Zagraniczni właściciele polskich banków. Porównanie wartości rynkowej i posiadanych aktywów

Zagraniczni właściciele polskich banków. Porównanie wartości rynkowej i posiadanych aktywów

W porównaniu ze swoimi zagranicznymi właścicielami polskie banki to zazwyczaj mikrusy. Citi Handlowy jest wart ponad 70 razy mniej niż jego spółka-matka, czyli międzynarodowa grupa kapitałowa Citibank. Zdarza się jednak, że polska córka prężnie się rozwija i dorasta swojej matce już prawie do ramion – tak jest w przypadku Banku Millennium, który wart jest niemal 2/3 tego, na ile wyceniany jest jego zagraniczny właściciel.

W połowie czerwca rynkowa wartość Citi Handlowego, jednego z największych pod względem liczby udzielonych kredytów polskich banków, przekraczała 9 mld zł. Dla zwykłego Kowalskiego jest to kwota wręcz trudna do wyobrażenia. Kiedy jednak weźmiemy pod uwagę fakt, że jego zagraniczny właściciel – Citigroup - wyceniany jest na giełdzie na ponad 660 mld zł, okaże się, że przy odrobinie nieuwagi księgowi z nowojorskiej centrali mogliby w ogóle nie zauważyć, że są w jego posiadaniu.

Podobnych dysproporcji pomiędzy matką (zagranicznym właścicielem) a córką (działającym w Polsce bankiem) jest na polskim rynku znacznie więcej. Innym przykładem tego, jak mikroskopijne w porównaniu do zagranicznych korporacji finansowych są rodzime banki, jest BGŻ BNP Paribas. Pod względem aktywów to szósty największy kredytodawca w naszym kraju, a jego aktualna kapitalizacja - czyli wartość rynkowa - przekracza 5,5 mld zł. Tymczasem gdyby ktoś chciał nabyć 100% akcji jego właściciela, czyli francuskiej grupy kapitałowej BNP Paribas, musiałby według obecnego kursu giełdowego zapłacić za niego przeszło 330 mld zł. To sześćdziesiąt razy tyle, ile warta jest cała polska sieć banku.

Wartościowe polskie przyczółki

Nieco trudniej przeoczyć w swoich bilansach inwestycje w inne polskie banki – ING Bank Śląski oraz BZ WBK. Obie instytucje warte są odpowiednio: 23,2 mld zł i 34,1 mld zł (stan na czerwiec 2017), a więc jak na polskie warunki są to prawdziwi giganci. Ich zagraniczni właściciele są jednak o cały rząd wielkości więksi. Zarówno holenderska grupa ING (właściciel ING), jak i hiszpański Santander (główny akcjonariusz BZ WBK) to jedne z największych na świecie podmiotów działających w branży bankowej, a ich polskie przyczółki, choć wartościowe, wyceniane są na giełdzie na niespełna 10% tego, ile warte są ich matki.

Porównanie wartości rynkowej banków polskich i zagranicznych

Córka rośnie, a matka się kurczy

Nie zawsze jednak na polskim rynku mamy do czynienia z relacją „gigantyczna matka – mikroskopijna córka”. W niektórych przypadkach niepozorna córka rozwija się w bardzo szybkim tempie, natomiast matka stopniowo traci na wartości. Przykładem takiej sytuacji jest chociażby łódzki mBank oraz jego większościowy udziałowiec – Commerzbank. Problemy, w jakie w wyniku kryzysu finansowego z lat 2007-2008 popadł niemiecki bank, sprawiły, że cena jego akcji obniżyła się w ciągu dekady o prawie 97%, a duża część posiadanych aktywów odpłynęła do innych banków. W efekcie frankfurcki właściciel mBanku jest dziś wart zaledwie 2,5-razy tyle, co jego polska inwestycja. W tym przypadku córka sięga matce już prawie do pasa.

