Konta i promocje bankowe – Najlepszekonto.pl

My analizujemy konta bankowe. Ty je wybierasz.

Konta i promocje bankowe – Najlepszekonto.pl

HIT: 200 zł na Nowy Rok z Kontem 360° z oferty Banku Millennium + 2,7% do 100 000 zł na koncie oszczędnościowym

HIT: 200 zł na Nowy Rok z Kontem 360° z oferty Banku Millennium + 2,7% do 100 000 zł na koncie oszczędnościowym
Źródło: strona promocji

Zdarza się, że mówimy o różnych „powinnościach” dotyczących określonych osób, np. muzułmanin powinien odbyć choć jedną pielgrzymkę do Mekki, mężczyzna posadzić drzewo itp. A jaki „obowiązek” ciąży na Łowcy Okazji? Założenie Konta 360° w Banku Millennium w ramach promocji ;)

Zgodnie z praktyką przyjętą przez wspomniany bank, można to zrobić tylko raz w życiu, więc „grzechem” byłoby nie wykorzystać takiej możliwości, skoro warunki uzyskania 200 zł premii są naprawdę proste – aktywacja aplikacji mobilnej, zapewnienie wpływów na rachunek i korzystanie z karty debetowej.

Akcja tylko dla nowych klientów

W promocji „200 zł na Nowy Rok” mogą brać udział tylko osoby pełnoletnie z pełną zdolnością do czynności prawnych, które w dniu jej rozpoczęcia – czyli 17 grudnia 2019 r. – nie posiadały w Banku Millennium jakiegokolwiek produktu i nie były stroną jakiejkolwiek umowy zawartej z tym bankiem.

Oznacza to, że regulamin wyklucza także osoby uprawnione do składania dyspozycji dotyczących jakiegokolwiek rachunku w Banku Millennium, np. jako współposiadacz, pełnomocnik, przedstawiciel ustawowy, opiekun lub kurator posiadacza rachunku. Niedopuszczalne jest także posiadanie karty przedpłaconej pre-paid lub dodatkowej karty kredytowej, poręczenie w Banku Millennium kredytu.

Jak wspomnieliśmy, Bank Millennium pozwala tylko raz odebrać nagrodę za założenie Konta 360°. Tak więc ci, którzy już uczestniczyli we wcześniejszych akcjach promocyjnych tego rachunku, nie mogą już otrzymać premii.

Jak otrzymać 200 zł premii?

Przejdźmy do opisu zadań czekających na uczestników promocji:

Krok 1
Krok 1

Do 28 stycznia 2020 r. złóż wniosek o Konto 360° lub Konto 360° Student na specjalnej stronie promocji i zaakceptuj jej regulamin oraz wymagane zgody marketingowe.

Krok 2
Krok 2

Najpóźniej 31 stycznia 2020 r. zawrzyj z bankiem umowę o konto wraz z kartą debetową.

Krok 3
Krok 3

Do 30 kwietnia 2020 r. aktywuj aplikację mobilną Banku Millennium.

Krok 4
Krok 4

W każdym z miesięcy: luty, marzec i kwiecień 2020 r. wykonaj następujące działania:

  • zapewnij na nowo otwarte konto łączny wpływ na kwotę co najmniej 1 000 zł;
  • dokonaj minimum jednej płatności kartą lub Blikiem.
Nagroda
Nagroda

Nagroda zostanie przekazana na otwarty w ramach promocji rachunek do 29 maja 2020 r.

Kilka istotnych szczegółów

Zwracamy uwagę, żeby we wniosku zaznaczyć wszystkie zgody marketingowe - tak, jak na poniższym obrazku:

Kliknij, aby powiększyć

Pamiętaj, że do chwili otrzymania nagrody nie możesz rozwiązać, wypowiedzieć czy odstąpić od umowy o konto oraz odwołać udzielonych zgód marketingowych.

