Ranking rachunków maklerskich - lipiec 2017


Ranking rachunków maklerskich

Przygotowaliśmy poniższy ranking rachunków maklerskich, aby pomóc Ci wybrać efektywne konto inwestycyjne dopasowane do Twoich potrzeb. Wybór niewłaściwego rachunku maklerskiego w dłuższym terminie przekłada się na realną stratę w Twoim portfelu, a nawet może ograniczyć Twój potencjał inwestycyjny. Nasze zestawienie jest odpowiedzią na różnorodne potrzeby polskich inwestorów.

Inwestowanie może się wiązać z wysokimi kosztami, wynikającymi nie tylko z ryzyka inwestycji, ale także wysokich opłat za korzystanie z rachunku maklerskiego. Z tego powodu warto poświęcić trochę czasu i wybrać taki rachunek maklerski, który będzie dopasowany do naszych wymagań i sytuacji. Liczne opłaty za prowadzenie konta oraz prowizje za zlecenia potrafią mocno ściąć zyski z inwestycji, szczególnie gdy inwestor po raz pierwszy spotyka się z tym typem rachunku.

Przekonaj się, który rachunek maklerski jest najlepszy dla Ciebie.Aktualny ranking kont maklerskich – lipiec 2017 r.

Biuro Maklerskie Deutsche Bank Polska
db Makler
Dom Maklerski Banku BPS
Rachunek Inwestycyjny
Biuro Maklerskie Alior Bank
Rachunek Inwestor Standard
mBank
eMakler
Dom Maklerski PKO BP
Rachunek Inwestycyjny
Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
Rachunek Inwestycyjny
Dom Maklerski ING Securities
Konto Maklerskie Elastyczne
Dom Maklerski BZ WBK
Rachunek Inwestycyjny Standard
Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas
Rachunek Maklerski
Centralny Dom Maklerski Pekao SA
Rachunek Inwestycyjny
Dom Maklerski Raiffeisen Bank Polska
Rachunek Inwestycyjny
Millennium Dom Maklerski
Rachunek Inwestycyjny
Biuro Maklerskie Deutsche Bank Polska
db Makler
Dom Maklerski Banku BPS
Rachunek Inwestycyjny
Biuro Maklerskie Alior Bank
Rachunek Inwestor Standard
mBank
eMakler
Dom Maklerski PKO BP
Rachunek Inwestycyjny
Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
Rachunek Inwestycyjny
Dom Maklerski ING Securities
Konto Maklerskie Elastyczne
Dom Maklerski BZ WBK
Rachunek Inwestycyjny Standard
Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas
Rachunek Maklerski
Centralny Dom Maklerski Pekao SA
Rachunek Inwestycyjny
Dom Maklerski Raiffeisen Bank Polska
Rachunek Inwestycyjny
Millennium Dom Maklerski
Rachunek Inwestycyjny
Pozycja w rankingu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Opis konta
W przygotowaniu
W przygotowaniu
W przygotowaniu
W przygotowaniu
W przygotowaniu
W przygotowaniu
W przygotowaniu
W przygotowaniu
W przygotowaniu
W przygotowaniu
Atuty rachunku
 • rachunek z najniższymi prowizjami na rynku
 • brak opłaty za prowadzenie konta
 • notowania mobilne
 • preferencyjne warunki dla klientów Banku BPS, młodych inwestorów oraz członków Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych
 • możliwość oszczędzania na emeryturę
 • oprocentowanie środków
 • kredyt na zakup papierów wartościowych
 • możliwość uniknięcia opłaty za prowadzenie rachunku i dostęp do notowań online
 • możliwość integracji z rachunkiem bankowym w Alior Banku
 • notowania mobilne
 • pełna integracja z eKontem
 • nowoczesny system transakcyjny
 • notowania mobilne
 • w celu inwestowania w instrumenty pochodne, należy uruchomić dodatkową usługę (otwierany jest rachunek transakcyjny, który zastępuje eKonto)
 • możliwość integracji z kontem Inteligo oraz rachunkiem w PKO BP
 • preferencyjne warunki dla członków Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych
 • możliwość oszczędzania na emeryturę
 • notowania mobilne
 • giełdy zagraniczne
 • możliwość oszczędzania na emeryturę
 • notowania mobilne
 • dodatkowe aplikacje do notowań i analiz
 • preferencyjne warunki dla nowych klientów i młodych inwestorów
 • integracja z rachunkiem w ING Banku Śląskim
 • notowania mobilne
 • konkurencyjne prowizje na rynkach zagranicznych
 • możliwość oszczędzania na emeryturę
 • notowania mobilne