Córka sięga matce do ramion

Jeszcze mniejsza różnica widoczna jest w przypadku Banku Millennium (którego rynkowa wartość to 8,6 mld zł) i jego głównego akcjonariusza – Banco Comercial Portugues. W wyniku głębokiego kryzysu na rodzimym rynku finansowym cena akcji portugalskiego banku w ciągu ostatnich trzech lat obniżyła się o ponad 85% i dziś wynosi niecałe 15 mld zł. Oznacza to, że polska sieć banku warta jest już prawie 60% tego, co cały biznes Portugalczyków. Mamy więc do czynienia z córką, która sięga matce już prawie do ramion.

Wartość rynkowa polskich banków na tle ich zagranicznych właścicieli

Polski bank (spółka-córka) Wartość rynkowa (mld zł) Zagraniczny właściciel (spółka-matka) Wartość rynkowa (mld zł) Ile razy spółka-matka jest większa od córki?
BZ WBK 34,1 Banco Santander 366,2 10,7
Bank Millennium 8,6 Banco Comercial Portugues 14,9 1,7
ING Bank Śląski 23,2 Grupa kapitałowa ING 249,7 10,8
mBank 18,3 Commerzbank 49,2 2,7
Citi Handlowy 9,1 Citibank 661,9 72,7
BGŻ BNP Paribas 5,5 BNP Paribas 331,5 60,3

* Tabela obejmuje wszystkie banki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, które należą do zagranicznych właścicieli. Stan na 12 czerwca 2017.

Nie wszystkie banki są na giełdzie

Niestety nie wszystkie banki da się porównać pod względem rynkowej wartości, ponieważ nie są notowane na giełdzie. Taka sytuacja ma miejsce w przypadku mających zagranicznych właścicieli: Eurobanku, Credit Agricole, Deutsche Banku, Toyota Banku oraz Raiffeisen-Polbanku. Wówczas, aby porównać matkę z córką, za wspólny mianownik możemy przyjąć nie giełdową kapitalizację, ale sumę posiadanych przez nie aktywów (aktywa banków stanowią w większości udzielone kredyty). Dane potrzebne do obliczeń znajdziemy m.in. w raportach finansowych poszczególnych banków.

Ponad 100-krotna różnica w aktywach

Po zebraniu koniecznych do zestawienia danych okazuje się, że pod tym względem polskie banki i ich zagranicznych właścicieli dzieli jeszcze większa różnica, niż kiedy porównywaliśmy je pod względem rynkowej wartości. Największa dysproporcja widoczna jest pomiędzy Eurobankiem a kontrolującym go Societe Generale. Według stanu na koniec 2016 roku polski bank dysponował aktywami na poziomie 14 mld zł. Tymczasem w posiadaniu jego właściciela było niemal 450 razy tyle, bo przeszło 6 bln złotych! Znaczna różnica występuje także w przypadku banku Credit Agricole. Należąca do Francuzów polska sieć banków pod koniec 2015 roku dysponowała aktywami rzędu 28 mld zł. Tymczasem cała grupa kapitałowa w przeliczeniu na polską walutę posiadała w tym czasie astronomiczną wręcz kwotą wynoszącą 6,4 bln zł.

Aktywa polskich banków na tle ich zagranicznych właścicieli

Polski bank (spółka-córka) Posiadane aktywa (mld zł) Zagraniczny właściciel (spółka-matka) Posiadane aktywa (mld zł) Ile razy spółka-matka jest większa od córki? Okres
BZ WBK 129 Banco Santander 5678 44,2 I 2017
Bank Millennium 68 Banco Comercial Portugues 302 4,5 I 2017
ING Bank Śląski 115 Grupa ING 3549 30,9 IV 2016
mBank 125 Commerzbank 2058 16,5 I 2017
Citi Handlowy 44 Citibank 4537 102,2 I 2017
BGŻ BNP Paribas 70 BNP Paribas 8719 125,1 IV 2016
Eurobank 14 Societe Generale 6136 447,9 IV 2016
Credit Agricole 28 Credit Agricole 6401 228,6 IV 2015
Deutsche Bank 38 Deutsche Bank 6842 180,1 IV 2015
Toyota Bank 2 Toyota Kreditbank 32 19,7 I 2016
Raiffeisen Polbank 53 Raiffeisen 497 9,3 IV 2016

* W obliczeniach przyjęto kurs euro równy 4,20 zł, a dolara 3,80 zł.