Przy ocenie spełnienia przez uczestników warunków promocji bank nie będzie uwzględniał wypłat gotówki, poleceń przelewu wewnętrznego między własnymi rachunkami płatniczymi uczestnika prowadzonymi w Banku Millennium, transakcji niebędących zapłatą za towary czy usługi oraz kwot płatności zwróconych przed nabyciem prawa do premii. Nie ma więc przeszkód, byś przesłał pieniądze z własnego konta w innym banku.

Bonus, który zdobędziesz w tej akcji, jest zwolniony z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Oferta Banku Millennium

Bank Millennium oferuje dwie odmiany Konta 360° przeznaczone dla osób w różnym wieku.

Konto 360°

Opłata za prowadzenie Konta 360° wynosi 8 zł, przy czym nie jest pobierana, jeśli posiadacz rachunku wykona w poprzednim miesiącu choćby jedną transakcję wydaną do konta kartą lub Blikiem i zapewni wpływ w wysokości min. 1000 zł. Podobne zasady obowiązują w przypadku karty.

Łatwo dostrzec, że spełnienie wymagań niezbędnych dla zdobycia nagrody 200 zł oznacza jednocześnie darmowe konto i „plastik”.

Konto 360° Student

Posiadacze tej wersji rachunku, przeznaczonej dla osób w wieku 18-26 lat, muszą jedynie wykonać w poprzednim miesiącu min. jedną transakcję „plastikiem” lub Blikiem, by nie ponieść opłat.

Zwracamy uwagę, że choć „standardowo” wpływy na Konto 360° Student nie są wymagane, to jednak, jeśli chcesz zdobyć premię w opisywanej promocji, musisz zadbać o przekazanie w każdym z miesięcy na nowo otwarty rachunek łącznie min 1000 zł.

2,7% na Koncie Oszczędnościowym Profit

Być może dodatkową zachętą do przystąpienia do tej promocji będzie informacja, że jako klient Banku Millennium będziesz mógł wpłacić pieniądze na Konto Oszczędnościowe Profit. Środki zostaną objęte promocyjnym oprocentowaniem – 2,7% w skali roku na 3 miesiące do 100 000 zł. Bank oferuje też 2,5% na Lokacie Mobilnej oraz 3% na Lokacie Urodzinowej (można ją założyć w aplikacji mobilnej do 30 dni od daty urodzin).

Konto oszczędnościowe jest jednym z lepszych na rynku, ponieważ z podwyższonego oprocentowania możesz korzystać praktycznie na okrągło, zapewniając jedynie co pewien czas wpływ tzw. "nowych środków". Więcej o rachunku piszemy w tym artykule.

Łatwe 200 zł do zgarnięcia

Bank Millennium cyklicznie organizuje promocje swoich rachunków osobistych. Regułą jest, że oferuje atrakcyjne nagrody za spełnienie prostych warunków aktywności. Przyznasz, że aktywowanie aplikacji mobilnej, zapewnienie łącznego wpływu w miesiącu na kwotę min. 1000 zł oraz wykonanie choćby jednej transakcji kartą lub Blikiem to naprawdę nie są trudne zadania. Tym bardziej, że pieniądze przekazane na Konto 360° mogą pochodzić z Twoich rachunków w innych bankach i możesz spełnić wymóg dysponując niewielką kwota, którą kilkakrotnie przelejesz na rachunek w Millennium.

W tej sytuacji chyba zgodzisz się z nami, że „grzechem” byłoby nie skorzystać z takiej propozycji i nie założyć Konta 360° w promocji, by zdobyć 200 zł premii.

Przydatne dokumenty

  1. Regulamin promocji "200 zł na Nowy Rok"

O banku

Bank Millennium posiada w swojej ofercie szereg nowoczesnych usług i produktów finansowych dedykowanych zarówno klientom indywidualnym (segment detaliczny, Prestige oraz Private Banking), jak i biznesowym (mikroprzedsiębiorcy, przedstawiciele sektora MŚP).

Łącząc najnowocześniejsze technologie z najlepszymi tradycjami bankowości dąży do stania się najbardziej spersonalizowanym bankiem w Polsce.