preferencyjne warunki dla młodych inwestorów
kredyt na zakup papierów wartościowych

 • promocje dla młodych inwestorów i członków Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych
 • notowania mobilne
 • oprocentowanie środków (dla określonych obrotów)
 • niższe prowizje dla inwestorów do 26 roku życia, członków Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz pracowników grupy Raiffeisen
 • możliwość wykupienia oprocentowania na rachunku pieniężnym (10 zł miesięcznie)
 • integracja z kontem osobistym w Raiffeisen Polbanku
 • niższe opłaty i prowizje dla młodych inwestorów
 • notowania mobilne

poniższe informacje dotyczą inwestorów zakwalifikowanych jako standardowych (dla innych grup inwestorów prowizje są niższe)

Opłata za otwarcie konta

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł
DM wymaga minimalnej pierwszej wpłaty na rachunek w kwocie przynajmniej 1000 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

Miesięczna opłata za prowadzenie rachunku

0 zł

50 zł za każdy rozpoczęty rok kalendarzowy (50% dla rachunków założonych w drugim półroczu)

0 zł

0 zł
jeśli w ciągu 12 miesięcy na rachunku nie zostanie dokonana żadna transakcja, dom maklerski pobierze opłatę w wysokości 30 zł

 • otwarty w I półroczu z udostępnionym przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego systemem internetowym 55 zł (bez udostępnionego 60 zł)
 • otwarty w II półroczu z udostępnionym przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego systemem internetowym 30 zł (bez udostępnionego 35 zł)

opłata nie jest pobierana od posiadaczy kont Platinium i Platinium II w PKO BP

Opłata pobierana jest przy zawieraniu umowy, a potem za każdy rozpoczęty rok. Nowi klienci, którzy otworzą rachunek do 30 września 2017 r., nie ponoszą opłaty za prowadzenie konta maklerskiego za 2017 r.

0 zł

0 zł

0 zł miesięcznie – jeśli w poprzednim miesiącu dokonano przynajmniej 1 transakcji

W przeciwnym wypadku:
6 zł miesięcznie – klienci posiadający dostęp do systemu internetowego
10 zł – pozostali klienci

Raz na kwartał (na początku kwartału) bank pobiera opłatę za aktywację rachunku w kwocie 15 zł

0 zł do końca 2017 r. dla rachunków zakładanych przez Internet

standardowo - 60 zł rocznie (opłata pobierana z góry, 30 zł dla rachunków otwieranych w drugim półroczu)

0 zł

13 zł co kwartał

Przelew wewnętrzny na powiązany rachunek osobisty

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

Przelew (internetowy) do innego banku

5 zł (telefonicznie lub osobiście)

2 zł (osobiście lub telefonicznie)

0 zł

5 zł

 • 0 zł - w promocji
 • 3 zł - standardowo

od 500 zł – bezpłatnie
do 500 zł – 1 zł

0 zł

0,50 zł

5 zł

1 zł

0 zł

2 zł

Przechowywanie papierów wartościowych

0,003% wartości rynkowej papierów wartościowych wg stanu na ostatni dzień roboczy kwartału

