Konta i promocje bankowe – Najlepszekonto.pl

My analizujemy konta bankowe. Ty je wybierasz.

Konta i promocje bankowe – Najlepszekonto.pl

Nawet 1500 zł premii dla firm w nowej promocji iKonta Biznes Alior Banku

Nawet 1500 zł premii dla firm w nowej promocji iKonta Biznes Alior Banku
Źródło: strona Alior Banku

Co można zyskać w promocji Alior Banku?

W promocji „1500 zł dla firm” można co miesiąc otrzymać premię wynoszącą maks. 125 zł. Nagroda trafi do tych przedsiębiorców, którzy w danym miesiącu wykonają z firmowego rachunku określone operacje (np. przelew do ZUS, przelew natychmiastowy, transakcję kartą itp.). Premia jest przyznawana przez 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych, od momentu przystąpienia do promocji. Maksymalnie w ciągu roku można więc uzyskać aż 1500 zł zwrotu.

Co więcej, w ramach promocji klienci nie poniosą również opłaty za prowadzenie rachunku iKonto Biznes (dotyczy kont założonych po 29 czerwca 2017 r.).

Kto może wziąć udział w akcji "1500 zł dla firm"?

Uczestnikami promocji mogą być wyłącznie osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, które nie posiadają i nie posiadały żadnego produktu firmowego Alior Banku. Tak więc jeśli posiadasz w banku konto osobiste lub inny produkt dla klientów indywidualnych, możesz skorzystać z akcji promocyjnej.

Aby przystąpić do akcji promocyjnej, należy:

  1. Złożyć (we wniosku należy podać adres e-mail, na który bank prześle potwierdzenie otwarcia rachunku).
  2. Podpisać z Alior Bankiem umowę o iKonto Biznes.
  3. Aktywnie korzystać z rachunku (opis premiowanych czynności prezentujemy w kolejnej sekcji artykułu).

Przedsiębiorca staje się uczestnikiem promocji z chwilą potwierdzenia przez bank otwarcia rachunku rozliczeniowego iKonto Biznes.

Regulamin promocji znajdziesz pod tym adresem.

Jak uzyskać 125 zł premii miesięcznie?

Bank przygotował listę premiowanych aktywności i określił wysokość poszczególnych bonusów (przy czym suma pojedynczych stawek wynosi 155 zł, a więc nieco więcej niż wartość maksymalnej premii).

Co istotne, przedsiębiorca sam ustala, jakie warunki w danym miesiącu może spełnić - bank nie zmusza go obligatoryjnie do wykonania WSZYSTKICH czynności nagradzanych premią. To rozwiązanie ma jedną niezaprzeczalną zaletę - uczestnicy promocji mogą samodzielnie zdecydować o wysokości nagrody.

Klient, który w danym miesiącu spełni wszystkie warunki, otrzyma od banku możliwie najwyższą premię - 125 zł. Jeżeli jednak przeprowadzi tylko część operacji – wciąż może liczyć na gratyfikację (choć jej wysokość będzie oczywiście niższa).

Oto, jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać cząstkowe gratyfikacje w danym miesiącu:

Premiowane aktywności Warunki, jakie należy spełnić w danym miesiącu Cząstkowa premia
Przelew do ZUS Należy wykonać z rachunku przelew do ZUS na kwotę min. 250 zł. 25 zł
Przelew do US Należy wykonać przelew do US w kwocie min. 500 zł. 25 zł
Przelew SEPA Kwota przelewu SEPA musi wynosić min. 100 EUR. 10 zł
Przelew natychmiastowy Kwota przelewu musi wynosić min. 500 zł. 10 zł
Transakcje kartą Należy w danym miesiącu kalendarzowym wykonać transakcje kartą lub kartami wydanymi do rachunku na łączną kwotę min. 500 zł. 10 zł
Skorzystanie z oferty terminali za pośrednictwem Alior Banku Bank naliczy premię, jeżeli na rachunek uczestnika wpłynie kwota min. 5000,00 zł z tytułu przetworzenia transakcji kartowych, pochodzących z uznań na terminalach First Data Polska. Premia będzie naliczona w każdym miesiącu, w którym spełniony będzie ten warunek. 10 zł
Skorzystanie z oferty kas fiskalnych za pośrednictwem Alior Banku Premia zostanie naliczona, jeżeli na rachunek uczestnika wpłynie bonusowy przelew z PCKF w kwocie 100 zł. 5 zł
Premia za średniomiesięczne saldo na rachunku do 2500,00 zł 0 zł
od 2500,01 zł do 10 000,00 zł 5 zł
od 10 000,01 zł do 25 000,00 zł 15 zł
od 25 000,01 zł do 50 000,00 zł 30 zł
od 50 000,01 zł 60 zł

Ważne! Do wyliczenia średniomiesięcznego salda będą brane pod uwagę także środki ulokowane na rachunkach pomocniczych i kontach walutowych otwartych do iKonta Biznes. Środki z kont walutowych zostaną przeliczone na złote po kursie średnim NBP z ostatniego roboczego dnia miesiąca, za który należna jest premia.

Natomiast do obliczenia salda nie zostaną uwzględnione środki znajdujące się na lokatach terminowych, rachunkach lokacyjnych, środki pochodzące z finansowania klienta w banku oraz środki na rachunkach osobistych uczestnika.

