Konta i promocje bankowe – Najlepszekonto.pl

My analizujemy konta bankowe. Ty je wybierasz.

Konta i promocje bankowe – Najlepszekonto.pl

Nawet 1700 zł premii: 200 zł „na start” + do 1500 zł za aktywność na iKoncie Biznes w Alior Banku

Krzysztof Duliński
Krzysztof Duliński

Dziennikarz z doświadczeniem w roli rzecznika prasowego i specjalisty ds. public relations. W wolnych chwilach lubi czytać i odkrywać nowe miejsca podczas górskich wędrówek.

Nawet 1700 zł premii: 200 zł „na start” + do 1500 zł za aktywność na iKoncie Biznes w Alior Banku
Źródło: strona promocji

Dotąd działania promocyjne dotyczące rachunków firmowych z oferty Alior Banku składały się z dwóch oddzielnych akcji – jedna była związana z założeniem iKonta Biznes lub rachunku 4x4, a druga dotyczyła aktywnego korzystania z nich przez rok. Tym razem połączono wszystko w jedną całość, zachowując zasadę, że „na start” można zdobyć 200 zł, a później nawet 1500 zł "za aktywność". Przypatrzmy się tej akcji, która trwa do 31 sierpnia 2020 r.

Adresaci promocji

Mogą w niej wziąć udział osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, o ile przed dniem przystąpienia do promocji nie posiadały żadnego produktu firmowego w Alior Banku.

200 zł + 1500 zł = 1700 zł premii!

Czas, byś poznał szczegółowe zasady ubiegania się premię (a w zasadzie dwie):

Krok 1
Krok 1

Do 31 sierpnia 2020 r. otwórz iKonto Biznes lub Rachunek 4x4 na specjalnej stronie internetowej i zawrzyj z bankiem Umowę ramową o świadczenie usług bankowych oraz prowadzenie rachunków rozliczeniowych i lokat dla przedsiębiorców i innych podmiotów.

Krok 2
Krok 2

We wrześniu i październiku 2020 r. wykonaj po min. 4 transakcje kartą na dowolną kwotę.

Krok 3
Krok 3

Do 31 października 2020 r.:

  • wykonaj co najmniej jeden przelew w aplikacji Alior Mobile;
  • zapewnij wpływ od kontrahentów lub wpłatę gotówkową utargu w łącznej wysokości min. 3000 zł.
Nagroda
Nagroda

Do 30 listopada 2020 r. na nowo otwarty rachunek otrzymasz 200 zł premii.

Krok 4
Krok 4

Aktywnie korzystaj z założonego konta przez 12 miesięcy. W każdym z nich, zależnie od realizowanych operacji, możesz zdobyć nawet 125 zł nagrody, więc w ciągu roku do zgarnięcia jest maksymalnie 1500 zł. Poniżej przedstawiamy, za jakie operacje i w jakiej wysokości bank będzie naliczał Ci premie. Uwaga: bonus otrzymasz tylko za ten miesiąc, w którym zrealizujesz min. 4 operacje bezgotówkowe kartą.

Nagroda
Nagroda

Premie będą wypłacane na Twój rachunek do końca miesiąca następującego po tym, w którym wykazałeś się choć jedną z wymaganych aktywności.

Jakie operacje bank nagradza?

W swego rodzaju „cenniku” bank zawarł kilka operacji i każda z nich ma inną wycenę.

Pamiętaj, że wykonanie w danym miesiącu przynajmniej 4 transakcji kartą wydaną do rachunku oznacza jedynie prawo do otrzymania nagrody. Jej wysokość zależy od Ciebie i od tego, jakie aktywności z poniższej tabeli zrealizujesz.

Maksymalnie możesz otrzymać 125 zł w miesiącu, czyli w skali roku Twój przychód może wynieść aż 1500 zł.

Aktywności na iKoncie Biznes nagradzane premią

Premiowana aktywność

Zasady przyznawania

Premia cząstkowa

Przelew do ZUS lub US

Premia za pierwszy w miesiącu przelew do ZUS (na kwotę min. 250 zł) lub US (na kwotę min. 500 zł)

Nie może to być zlecenie stałe oraz przelew natychmiastowy.

30 zł

Przelew SEPA

Premia za pierwszy w miesiącu przelew SEPA na kwotę min.  100 EUR.

10 zł

Transakcje kartą

Premia za zrealizowanie i rozliczenie w danym miesiącu kalendarzowym transakcji kartą lub kartami wydanymi do rachunku uczestnika na kwotę min. 500 zł.

10 zł

Skorzystanie z oferty kas fiskalnych w Alior Banku

Premia jest naliczana, jeżeli na rachunek wpłynie bonusowy przelew z PCKF w kwocie 100 zł.

15 zł

Premia za średniomiesięczne saldo na rachunku uczestnika promocji

od 2500,01 do 10 000 zł

od 10 000,01 do 25 000 zł

od 25 000,01 do 50 000 zł

od 50 000,01 do 100 000 zł

od 100 000,01 zł do 150 000 zł

od 150 000,01 zł

5 zł

10 zł

20 zł

40 zł

50 zł

60 zł

Kilka istotnych szczegółów

Uczestnicząc w opisywanej promocji, musisz jeszcze wiedzieć o kilku szczegółach. Dzięki nim wszystko przebiegnie sprawnie, a Ty będziesz mógł w pełni cieszyć się z nagrody.

