Konta i promocje bankowe – Najlepszekonto.pl

My analizujemy konta bankowe. Ty je wybierasz.

Konta i promocje bankowe – Najlepszekonto.pl
Promocja została zakończona. Sprawdź najnowszą: 400 zł w gotówce z kontem Millennium 360°.

[HIT] 200 zł na Nowy Rok za Konto 360° i dodatkowe bonusy od Banku Millennium

[HIT] 200 zł na Nowy Rok za Konto 360° i dodatkowe bonusy od Banku Millennium
Źródło: strona Banku Millennium

Bank Millennium lubi nagradzać tych, którzy rozpoczynają z nim współpracę lub sięgają po kolejne produkty. Niedawno pisaliśmy o bonusie 200 zł dla tych, którzy zdecydują się skorzystać z jego karty kredytowej. Teraz przyszedł czas na promocję konta osobistego. Warunki do spełnienia nie są trudne, ale warto sprawdzić, czy możemy skorzystać z tej promocji, zwracając szczególną uwagę na to, jak bank definiuje nowego klienta.

Nowy klient – kto to jest?

Organizator promocji, czyli Bank Millennium S.A., zawęził grono potencjalnych uczestników swojej najnowszej akcji. To, że mogą w niej brać udział tylko osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, jest oczywiste. Gorzej, że w myśl regulaminu uczestnikami promocji mogą być tylko ci, którzy w dniu jej rozpoczęcia – czyli 8 stycznia 2019 r. – nie posiadają w Banku Millennium jakiegokolwiek produktu i nie są stroną jakiejkolwiek umowy zawartej z tym bankiem.

W związku z tym, z udziału w akcji wykluczone są także osoby uprawnione do składania dyspozycji dotyczących jakiegokolwiek rachunku w Banku Millennium, np. jako współposiadacz, pełnomocnik, przedstawiciel ustawowy, opiekun lub kurator posiadacza rachunku. Niedopuszczalne jest także posiadanie karty przedpłaconej (pre-paid) lub dodatkowej karty kredytowej, poręczenie w Banku Millennium kredytu lub posiadanie jednostki uczestnictwa Millennium TFI.

Dodajmy, że w promocji nie mogą uczestniczyć także ci, którzy kiedyś brali udział w akcji promocyjnej lub sprzedaży premiowej Konta 360° lub Konta 360° Student i otworzyli w jej ramach wspomniane rachunki, oraz osoby, które na dzień rozpoczęcia opisywanej akcji - 8 stycznia 2019 r. - były już zarejestrowane w systemie banku jako wnioskodawca w zakresie któregokolwiek produktu Banku Millennium.

Jak zyskać 200 zł za konto w Banku Millennium?

Po tej długiej wyliczance osób wykluczonych z udziału w promocji czas wreszcie przejść do opisu zadań czekających tych, którzy mogą w niej uczestniczyć.

  1. Do 28 stycznia 2019 r. złóż wniosek o Konto 360° lub Konto 360° Student wraz z kartą debetową na specjalnej stronie promocji i zaakceptuj regulamin akcji. Pamiętaj, że składając wniosek o jedno ze wspomnianych kont, musisz wyrazić zgody na przetwarzanie przez Bank Millennium Twoich danych osobowych dla celów marketingowych, w tym na kontaktowanie się z Tobą poprzez środki porozumiewania się na odległość (telefon, mail).
  2. Najpóźniej 31 stycznia zawrzyj umowę o wspomniane produkty banku.

Wymagana aktywność na koncie

Jako posiadacz musisz następnie wykonać określone działania, by bank nagrodził Cię obiecaną premią.

Chcąc uzyskać nagrodę nr 1, czyli 50 zł, musisz w lutym 2019 r.:

  • aktywować aplikację mobilną;
  • zasilić nowo otwarte konto kwotą co najmniej 1 000 zł (nie musi być jednorazowo, można wykonać kilka przelewów);
  • dokonać w tym miesiącu co najmniej jednej płatności kartą lub za pomocą Blika.

Pytaliście, czy możliwe jest aktywowanie aplikacji w styczniu.
Sygnalizowaliście też, że podczas podpisywania umowy o konto w oddziale, doradcy gorąco namawiają do aktywowania aplikacji mobilnej z ich pomocą.
Dociekaliśmy więc w Banku Millennium, czy uruchomienie aplikacji w styczniu nie pozbawi prawa do premii.
Mamy dobre wiadomości: aplikacja musi być aktywowana do końca lutego. Uruchomienie jej w styczniu nie będzie przeszkodą w zdobyciu bonusów!