Ponad 100-krotna różnica pomiędzy matką a córką w wielkości posiadanych aktywów widoczna jest także w przypadku Deutsche Banku, Citi Handlowego oraz BGŻ BNP Paribas. Najmniejsza, bo niespełna 10-krotna, występuje natomiast w odniesieniu do opisanego wcześniej Banku Millennium oraz Raiffeisen Polbanku.

Polskie perły w koronie

Przeprowadzona analiza, oprócz tego, że pokazuje, jak małe w stosunku do swoich spółek-matek są polskie banki, prowadzi również do optymistycznych wniosków. Kiedy zestawi się bowiem wielkość posiadanych przez nie aktywów, ich wycenę rynkową, a do tego spojrzy na osiągane wyniki finansowe, okaże się że rodzimi kredytodawcy znajdują się przeważnie w znacznie lepszej kondycji niż ich zagraniczni właściciele. Jaskrawy przykład to mBank. Mimo że w porównaniu do swojej matki, czyli niemieckiego Commerzbanku, dysponuje aż 16,5-raza mniejszymi aktywami, to różnica w wartości rynkowej jest już tylko niespełna 3-krotna. Wyjaśnienie tej rozbieżności znajdziemy w raportach finansowych obu banków. Wynika z nich, że w 2016 roku oba banki zarobiły "na czysto" niemal tę samą kwotę wynoszącą ok. 1,2 mld zł. Oznacza to jednak, że mBank "wycisnął" ze swoich aktywów ponad 16 razy tyle, ile zdołali zarobić na nich Niemcy.

Zysk netto oraz zwrot z aktywów polski banków oraz ich zagranicznych właścicieli

Polski bank (spółka-córka) Zysk netto w 2016 roku (mld zł) Zwrot z aktywów Zagraniczny właściciel (spółka-matka) Zysk netto w 2016 r. (mld zł) Zwrot z aktywów
BZ WBK 2,2 1,5% Banco Santander 24,7 0,4%
Bank Millennium 0,7 1,0% Banco Comercial Portugues 0,1 0,03%
ING Bank Śląski 1,25 1,1% Grupa kapitałowa ING 17,7 0,5%
mBank 1,2 0,9% Commerzbank 1,2 0,06%
Citi Handlowy 0,6 1,3% Citibank 56,6 1,3%
BGŻ BNP Paribas 0,1 0,1% BNP Paribas 31,4 0,4%
Eurobank 0,1 1,0% Societe Generale 17,2 0,3%
Credit Agricole* 0,1 0,4% Credit Agricole 8,9 0,1%
Deutsche Bank 0,2 0,4% Deutsche Bank -7,1 -0,1%
Raiffeisen Polbank* 0,2 0,3% Raiffeisen 1,6 0,3%

Obliczenia własne na podstawie raportów finansowych poszczególnych banków. Do wyliczeń wzięto pod uwagę skonsolidowany zysk netto na poziomie całej grupy kapitałowej. Wartość aktywów przyjęto na dzień 31 grudnia 2016 roku. Przyjęto kurs euro na poziomie 4,20 zł, a dolara 3,80 zł.

* Dane za 2015 rok.​

Jeszcze lepiej na tle swojego właściciela radzi sobie Bank Millennium, który mimo że dysponuje blisko 5-krotnie mniejszymi aktywami, zarobił przed rokiem prawie 7 razy tyle, co jego portugalska matka. Swoją drogą był to pierwszy przypadek od pięciu lat, kiedy bank BCP zdołał zakończyć rok na plusie (tymczasem polskie Millennium nigdy w swojej giełdowej historii nie zanotowało straty). W przypadku większości pozostałych banków zależność była podoba. Te polskie - niczym perła w koronie - przynosiły swoim zagranicznym właścicielom sowite zyski, podczas gdy one same ledwo wiązały koniec z końcem.