0,02% wartości rynkowej papierów wartościowych wg stanu na ostatni dzień roboczy kwartału, jeżeli przekracza ona wartość 2 000 000 zł

Opłata kwartalna

0,00066% - akcje
0,00036% - obligacje Skarbu Państwa

Opłata miesięczna pobierana dla portfeli o wartości powyżej 500 000 zł według stanu na ostatni dzień miesiąca

0,00033% wartości instrumentów finansowych zarejestrowanych na rachunku wg stanu na ostatni dzień miesiąca kalendarzowego

Opłata miesięczna pobierana, jeśli wartość instrumentów przekracza 1 000 000 zł. Opłaty nie pobiera się, jeśli klient w ciągu miesiąca kalendarzowego zawarł transakcje o wartości min. 20% depozytu

0,00066% dla akcji – opłata kwartalna od wartości instrumentów finansowych zarejestrowanych na rachunku wg stanu na ostatni dzień kwartału pobierana, jeśli wartość papierów wartościowych przekracza 500 000 zł (opłata nie jest pobierana, jeśli wartość zapłaconej prowizji netto przekracza wartość opłaty kwartalnej)

0,00264% dla akcji – opłata roczna od wartości instrumentów finansowych zarejestrowanych na rachunku wg stanu na ostatni dzień roku pobierana, jeśli wartość papierów wartościowych przekracza 5 000 000 zł (opłata nie jest pobierana, jeśli wartość zapłaconej prowizji netto przekracza wartość opłaty rocznej)

0,000495% - akcje
0,00027% - obligacje Skarbu Państwa

Opłata miesięczna pobierana dla portfeli o wartości powyżej 1 000 000 zł według stanu na ostatni dzień miesiąca

bezpłatnie dla portfela o wartości do 1 000 000 zł

negocjowana dla portfela o wartości powyżej 1 000 000 zł

Opłata kwartalna

0 zł

0,0015% – akcje i inne instrumenty finansowe
0,00018% – obligacje Skarbu Państwa
pobierana od wartości instrumentów finansowych zarejestrowanych na rachunku wg stanu na ostatni dzień miesiąca

Opłata miesięczna pobierana, jeśli wartość instrumentów przekracza 500 000 zł. Opłaty nie pobiera się, jeśli klient w ciągu miesiąca kalendarzowego zawarł transakcje o wartości min. 10% portfela

0,15 zł (na każdy 1000 zł wartości portfela) – akcje
0,05 zł (na każdy 1000 zł wartości portfela) – papiery wartościowe inne niż akcje
Pobierana od wartości instrumentów finansowych zarejestrowanych na rachunku wg stanu na ostatni dzień kwartału

Opłata kwartalna pobierana, jeśli wartość instrumentów przekracza 500 000 zł. Opłaty nie pobiera się, jeśli klient w ciągu miesiąca kalendarzowego zawarł transakcje o wartości min. 20% depozytu

0,0005% wartości instrumentów finansowych zarejestrowanych na rachunku wg stanu na ostatni dzień każdego miesiąca

Opłata kwartalna pobierana jako suma kwot wyliczanych miesięcznie, jeśli wartość instrumentów przekracza 1 000 000 zł. Opłaty nie pobiera się, jeśli klient w ciągu kwartału zawarł transakcje o wartości min. 15% portfela

0,01% – akcje
0,003% – instrumenty inne niż akcje
pobierana od wartości instrumentów finansowych zarejestrowanych na rachunku wg stanu na ostatni dzień kwartału kalendarzowego

Opłata kwartalna pobierana, jeśli wartość instrumentów przekracza 1 000 000 zł

0,001% –obligacje Skarbu Państwa
0,0016% – inne instrumenty (dla których KDPW jest jedyną instytucją depozytową)
pobierana od wartości instrumentów finansowych zarejestrowanych na rachunku wg stanu na ostatni dzień miesiąca w każdym kwartale