Transakcje kartą

Zgodnie z regulaminem, transakcjami kartą są płatności za towary i usługi w punktach handlowo-usługowych znajdujących się na terenie Polski. Nie mogą to być płatności w miejscach o „zakazanych” kodach identyfikacyjnych MCC. Chodzi m.in. o zakłady bukmacherskie, instytucje finansowe, brokerów ubezpieczeniowych czy internetowe przekazy pieniężne.

Bank nie będzie również uwzględniał transakcji wykonanych kartą wielowalutową i zaksięgowanych na rachunku walutowym.

Średniomiesięczne saldo rachunku

Do jego wyliczenia bank weźmie pod uwagę kwoty na wszystkich „bieżących” rachunkach uczestnika promocji, a więc także na kontach pomocniczych i walutowych. W przypadku tych ostatnich, zgromadzone na nich środki zostaną przeliczone na PLN po kursie średnim NBP z ostatniego roboczego dnia miesiąca, za który należna jest premia. Po zsumowaniu sald z poszczególnych dni otrzymany wynik zostanie podzielony przez liczbę dni w danym miesiącu.

W obliczeniach nie będą uwzględniane środki na lokatach terminowych, rachunkach lokacyjnych oraz kwoty pochodzące z finansowania klienta w banku oraz te na rachunkach osobistych uczestnika promocji.

Jeszcze 4 sprawy

Po pierwsze, premia „na start” nie zostanie Ci przekazana, jeśli nowo otwarte konto będzie w okresie wypowiedzenia lub nie będzie już aktywne.

Po drugie, jeśli zamkniesz rachunek lub przekształcisz go w inny, zostaniesz wykluczony z udziału w promocji "za aktywność" i za miesiąc, w którym złożysz wypowiedzenie, nie otrzymasz już nagrody. Może się zdarzyć, że przepadnie Ci premia także za wcześniejszy miesiąc - stanie się tak, gdy konto zostanie zamknięte przed dniem jej przekazania.

Po trzecie, w miesiącu, w którym przystąpisz do promocji, nie musisz wykonywać 4 operacji kartą, by bank naliczył Ci premię za jedną z aktywności.

Po czwarte, każda z Twoich nagród będzie miała związek z działalnością gospodarczą, musisz więc wykazać ją po stronie przychodów swojej firmy.

Produkty firmowe w Alior Banku

W ramach tej promocji masz do wyboru iKonto Biznes i Rachunek 4x4, przy czym my rekomendujemy to pierwsze, gdyż jest ono bardziej wszechstronne.

iKonto Biznes jest bezwarunkowo darmowe. Bezpłatna może być także wydana do niego karta, o ile jej posiadacz wykona „plastikiem” min. 4 transakcje bezgotówkowe. Jak zapewne zauważyłeś, identyczny warunek trzeba spełnić, by otrzymać premię za dany miesiąc.

Więcej informacji znajdziesz w analizie iKonta Biznes.

Kilkaset złotych w pełni realne

Zdobycie 200 zł „na start” jest banalnie proste. Wykonanie po 4 operacji bezgotówkowych we wrześniu i październiku nikomu nie powinno sprawić kłopotów. Trochę gorzej sprawa przedstawia się z bonusami „za aktywność”. Zgarnięcie pełnej puli, czyli 1500 zł, wymagałoby wykonywania wszystkich określonych w regulaminie aktywności i na dodatek utrzymywania bardzo wysokiego salda rachunku. W czasach, gdy oprocentowanie depozytów firmowych jest bliskie zeru, to wpłacenie na iKonto Biznes nadwyżek finansowych może nieoczekiwanie przynieść wymierne korzyści.

W pełni realne jest zdobycie ok. 500 zł. Wystarczy co miesiąc wykonywać przelew do ZUS lub US (30 zł premii) i wydawać kartą min. 500 zł (10 zł), by otrzymać 480 zł. Do tego może się zdarzyć odpowiedni przelew SEPA i kwota bonusu przekroczy pół tysiąca.

Zastanów się nad tą propozycją, spójrz na nasz ranking kont firmowych i podejmij decyzję. Zwracamy uwagę, że kolejne edycje promocji iKonta Biznes przynoszą coraz więcej wymagań przy tej samej wysokości premii...

Przydatne dokumenty

  1. Regulamin promocji

O banku

Alior Bank to ogólnopolski bank uniwersalny, obsługujący wszystkie segmenty rynku. Instytucja działa na rynku od 2008. Największym akcjonariuszem banku jest Grupa PZU, która posiada około 32% akcji.

Strategią Alior Banku jest zwiększanie udziału w sektorze bankowym, pogłębianie relacji z klientami oraz rozwój dotychczasowych produktów i innowacji.

Więcej o Alior Bank