W celu uzyskania drugiej części premii, czyli 150 zł, musisz w marcu i w kwietniu 2019 r.:

  • zasilić nowo otwarte konto tak, aby suma wpływów na konto w każdym z tych miesięcy wyniosła co najmniej 1 000 zł;
  • dokonać co najmniej jednej płatności kartą lub Blikiem.

To musisz wiedzieć

Wnioski o Konto 360° lub Konto 360° Student złożone w inny sposób niż na dedykowanej stronie promocji nie uprawniają do ubiegania się o nagrody.

Wypełniając wniosek o otwarcie konta on-line, musisz zaznaczyć wszystkie zgody i zaakceptować regulamin akcji. Choć nie ma o tym mowy wprost w regulaminie, to trzeba zaznaczyć i tę przedostatnią pozycję - dotyczącą przetwarzania bez bank informacji stanowiących tajemnicę bankową także po zakończeniu promocji. Potwierdziliśmy tę informację w banku.

Kliknij, aby powiększyć

Dokonując oceny spełnienia przez uczestników warunków promocji, bank nie będzie uwzględniał wypłat gotówki, poleceń przelewu wewnętrznego między własnymi rachunkami płatniczymi uczestnika prowadzonymi w Banku Millennium, transakcji niebędących zapłatą za towary czy usługi oraz kwot transakcji zwróconych przed nabyciem prawa do premii.

Przed wypłatą bonusów nie możesz też rozwiązać, wypowiedzieć czy odstąpić od umowy o konto oraz odwołać udzielonych zgód marketingowych.

Przekazanie nagród

Obie nagrody (50 i 150 zł) zostaną przekazane na Twoje konto otwarte w ramach promocji. Premia 50 zł trafi na nie do 18 marca 2019 r., a 150 zł do 20 maja 2019 r. Oczywiście pod warunkiem, że wywiążesz się z zadań, jakie postawił przed Tobą organizator.

Uzyskane premie są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Konto osobiste w Banku Millennium

Konto 360°, które jest dostępne także w wersji Konto 360° Student (dla osób w wieku 18-26 lat), to sztandarowy rachunek Banku Millennium.

Warunki uniknięcia opłat za ich prowadzenie są tożsame z tym, co musisz zrobić, by zyskać premie!

Konto 360°

Standardowo opłata za prowadzenie konta wynosi 8 zł. Bank nie pobierze jej, jeśli w poprzednim miesiącu wykonasz min. jedną transakcję wydaną do rachunku kartą lub Blikiem i zapewnisz wpływ w wysokości min. 1 000 zł. Takie same zadania trzeba wypełnić, by uniknąć opłaty za kartę, która standardowo wynosi 7 zł.

Szczegółowe informacje o tym rachunku znajdziesz w naszej analizie.

Konto 360° Student

Posiadacze tej wersji konta (dostępnej dla osób w wieku 18-26 lat) nie muszą zapewniać wpływu, by było ono – podobnie jak wydana do niego karta - bezpłatne. Konieczne jest jedynie wykonanie w poprzednim miesiącu min. jednej transakcji kartą lub Blikiem. Jeśli jednak chcesz zdobyć premię w opisywanej promocji, to musisz zadbać o wpływ min. 1 000 zł na rachunek.

Dodatkowo, klienci z tej kategorii wiekowej mogą bez prowizji wypłacać środki ze wszystkich bankomatów w kraju i na świecie.

Więcej szczegółów podaliśmy w prześwietleniu tego rachunku.

Dodatkowe bonusy dla uczestników promocji

Rozważając uczestnictwo w akcji „200 zł na Nowy Rok”, powinieneś też wiedzieć o innych bonusach, jakie możesz zdobyć, będąc już klientem Banku Millennium. Mamy na myśli uczestnictwo w programie poleceń (sam wybierasz nagrodę z dostępnej puli), podwyższone do 2,7% w skali roku oprocentowanie Konta Profit oraz 2,5% na Lokacie Mobilnej.

O banku

Bank Millennium posiada w swojej ofercie szereg nowoczesnych usług i produktów finansowych dedykowanych zarówno klientom indywidualnym (segment detaliczny, Prestige oraz Private Banking), jak i biznesowym (mikroprzedsiębiorcy, przedstawiciele sektora MŚP).

Łącząc najnowocześniejsze technologie z najlepszymi tradycjami bankowości dąży do stania się najbardziej spersonalizowanym bankiem w Polsce.