Opłata miesięczna pobierana, jeśli jej wysokość przekracza 5 zł

Akcje

0,19% min. 1,90 zł

0,13% min. 3 zł

Wysokość prowizji obliczana jest w zależności od obrotów wygenerowanych w poprzednim miesiącu lub 3 poprzednich miesiącach (decyduje wyższa z tych wartości):
- do 300 000 zł – 0,38% min. 3 zł
- od 300 000 do 1 000 000 zł – 0,34% min. 3 zł
- powyżej 1 000 000 zł – 0,29% min. 3 zł

Prowizja pobierana jest od sumy wartości transakcji zawartych na podstawie jednego zlecenia

0,39% min. 3 zł

0,39% min. 5 zł

0,38% min. 5 zł

0,3% min. 3 zł

0,39% min. 5 zł

Wysokość prowizji obliczana jest w zależności od obrotów wygenerowanych w poprzednim miesiącu lub 3 poprzednich miesiącach (decyduje wyższa z tych wartości):
- do 100 000 zł – 0,35% min. 5 zł
- od 100 000 do 200 000 zł – 0,34% min. 5 zł
- od 200 000 do 300 000 zł – 0,33% min. 5 zł
- od 300 000 do 500 000 zł – 0,32% min. 5 zł
- od 500 000 do 700 000 zł – 0,31% min. 5 zł
- od 700 000 do 1 mln zł – 0,3% min. 5 zł
- powyżej 1 mln zł – 0,25% min. 5 zł

Możliwość negocjacji prowizji dla obrotów od 50 tys. zł

średnia prowizja na akcjach wynosi ok. 0,31%

Wysokość prowizji obliczana jest w zależności od obrotów wygenerowanych w poprzednim miesiącu lub 3 poprzednich miesiącach (decyduje wyższa z tych wartości):
- do 30 000 zł – 0,375% min. 5,90 zł
- od 30 000 do 100 000 zł – 0,37% min. 5,90 zł
- od 100 000 do 300 000 zł – 0,36% min. 5,90 zł
- od 300 000 do 1 000 000 zł – 0,35% min. 5,90 zł
- od 1 000 000 do 3 000 000 zł – 0,29% min. 5,90 zł
- od 3 000 000 – 0,25% min. 5,90 zł

średnia prowizja na akcjach wynosi ok. 0,33%

0,38% min. 4 zł

0,38% min. 4,90 zł

Obligacje

0,14% min. 1,90 zł

0,13% min. 3 zł

0,19% min. 3 zł

0,19% min. 3 zł

0,20% min. 5 zł

0,19% min. 5 zł

0,3% min. 3 zł

0,19% min. 5 zł

0,2% min. 4 zł

0,1% min. 5,90 zł

0,19% min. 4 zł

0,2% min. 4,90 zł

Kontrakty terminowe na indeksy i obligacje skarbowe

8 zł

5 zł

Wysokość prowizji obliczana jest w zależności od obrotów wygenerowanych w poprzednim miesiącu lub 3 poprzednich miesiącach (decyduje wyższa z tych wartości):
- od 1 do 200 sztuk – 9 zł od kontraktu
- od 200 sztuk – 7 zł od kontraktu

9 zł – kontrakty na WIG20
2,90 zł – kontrakty na obligacje

8,50 zł

9,90 zł – indeksy
5 zł – obligacje

9 zł

9 zł – indeksy
5 zł – obligacje

Wysokość prowizji obliczana jest w zależności od obrotów wygenerowanych w poprzednim miesiącu lub 3 poprzednich miesiącach (decyduje wyższa z tych wartości):
- od 1 do 200 sztuk – 8 zł od kontraktu
- od 200 sztuk – 7 zł od kontraktu

