Konta i promocje bankowe – Najlepszekonto.pl

My analizujemy konta bankowe. Ty je wybierasz.

Konta i promocje bankowe – Najlepszekonto.pl

500 zł w gotówce + 7,4% na lokacie za otwarcie konta Citigold w Citibanku

500 zł w gotówce + 7,4% na lokacie za otwarcie konta Citigold w Citibanku
Źródło: najlepszekonto.pl
Citibank - Citigold

Bank Citi Handlowy znany jest nie tylko z licznych i ciekawych promocji kart kredytowych, ale także z częstego nagradzania nowych klientów segmentu premium (konto Citigold) i bankowości prywatnej (rachunek Citigold Private Client). Aktualnie mogą oni zdobyć bonus składający się z dwóch elementów:

  • premia gotówkowa w wysokości 500 zł za założenie konta osobistego, zapewnienie na nim odpowiedniego salda oraz stworzenie Profilu Klienta podczas spotkania z doradcą;
  • prawo założenia 6-miesięcznej lokaty z oprocentowaniem 7,4% w skali roku. Minimalna kwota depozytu wynosi 20 tys. zł, a maksymalna - 500 tys. zł (dla posiadaczy konta Citigold) lub 5 mln (dla tych, którzy założą rachunek Citigold Private Client).

Akcja „30 lat bankowości prywatnej w Polsce. Lokata 7.4" ma trwać do 6 czerwca 2023 r., ale może się zakończyć wcześniej, gdyż bank przewidział nagrody tylko dla 500 osób, które jako pierwsze otworzą konto Citigold lub Citigold Private Client.

Kto może skorzystać z propozycji?

Promocja adresowana jest do osób fizycznych z pełną zdolnością do czynności prawnych, które po 1 stycznia 2021 r. nie posiadały w Citibanku (samodzielnie lub jako współposiadacz) konta osobistego lub rachunku oszczędnościowego.

Z udziału w promocji wykluczone są osoby ze statusem dewizowym nierezydenta oraz obywatele i rezydenci podatkowi Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Co zrobić, by zasłużyć na 500 zł premii?

Działania, które pozwolą zdobyć premię, nie są skomplikowane, ale wymagają posiadania określonej kwoty oszczędności:

Krok 1
Krok 1

Do 6 czerwca 2023 r. zawrzyj z bankiem umowę produktów depozytowych i otwórz konto osobiste typu Citigold lub Citigold Private Client.

Krok 2
Krok 2

W ciągu 10 dni od otwarcia rachunku, ale nie później niż 6 czerwca 2023 r., podpisz regulamin promocji. Możesz też go zaakceptować podczas rozmowy telefonicznej z pracownikiem banku

Krok 3
Krok 3

Do końca miesiąca następującego po tym, w którym otworzyłeś wybrany rachunek, zapewnij saldo dzienne w wysokości min. 450 tys. zł, jeśli otworzyłeś konto Citigold (4,2 mln zł dla konta Citigold Private Client). Inaczej mówiąc, choć w jednym dniu musisz posiadać na rachunkach w Citibanku wymaganą kwotę.

Informacja
Informacja

Realizacja tych zadań daje prawo do otwarcia 6-miesięcznej lokaty z oprocentowaniem 7,4% w skali roku. Możesz na niej ulokować od 20 do 500 tys. zł (jeśli otworzyłeś konto Citigold) lub do 5 mln zł (gdy jesteś posiadaczem rachunku Citigold Private Client).

Krok 4
Krok 4

Do końca miesiąca następującego po tym, w którym otworzyłeś konto osobiste:

  • załóż lokatę promocyjną i/lub
  • spotkaj się z doradcą Citibanku, by stworzyć Profil Klienta i tym samym zasłużyć na nagrodę gotówkową.
Nagroda
Nagroda

Nagrodę gotówkową otrzymasz na swoje konto najpóźniej do końca drugiego miesiąca kalendarzowego po otwarciu rachunku.

