Konta i promocje bankowe – Najlepszekonto.pl

My analizujemy konta bankowe. Ty je wybierasz.

Konta i promocje bankowe – Najlepszekonto.pl

360 zł premii za transakcje kartą w Banku Pocztowym w programie "Pocztowe Korzyści"

360 zł premii za transakcje kartą w Banku Pocztowym w programie "Pocztowe Korzyści"
Źródło: Żródło: strona internetowa Banku Pocztowego
Spis treści

10% zwrotu za wydatki kartą na poczcie (do 360 zł)

Bank Pocztowy zachęca swoich klientów do aktywnego posługiwania się kartą – osoby, które w ten sposób opłacą swoje swoje zakupy na poczcie (z wyłączeniem agencji pocztowych), otrzymają do 30 zł premii moneyback za każdy miesiąc, w którym spełnią warunki akcji.

Program „Pocztowe Korzyści” adresowany jest do posiadaczy oraz pełnomocników Bliskiego Konta Pocztowego i Pocztowego Konta bez Ograniczeń i trwa od 17 lipca 2017 r. do odwołania.

Więcej niż proste warunki

Uczestnikiem programu może być osoba fizyczna, która łącznie spełni następujące warunki:

  • posiada rachunek osobisty w Banku Pocztowym i podpisaną umowę o kartę Mastercard z logo Poczty Polskiej;
  • wskaże aktualny numer numer telefonu komórkowego lub adresu e-mail (o ile różni się on od numeru podanego w umowie rachunku) i w trakcie trwania programu nie wniesie sprzeciwu na przetwarzanie przez bank danych osobowych w celach marketingowych i otrzymywanie informacji handlowej;
  • wykona w danym miesiącu kalendarzowym transakcje bezgotówkowe na poczcie (bank nie narzuca limitów kwotowych ani ilościowych). Płatności mogą zostać dokonane w terminalach POS zainstalowanych w placówkach Poczty Polskiej lub za pośrednictwem internetowej platformy usług pocztowych Envelo. Aby zgarnąć maksymalną premię - 360 zł - należy w każdym miesiącu wykonywać transakcje na łączną kwotę min. 300 zł;
  • nie zrezygnuje z konta i karty w trakcie trwania programu.

Ważne! Aby skorzystać z oferty specjalnej, nie musisz wypełniać dodatkowych wniosków – każda płatność na poczcie zostanie automatycznie objęta promocją.

Zwrot w wysokości 10% wydatków kartą – nie więcej niż 30 zł miesięcznie - zostanie przelany na konto uczestnika w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu podlegającym rozliczeniu. Otrzymana premia jest zwolniona z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Warto wiedzieć

Oferta obowiązuje od dnia 17 lipca 2017 r. do odwołania, a organizator zastrzega sobie możliwość zmiany okresu trwania programu. Ogłoszenie o zakończeniu promocji zostanie podane do publicznej wiadomości na stronie www.pocztowy.pl i w sieci placówek Banku Pocztowego z wyprzedzeniem co najmniej 30 dni kalendarzowych przed terminem zakończenia akcji. Dodatkowo uczestnicy programu zostaną poinformowani o zakończeniu promocji w formie wiadomości tekstowej lub mailowej wysłanej na ich numer telefonu komórkowego lub adres e-mail. Istnieje więc możliwość (aczkolwiek jak zapewniają konsultanci banku - niewielka), że program „Pocztowe korzyści” zakończy się przed upływem roku.

Dodatkowo 5% premii moneyback (do 240 zł)

Warto dodać, że oba rachunki: Bliskie Konto Pocztowe oraz Pocztowe Konto bez Ograniczeń są objęte równoległym programem zakupowym. Klienci, którzy przystąpią do programu „Same korzyści”, w ramach moneybacku mogą uzyskać premię w wysokości 20 zł miesięcznie. Łącznie w drugiej promocji do uzyskania jest 240 zł, a w obu nawet 600 zł.