Wysokość prowizji obliczana jest w zależności od obrotów wygenerowanych w poprzednim miesiącu lub 3 poprzednich miesiącach (decyduje wyższa z tych wartości):
- od 1 do 100 sztuk – 9,90 zł od kontraktu
- od 100 do 300 sztuk – 8,90 zł od kontraktu
- powyżej 300 szt – 7,90 zł od kontraktu

indeksy – 8 zł
obligacje – 3 zł

9 zł – indeksy
6 zł – obligacje

Kontrakty terminowe na waluty

0,30 zł

1 zł

0,50 zł

2,90 zł

 • 0,85 zł - w promocji
 • 8,50 zł - standardowo

0,20 zł – promocja
0,99 zł – cena standardowa

0,50 zł

0,30 zł

Wysokość prowizji obliczana jest w zależności od obrotów wygenerowanych w poprzednim miesiącu lub 3 poprzednich miesiącach (decyduje wyższa z tych wartości):
- od 1 do 200 sztuk – 8 zł od kontraktu
- od 200 sztuk – 7 zł od kontraktu

0,30 zł

0,50 zł

0,30 zł

Kontrakty terminowe na akcje

3 zł

3 zł

3 zł

2,90 zł

 • 2 zł - w promocji
 • 8,50 zł - standardowo

3 zł

3 zł

3 zł

3 zł

2,90 zł

3 zł

3 zł

Obrót opcjami

2% wartości transakcji min. 2 zł max. 9 zł od jednej opcji

2% wartości transakcji min. 2 zł max. 9 zł od jednej opcji

2% wartości transakcji min. 2 zł max. 9 zł od jednej opcji

2% wartości transakcji min. 2 zł max. 9 zł od jednej opcji

2% wartości transakcji min. 1,50 zł max. 8,50 zł od jednej opcji

2% wartości premii, nie mniej niż 1,50 zł i nie więcej niż 9,90 zł za jedną opcję

2,5% wartości transakcji min. 1,5 zł max. 12 zł od jednej opcji

2% premii min. 1,50 zł maks. 9 zł za jedną opcję

2% wartości transakcji min. 2 zł max. 9 zł od jednej opcji

2% wartości transakcji min. 2 zł max. 9 zł od jednej opcji

1,8% wartości transakcji min. 2 zł max. 9 zł od jednej opcji

2,5% wartości transakcji min. 2,1 zł max. 9 zł od jednej opcji

Daytrading (prowizja od transakcji odwrotnej)

prowizja jak przy standardowych zleceniach

opłaty jak powyżej

0,2% (akcje)
6 zł (kontrakty terminowe na akcje, waluty, indeksy i obligacje)

0,25% wartości kupna lub sprzedaży (mniejszej z tych wartości) – obliczane od wszystkich transakcji w ramach daytradingu w danym miesiącu tylko, jeśli obrót na tych transakcjach wynosi min. 25 000 zł

zwrot prowizji od transakcji odwrotnej na kontraktach terminowych dla klientów osiągających obrót w wysokości 10 kontraktów dziennie (5 pozycji otwartych i 5 zamkniętych) w wysokości 4 zł od każdego kontraktu

0,15% min. 5 zł (akcje)
6 zł (kontrakty na indeksy)

0,2% – rynek akcji
6 zł – kontrakty na indeksy i obligacje

0,25% min. 5 zł – akcje
2 zł – kontrakty na akcje
0,20 zł – kontrakty na waluty
6 zł – kontrakty na indeksy
3 zł – pozostałe kontrakty

0,2% - akcje
6 zł - kontrakty terminowe na indeksy, waluty

0,25% min. 5,90 zł - akcje
5,90 zł - kontrakty terminowe na indeksy i obligacje

0,19% wartości zrealizowanych transakcji min. 3 zł - akcje
0,50 zł - kontrakty terminowe na waluty
2 zł - kontrakty terminowe na obligacje i akcje
6 zł - kontrakty terminowe na indeksy

0,2% min. 4,90 zł - rynek akcji
4 zł – kontrakty na obligacje
6 zł – kontrakty na indeksy
0,25% min. 2,1 zł max. 6 zł – opcje