Wypłata nagrody

Przypomnijmy, że maksymalna kwota premii wynosi nie więcej niż 125 zł miesięcznie i nie więcej niż 1500 zł w okresie 12 miesięcy trwania promocji. Bonus zostanie przekazany na rachunek uczestnika - iKonto Biznes lub wskazany przez przedsiębiorcę rachunek pomocniczy otwarty do tego rachunku - nie później niż do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który należna jest premia.

Wcześniej jednak bank zweryfikuje, czy uczestnik spełnił warunki wymienione w zestawieniu premiowanych czynności i wyliczy wysokości należnej gratyfikacji. Jeżeli suma pojedynczych stawek przekroczy kwotę 125,00 zł, nadwyżka przy wypłacaniu premii nie będzie brana pod uwagę, nie będzie także przechodzić na kolejne miesiące.

Premia stanowi przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i powinna być przez przedsiębiorcę rozliczona z Urzędem Skarbowym.

Kwoty Premii uzyskane w Promocji podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych tj. na Uczestniku, który otrzyma Premię ciąży obowiązek rozliczenia premii w swoich przychodach z tytułu działalności gospodarczej.

Parametry rachunku firmowego iKonto Biznes

Warunkiem uczestnictwa w akcji promocyjnej Alior Banku jest założenie iKonta Biznes i aktywne korzystanie z rachunku. Sprawdźmy więc, ile zapłacimy za prowadzenie konta i czynności objęte promocją:

  • 15 zł za prowadzenie rachunku – standardowej opłaty można uniknąć, utrzymując na rachunku średniomiesięczne saldo w kwocie co najmniej 1000 zł oraz wyrażając zgodę na komunikację marketingową od spółek grupy Alior Banku. W promocji "1500 zł dla firm" prowadzenie iKonta Biznes jest bezpłatne.
  • 8 zł za miesięczną obsługę karty - opłaty można uniknąć, wykonując 4 płatności kartą w danym okresie rozliczeniowym;
  • 0 zł za krajowe przelewy internetowe ELIXIR, 0 zł za przelewy do ZUS i US;
  • 1 zł za realizację zlecenia stałego, 0 zł za realizację polecenia zapłaty;
  • 0,20 zł za 11. i kolejny SMS autoryzacyjny;
  • brak opłat za wypłatę gotówki z bankomatów Alior Banku, 5 pierwszych wypłat w miesiącu z bankomatów obcych jest bezpłatnych, kolejne kosztują 2 zł.

Dodatkowo możesz zrealizować w danym miesiącu 5 darmowych przelewów w systemie Express Elixir oraz 5 bezpłatnych przelewów SEPA.

Więcej informacji znajdziesz w naszej pełnej analizie rachunku iKonto Biznes.

Wysokość premii zależna od potrzeb Twojej firmy

Przygotowana przez Alior Bank promocja zaskakuje wysokością premii – przedsiębiorcy, którzy założą iKonto Biznes, mogą otrzymać w ciągu roku maks. 1500 zł premii (do 125 zł w miesiącu). Aby jednak mogli w pełni skorzystać z oferowanych przez bank profitów, muszą się wykazać pewną aktywnością.

Do szczególnie wysoko premiowanych czynności należą przelewy do ZUS i US – za wykonanie obu tych operacji można otrzymać łącznie aż 50 zł. Na szczęście te dwa warunki będą stosunkowo łatwe do spełnienia przez większość przedsiębiorców - wystarczy korzystać z iKonta Biznes, jak z rachunku głównego.

Dodatkowe 10 zł może także bez problemu otrzymać wykonując przelew natychmiastowy na kwotę min. 500 zł. Przelewy te realizowane są w systemie Express Elixir i dochodzą nawet w kilka minut do odbiorcy. Przypomnijmy, że za pięć pierwszych takich transakcji w miesiącu nie zapłacimy ani grosza.

Kolejne 10 zł można otrzymać za płatności kartą debetową MasterCard Business. Jeżeli np. wykonamy 4 płatności kartą na łączną kwotę 500 zł, karta nie tylko stanie się w pełni darmowa, lecz również bank wypłaci nam dodatkowo premię.

Dodatkowy bonus (do 60 zł) jest naliczany od wysokości salda, przy czym bank bierze pod uwagę także środki ulokowane na kontach walutowych i rachunkach pomocniczych.

Nie musisz korzystać z oferty terminiali lub kas fiskalnych za pośrednictwem Alior Banku. Pełną premię (125 zł miesięcznie) można zyskać spełniając wymienione wcześniej warunki.

Dużym atutem promocji „1500 zł dla firm” jest możliwość samodzielnego wyboru warunków, gwarantujących otrzymanie cząstkowych premii. Uczestnik promocji może skorzystać ze wszystkich 8 opcji lub zdecydować się tylko na jedną lub dwie - np. na zwolnione z opłat przelewy do ZUS i US - a mimo to i tak otrzymać od banku wartościową nagrodę.

Dla wielu przedsiębiorców to elastyczne rozwiązanie może stanowić dodatkową zachętę do wzięcia udziału w promocji Alior Banku.

O banku

Alior Bank to ogólnopolski bank uniwersalny, obsługujący wszystkie segmenty rynku. Instytucja działa na rynku od 2008. Największym akcjonariuszem banku jest Grupa PZU, która posiada około 32% akcji.

Strategią Alior Banku jest zwiększanie udziału w sektorze bankowym, pogłębianie relacji z klientami oraz rozwój dotychczasowych produktów i innowacji.