualnie trwającą.

Nawet 4% do 200 000 zł na Koncie Mega Oszczędnościowym w Alior Banku

Nawet 4% do 200 000 zł na Koncie Mega Oszczędnościowym w Alior Banku
Spis treści

Z przyjemnością możemy zakomunikować, że nowa oferta specjalna na Koncie Mega Oszczędnościowym w Alior Banku to jeszcze lepsze warunki: 3% lub nawet 4% dla "nowych środków". Co prawda, obecna stawka na rachunku oszczędnościowym wciąż nawet nie zbliża się do poziomu inflacji, która przekracza 10%, ale w obecnych warunkach to i tak bardzo dobra propozycja oszczędnościowa. Najnowsza edycja promocji obowiązuje do 9 czerwca 2022 r.

Propozycja dla wszystkich

Tradycyjnie obowiązuje zasada, że w najnowszej odsłonie promocji nie mogą wziąć udziału ci, którym w trakcie jej trwania kończy się bonusowe oprocentowanie uzyskane w ramach poprzedniej edycji akcji.

Podwyższone oprocentowanie Konta Mega Oszczędnościowego może otrzymać osoba pełnoletnia, która do 9 czerwca 2022 r. wpłaci na ten rachunek nowe środki. Pod tym pojęciem rozumiana jest nadwyżka ponad łączne saldo w Alior Banku (na kontach osobistych, oszczędnościowych i lokatach w PLN) w dniu 4 maja 2022 r.

Dla uniknięcia wątpliwości najlepiej jest to przedstawić na konkretnym przykładzie. Załóżmy, że we wspomnianym dniu posiadałeś w Alior Banku łącznie 15 000 zł. Każda kwota ponad to saldo (maksymalnie 200 000 zł), którą wpłacisz na Konto Mega Oszczędnościowe, zostanie objęta podwyższonym oprocentowaniem. Promocyjne odsetki będą naliczane przez 4 miesiące od daty pierwszej wpłaty nowych środków na rachunek oszczędnościowy.

4% za zapewnienie wpływu, 3% dla każdego

Alior Bank stara się zmotywować klientów do oszczędzania i czyni to na różne sposoby. Wspomnijmy chociażby o korzyści do konta osobistego w postaci 2% na Koncie Oszczędnościowym (za chwilę do niej wrócimy). Teraz skupmy się na warunkach Konta Mega Oszczędnościowego.

Warunkiem otrzymania 4% dla nowych środków do 200 000 zł jest zapewnienie w danym miesiącu jednorazowego wpływu na konto osobiste w wysokości min. 2000 zł. Gdyby nie udało Ci się spełnić tego wymogu, Twoje pieniądze zostaną objęte oprocentowaniem 3% w skali roku.

Dla środków powyżej 200 000 zł i po upływie okresu promocyjnego (czyli 4 miesięcy) Alior Bank oferuje oprocentowanie na poziomie... 0,75% w skali roku dla kwot do 200 tys. zł i 1% dla nadwyżki.

Jaki wpływ zapewni wyższe oprocentowanie?

Alior Bank nie wprowadził warunków zaporowych, które utrudniałyby skorzystanie z oprocentowania w wysokości 4%. Możliwe są wpływy z rachunków w innym banku (w tym także z własnych), a nawet z konta firmowego w Alior Banku. Niedozwolony jest tylko wpływ z rachunku prowadzonego w Kantorze Walutowym Alior Banku.

Konto Mega Oszczędnościowe

Konto Mega Oszczędnościowe otwierane i prowadzone jest bezpłatnie. Warto podkreślić, że wszystkie przelewy internetowe realizowane z niego na konto osobiste są darmowe.

Więcej informacji znajdziesz w naszej analizie Konta Mega Oszczędnościowego. Zawarliśmy w niej także podpowiedzi, co możesz zrobić po zakończeniu okresu promocji, by Twoje oszczędności „pracowały” efektywnie.

Konto Jakże Osobiste z korzyścią 2% na Koncie Oszczędnościowym

Kilka razy wspominaliśmy o korzyści związanej z Kontem Jakże Osobistym, którą jest podwyższone do 2% oprocentowanie na Koncie Oszczędnościowym. Bonus wiąże się z warunkami ROR, do którego można dobrać sobie bezpłatnie 2 z 11 korzyści. Jedną z nich jest właśnie wyższe oprocentowanie Konta Oszczędnościowego.

Oprocentowanie w wysokości 2% dotyczy kwot do 10 000 zł i obowiązuje do 30 czerwca 2022 r., o ile wykonasz w danym miesiącu transakcje kartą na łączną kwotę min. 300 zł. Bez spełnienia tego warunku oprocentowanie wyniesie 1% w skali roku.

Ale to nie wszystko: Konto Jakże Osobiste objęte jest także promocją, w której możesz zdobyć atrakcyjną premię gotówkową i dzięki temu powiększyć swój zysk.

Więcej informacji o tej i innych korzyściach znajdziesz w analizie Konta Jakże Osobistego.

Rynkowa czołówka

Wszyscy wiedzą, że stopy procentowe są rekordowo wysokie, a oprocentowanie kont oszczędnościowym i lokat także powinno piąć się w górę. Alior Bank jest jedną z instytucji, które zareagowały na nowe warunki rynkowe i od dziś oferuje nawet 4% na Koncie Mega Oszczędnościowym. Warto docenić, że bank dwukrotnie zwiększył maksymalną kwotę objętą wyższym oprocentowaniem (200 tys. zł) i do 4 miesięcy przedłużył okres jego obowiązywania. Oferta Aliora jest obecnie jedną z najlepszych na rynku, zatem jeśli masz w tym banku konto osobiste, na które możesz zapewnić regularne, jednorazowe wpływy, warto skorzystać z tej okazji.

Spójrz także na nasz ranking kont oszczędnościowych i sprawdź, jak Konto Mega Oszczędnościowe prezentuje się na tle konkurencji.

Załóż Konto Jakże Osobiste w Alior Banku

Przydatne dokumenty

  1. Regulamin promocji Konto Mega Oszczędnościowe – 24. edycja