1 najlepsza oferta

bezpłatnie

bezpłatnie – pakiet M@klernet

bezpłatnie – Pakiet Inwestor Standard

bezpłatnie

bezpłatnie

bezpłatnie – Pakiet Żółty
bezpłatnie gdy obroty przekroczą 10 tys. zł lub 10 kontraktów lub 50 opcji, w przeciwnym razie 19 zł – Pakiet Zielony
bezpłatnie gdy obroty przekroczą 20 tys. zł lub 20 kontraktów lub 75 opcji, w przeciwnym razie 45 zł – Pakiet Zielony1+

bezpłatnie

bezpłatnie

bezpłatnie

bezpłatnie – Pakiet Plus (do 31.01.2016 r., potem 20 zł)

bezpłatnie

bezpłatnie

5 najlepszych ofert

88 zł miesięcznie

88,10 zł – pakiet M@klernet Plus
Opłaty można uniknąć, jeśli obrót klienta wynosi min. 50 000 zł lub min. 50 kontraktów

88,18 zł – Pakiet Inwestor Plus
Opłaty można uniknąć, jeśli średnia miesięczna wysokość obrotów z poprzedniego miesiąca lub 3 miesięcy (wyższa z wartości) wynosi (wystarczy spełnić jeden z poniższych warunków):
- 60 000 zł na rynku kasowym;
- 60 kontraktów na rynku kontraktów terminowych;
- 200 opcji na rynku opcji;

opłata uzależniona od skumulowanych 3-miesięcznych obrotów na papierach wartościowych:
- do 100 tys. zł – 88,10 zł
- od 100 do 200 tys. zł – 66,08 zł
- od 200 do 300 tys. zł – 44,05 zł
- od 300 do 400 tys. zł – 22,03 zł
- powyżej 400 tys. zł - bezpłatnie

88 zł

bezpłatnie gdy obroty przekroczą 50 tys. zł lub 50 kontraktów lub 100 opcji, w przeciwnym razie 95 zł – Pakiet Zielony 5
bezpłatnie gdy obroty przekroczą 70 tys. zł lub 70 kontraktów lub 200 opcji, w przeciwnym razie 149 zł – Pakiet Zielony5+

88 zł

89 zł
Opłaty można uniknąć, jeśli w ciągu miesiąca obrót papierami wartościowymi wyniesie min. 90 000 zł lub min. 60 kontraktów

88 zł
Opłaty można uniknąć, jeśli w poprzednim miesiącu spełniono jeden z warunków:
- obrót na rynku akcji wyniósł ponad 50 000 zł
- obrót na kontraktach terminowych wyniósł ponad 100 sztuk
- obrót na opcjach wyniósł ponad 200 opcji

88 zł – Pakiet Prestige
możliwość zwolnienia z opłaty, jeśli w poprzednim miesiącu na rachunku obrót wynosił min. 200 000 zł lub 100 kontraktów

90 zł miesięcznie

88,10 zł

Darmowy dostęp przy obrocie w wysokości:

 • 75 sztuk kontraktów terminowych i opcji
 • 170 000 PLN dla obligacji
 • 90 000 PLN dla akcji i pozostałych instrumentów finansowych
Pełny zestaw ofert

174 zł miesięcznie

174,05 zł – pakiet M@klernet Max
Opłaty można uniknąć, jeśli obrót klienta wynosi min. 100 000 zł lub min. 100 kontraktów

174,05 zł – Pakiet Inwestor Max
Opłaty można uniknąć, jeśli średnia miesięczna wysokość obrotów z poprzedniego miesiąca lub 3 miesięcy (wyższa z wartości) wynosi (wystarczy spełnić jeden z poniższych warunków):
- 120 000 zł na rynku kasowym;
- 120 kontraktów na rynku kontraktów terminowych;
- 300 opcji na rynku opcji dla pakietu Plus;