Aby skorzystać z moneybacku, należy spełnić następujące warunki:

  1. Być posiadaczem lub współposiadaczem Bliskiego Konta Pocztowego lub Pocztowego Konta Bez Ograniczeń (ta promocja nie jest więc dostępna do pełnomocników konta).
  2. Zamówić i aktywować kartę do konta. Uczestnicy tego programu mają do wyboru kartę Mastercard lub VISA – jeżeli jednak chcą skorzystać z obu ofert specjalnych, powinni zdecydować się na kartę Mastercard z logiem Poczty Polskiej.
  3. Złożyć oświadczenie o przystąpieniu do programu (za pośrednictwem infolinii lub w dowolnej placówce banku lub Poczty Polskiej).
  4. W oświadczeniu wskazać kategorię premiową – to znaczy określony rodzaj punktów handlowych, w których zakupy są objęte moneybackiem oraz wyrazić zgodę na otrzymywanie od banku informacji handlowej oraz przetwarzanie danych w celach marketingowych.
  5. Zapewnić miesięczne wpływy na konto w łącznej wysokości min. 1000 zł oraz wykonać transakcje bezgotówkowe na łączną kwotę min. 300 zł miesięcznie. Aby zgarnąć maksymalną premię w wysokości 240 zł należy wykonać w każdym miesiącu transakcje na kwotę 400 zł.

W ramach programu "Same Korzyści" bank będzie premiował zwrotem wydatki w 3 kategoriach (w danym momencie można mieć aktywną tylko jedną kategorię): zdrowie (apteki), kultura (kina, teatry, muzea, opery, filharmonie) oraz sport i rekreacja (sklepy sportowe, sklepy rowerowe/serwis, pływalnie, baseny, parki wodne, parki rozrywki, atrakcje turystyczne, obiekty i kluby sportowe oraz fitness, obozy sportowe i rekreacyjne, stoki narciarskie, szkoły tańca). Warto jednak wiedzieć, że uczestnicy akcji mogą w każdym momencie zmienić premiowaną kategorię za pośrednictwem infolinii lub w placówce banku.

Każda płatność bezgotówkowa będzie identyfikowana na podstawie Merchant Category Code transakcji (poprawne numery MCC zostały podane w regulaminie programu). Jeżeli weryfikacja kodów wypadnie pozytywnie, bank przekaże premię na konto uczestnika promocji w terminie do 15 dnia następnego miesiąca po miesiącu podlegającym rozliczeniu. Premia jest zwolniona z podatku od osób fizycznych.

Oferta obowiązuje od dnia 1 lutego 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r., jednak osoby, które przed końcem roku zarejestrują się w programie, zostaną automatycznie objęte drugą edycją.

Z regulaminem I edycji programu „Same Korzyści” zapoznasz się tutaj.

Komentarz redakcji

Klienci Banku Pocztowego mogą obecnie skorzystać z aż dwóch programów zakupowych. W promocji „Same korzyści” za wykonanie transakcji bezgotówkowych kartą i zapewnienie odpowiednich wpływów na konto bank wypłaci im premię moneyback w łącznej wysokości 240 zł. Natomiast w programie „Pocztowe korzyści” na uczestników czeka zwrot do 360 zł za zakupy dokonane kartą na poczcie.

Warto jednak zaznaczyć, że aby skorzystać z obu profitów, należy posiadać kartę Mastercard z logiem Poczty Polskiej i dość aktywnie się nią posługiwać. Aby zgarnąć maksymalne benefity, należy bowiem wydać na poczcie min. 300 zł w każdym miesiącu i dodatkowo 400 zł w placówce należącej do wybranej wcześniej kategorii.

Jeżeli więc posiadasz rachunek osobisty w Banku Pocztowym, lubisz zakupy i często korzystasz z usług Poczty Polskiej, możesz w łatwy sposób uzyskać nawet 600 zł.