W zasadzie jedynym wyjątkiem (pomijamy kiepsko radzące sobie Raiffeisen Polbank i BGŻ BNP Paribas) w polskiej bankowości komercyjnej, kiedy matka pod względem swojej efektywności radziła sobie równie dobrze jak córka, był w ubiegłym roku Citibank. W tym przypadku zwrot z aktywów zarówno w przypadku polskiej sieci, jak i całej międzynarodowej grupy osiągnął zbliżony poziom i wyniósł ok. 1,3%.

Gigant w skali Polski, mikrus w skali świata

Na infografice obrazującej wartość rynkową polskich banków i ich zagranicznych właścicieli w celach porównawczych umieściliśmy także PKO BP - największy pod względem wartości rynkowej bank kontrolowany przez polski kapitał. Jego giełdowa wycena w połowie czerwca 2017 roku wynosiła przeszło 44 mld zł, a liczba zgromadzonych aktywów zbliżała się do 290 mld zł. Dużo, chociaż w dalszym ciągu o rząd wielkości mniej niż największe międzynarodowe grupy bankowe. Dobra wiadomość jest natomiast taka, że od czasu kryzysu finansowego z końca ubiegłej dekady aktywa będące w posiadaniu polskiego banku uległy potrojeniu. Nie wydaje się też, aby ten trend miał się w przyszłości odwrócić.

Kto wie – może już niedługo PKO BP (a może i inne banki jak np. Pekao SA) będzie już na tyle duże, że zamiast skupiać się przede wszystkim na własnym podwórku ruszy na podbój obcych rynków. Zresztą pierwsze, nieśmiałe kroki w tym kierunku już zostały podjęte - bank ma swój odział we Frankfurcie nad Menem oraz placówkę w Pradze, a w planach jest wejście do Dubaju. Jeśli PKO BP pójdzie za ciosem, to już wkrótce może okazać się, polska bankowość zamiast pełnić rolę córki dla zachodniego kapitału, sama zacznie być postrzegana jako matka, kontrolująca inne zagraniczne banki.

Z ostatniej chwili

 • 18.06.2018 18:49

  W atrakcyjnej promocji Konta Optymalnego w BGŻ BNP Paribas możesz zyskać 150 zł w gotówce i 150 zł w bonach zakupowych.

 • 15.06.2018 16:48

  Kolejna atrakcyjna oferta dla przedsiębiorców, tym razem od PKO BP. Nowi posiadacze rachunków firmowych mogą w ciągu roku zyskać w sumie aż 2000 zł!

 • 14.06.2018 14:08

  Rekordowa premia od Alior Banku - do 1620 zł za założenie konta firmowego iKonta Biznes.

 • 13.06.2018 16:15

  BZ WBK uruchomił drugą promocję związaną z Mundialem. Tym razem można zyskać do 150 zł do wydania na Pyszne.pl za założenia Konta Jakie Chcę.

 • 12.06.2018 19:02

  Bony do sklepów z biżuterią Ania Kruk i perfumerii Douglas w kobiecej promocji Konta Jakie Chcę w BZ WBK.

 • 12.06.2018 15:26

  Alior Bank w swojej promocji karty kredytowej MasterCard TU i TAM oferuje 5% zwrotu za płatności na stacji paliw. Sprawdź szczegóły tutaj.

 • 12.06.2018 13:45

  Zapoznaj się z naszym najnowszym artykułem dotyczącym jakości obsługi w polskich bankach i weź udział w ankiecie: co Cię wkurza w bankach.

 • 12.06.2018 08:17

  Bank Pekao wprowadził możliwość płacenia Blikiem do swojej aplikacji PeoPay.

 • 11.06.2018 18:07

  100 zł w formie bonu Sodexo mogą otrzymać klienci biznesowi BZ WBK za założenie Konta Firmowego Godnego Polecenia.

 • 8.06.2018 10:21

  Łatwe warunki, 50 zł premii, ograniczona pula nagród – tak w skrócie można scharakteryzować najnowszą promocję EnveloBanku. Sprawdź szczegóły tutaj.

Pominęliśmy coś ważnego? Napisz do nas!

Wiadomości

Ta strona korzysta z ciasteczek. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Więcej szczegółów w polityce prywatności.