Jeśli posiadacz Pakietu Inwestor Max przekroczy na rynku kasowym 60 000 zł obrotu (lub 60 kontraktów lub 200 opcji), opłata za pakiet wyniesie 85,87 zł

niedostępne

174 zł

bezpłatnie gdy obroty przekroczą 140 tys. zł lub 120 kontraktów lub 500 opcji, w przeciwnym razie 285 zł – Pakiet Zielony Max

niedostępne

175 zł
Jeśli w ciągu miesiąca obrót papierami wartościowymi wyniesie min. 90 000 zł lub min. 60 kontraktów, opłata wyniesie 86 zł

174 zł
Opłaty można uniknąć, jeśli w poprzednim miesiącu spełniono jeden z warunków:
- obrót na rynku akcji wyniósł ponad 100 000 zł
- obrót na kontraktach terminowych wyniósł ponad 200 sztuk
- obrót na opcjach wyniósł ponad 400 opcji

174 zł – Pakiet VIP
możliwość zwolnienia z opłaty, jeśli w poprzednim miesiącu na rachunku obrót wynosił min. 500 000 zł lub 150 kontraktów

175 zł miesięcznie

174,05 zł

Darmowy dostęp przy obrocie w wysokości:

 • 180 sztuk kontraktów terminowych i opcji
 • 700 000 PLN dla obligacji
 • 400 000 PLN dla akcji i pozostałych instrumentów finansowych
Prowadzenie rejestru zagranicznych papierów wartościowych

rynki zagraniczne są niedostępne w ofercie

rynki zagraniczne są niedostępne w ofercie

rynki zagraniczne są niedostępne w ofercie

rynki zagraniczne są niedostępne w ofercie

bezpłatnie

bezpłatnie

rynki zagraniczne są niedostępne

bezpłatnie

rynki zagraniczne są niedostępne w ofercie

bezpłatnie

rynki zagraniczne są niedostępne w ofercie

rynki zagraniczne są niedostępne w ofercie

Przechowywanie zagranicznych papierów wartościowych

rynki zagraniczne są niedostępne w ofercie

rynki zagraniczne są niedostępne w ofercie

rynki zagraniczne są niedostępne w ofercie

rynki zagraniczne są niedostępne w ofercie

Opłata miesięczna:
0,15% rocznie wartości zagranicznych instrumentów finansowych lub opłata negocjowana nie mniej niż koszt opłat u depozytariusza

Opłata półroczna
0,02 % w skali roku, od wartości przechowywanych zagranicznych papierów wartościowych (wartość obliczana jako średnia arytmetyczna wartości zdeponowanych papierów na koniec każdego dnia okresu rozliczeniowego)

rynki zagraniczne są niedostępne

Opłata miesięczna:
- bezpłatnie, jeżeli miesięczna wartość obrotu w danej walucie osiągnie min. 20% wartości instrumentów kwotowanych w tej walucie
- 0,02% - w przeciwnym przypadku

rynki zagraniczne są niedostępne w ofercie

0,04% wartości zagranicznych papierów wartościowych za kwartał według ceny rynkowej na ostatni dzień kwartału, nie mniej niż 2,50 EUR, 3 USD, 3 CHF, 3 AUD, 3 CAD, 2 GBP, 20 NOK, 20 SEK, 20 DKK

rynki zagraniczne są niedostępne w ofercie

rynki zagraniczne są niedostępne w ofercie

Prowizja od nabycia akcji (giełda niemiecka)

rynki zagraniczne są niedostępne w ofercie

rynki zagraniczne są niedostępne w ofercie

rynki zagraniczne są niedostępne w ofercie

rynki zagraniczne są niedostępne w ofercie

0,29% nie mniej niż 38 zł, 0,29% nie mniej niż 9 EUR - w promocji

standardowo - 0,50%, nie mniej niż 50 EUR lub USD oraz równowartość 50 EUR w przypadku pozostałych walut
0,015 USD od każdej akcji, nie mniej niż 70 USD lub równowartość w innej walucie – instrumenty o wartości poniżej 0,10 USD (lub równowartości w innej walucie)