Zasada realizacji wymagań regulaminu brzmi dość skomplikowanie, więc przedstawmy to na przykładzie. Załóżmy, że otworzyłeś konto w banku Citi Handlowy w maju. Wymagane saldo dzienne musisz zapewnić najpóźniej do końca czerwca. To także ostateczny termin na założenie lokaty i stworzenie z doradcą Profilu Klienta. Premię gotówkową otrzymasz w lipcu, a odsetki po zakończeniu lokaty.

Lokatę możesz otworzyć w placówce banku lub telefonicznie.

Nagroda gotówkowa otrzymana w ramach tej promocji podlega zwolnieniu z opodatkowania, nie musisz się z niej rozliczać przed urzędem skarbowym. Natomiast odsetki z lokaty zostaną pomniejszone o należny fiskusowi podatek od zysków kapitałowych.

Kilka ważnych informacji

Dla pełnego obrazu opisywanej promocji konieczne jest jeszcze wspomnienie o kilku kwestiach.

Saldo dzienne

Do salda dziennego wliczane są środki na wszystkich rachunkach klienta w Citibanku, także tych, których jest pierwszym współposiadaczem.

W obliczeniach nie są brane pod uwagę środki na kontach, których uczestnik jest drugim lub kolejnym współposiadaczem oraz na rachunkach firmowych.

Profil Klienta

Określenie Profilu Klienta możliwe jest jedynie podczas spotkania z pracownikiem banku w oddziale typu Citigold, które zlokalizowane są w kilku największych miastach w prestiżowych lokalizacjach. Profil określa wiedzę i doświadczenie finansowe klienta oraz pozwala ocenić jego skłonność do ryzyka. Stworzenie takiego dokumentu nie generuje żadnego zobowiązania wobec banku.

Przypominamy, że pełny Profil Klienta musi być widoczny w systemie banku przynajmniej do końca miesiąca następującego po tym, w którym zostało otwarte konto osobiste.

Nie działaj pochopnie

Pamiętaj, że w czasie trwania promocji nie możesz złożyć dyspozycji zamknięcia rachunku otwartego w jej ramach, a także przekształcić go na inny wariant. Zerwanie lokaty będzie oznaczało utratę wszystkich odsetek i nie będziesz miał możliwości ponownego otwarcia depozytu.

Kilka słów o ofercie Citibanku

Rachunki ze słowem gold w nazwie przeznaczone są dla klientów ze znacznymi zasobami gotówki. Choćby ze względu na wysokość miesięcznej opłaty – 220 zł w przypadku konta Citigold lub 300 zł dla wersji Citigold Private Client.

Konto Citigold

Prowadzenie rachunku jest płatne, chyba że zapewnisz odpowiedni średni stan środków na rachunkach w Citibanku w danym miesiącu – 400 tys. zł dla konta Citigold lub 4 mln zł dla Citigold Private Client.

Lokata w promocji

Spójrzmy jeszcze na uporządkowane informacje dotyczące lokaty, jaką możesz założyć w ramach opisywanej promocji

Atrakcyjna propozycja, ale tylko dla majętnych

Premia wynosząca 500 zł rozpala wyobraźnię i z pewnością zachęca do działania. Trzeba jednak powiedzieć sobie uczciwie, że zdobędą ją tylko nieliczni. Raz, z powodu ograniczonej puli nagród; dwa, ze względu na dość wysokie wymagania dotyczące salda środków na koncie w Citibanku.

Cóż, nikt nie obiecywał, że wszystkie promocje bankowe będą łatwo dostępne dla każdego. Jeśli nie możesz wziąć udziału w tej akcji, poszukaj na naszym portalu takiej, która będzie odpowiednia dla Ciebie.

Weź udział w promocji

Przydatne dokumenty

  1. Regulamin promocji "30 lat bankowości prywatnej w Polsce. Lokata 7.4"
  2. Tabela opłat i prowizji

O banku

Citi Handlowy świadczy usługi dla klientów indywidualnych, przedsiębiorstw i korporacji. W swojej działalności stawia na jakość, innowacyjność oraz indywidualne podejście do klienta. Wśród usług i produktów dostępnych w banku można wymienić np. konta osobiste i firmowe, produkty oszczędnościowe, inwestycyjne czy ubezpieczeniowe.