0,29% min. 9 EUR/38 zł (opłata pobierana w złotówkach)

rynki zagraniczne są niedostępne

0,19% min. 12 GBP - do 30 czerwca 2017 r.

standardowo 0,39% min. 12 EUR/USD/GBP/CHF

rynki zagraniczne są niedostępne w ofercie

Prowizja uzależniona od wartości zlecenia i waluty:

USD/CHF:
- 0,01 – 30 000 – 0,5% min. 35 USD/CHF, w ramach promocji do 30 września 2017 r. minimalna prowizja dla zleceń w USD wynosi 9 USD (dla kwot do 30 000 USD)
- 30 000,01 – 50 000 – 0,43% min. 21 USD/CHF
- 50 000,01 – 100 000 – 0,41% min. 31 USD/CHF
- od 100 000,01 – 0,4% min. 41 USD/CHF

EUR:
- 0,01 – 25 000 – 0,5% min. 30 EUR, w ramach promocji do 30 września 2017 r. minimalna prowizja dla zleceń w EUR wynosi 9 EUR (dla kwot do 25 000 EUR)
- 25 000,01 – 40 000 – 0,43% min. 17,5 EUR
- 40 000,01 – 81 000 – 0,41% min. 25,5 EUR
- od 81 000,01 – 0,4% min. 33,6 EUR

GBP:
- 0,01 – 20 000 – 0,5% min. 20 GBP
- 20 000,01 – 30 000 – 0,43% min. 14 GBP
- 30 000,01 – 65 000 – 0,41% min. 20 GBP
- od 65 000,01 – 0,4% min. 26,5%

W promocji prowizja minimalna dla zleceń w USD i EUR dla kwot odpowiednio do 30 tys. i 25 tys. zł wynosi 9 EUR/USD - oferta obowiązuje do 30 września 2017 r.

rynki zagraniczne są niedostępne w ofercie

rynki zagraniczne są niedostępne w ofercie

Prowizja od nabycia akcji (giełda UK)

rynki zagraniczne są niedostępne w ofercie

rynki zagraniczne są niedostępne w ofercie

rynki zagraniczne są niedostępne w ofercie

rynki zagraniczne są niedostępne w ofercie

0,29% nie mniej niż 38 zł, 0,29% nie mniej niż 9 GBP - w promocji

standardowo - 0,50%, nie mniej niż 50 EUR lub USD oraz równowartość 50 EUR w przypadku pozostałych walut
0,015 USD od każdej akcji, nie mniej niż 70 USD lub równowartość w innej walucie – instrumenty o wartości poniżej 0,10 USD (lub równowartości w innej walucie)

0,29% min. 9 EUR/38 zł (opłata pobierana w złotówkach)

rynki zagraniczne są niedostępne

0,19% min. 12 GBP - do 30 czerwca 2017 r.

standardowo 0,39% min. 12 EUR/USD/GBP/CHF
Do transakcji kupna doliczana jest opłata skarbowa w wysokości 0,5% wartości transakcji kupna

rynki zagraniczne są niedostępne w ofercie

Prowizja uzależniona od wartości zlecenia i waluty:

USD/CHF:
- 0,01 – 30 000 – 0,5% min. 35 USD/CHF
- 30 000,01 – 50 000 – 0,43% min. 21 USD/CHF
- 50 000,01 – 100 000 – 0,41% min. 31 USD/CHF
- od 100 000,01 – 0,4% min. 41 USD/CHF

EUR:
- 0,01 – 25 000 – 0,5% min. 30 EUR
- 25 000,01 – 40 000 – 0,43% min. 17,5 EUR
- 40 000,01 – 81 000 – 0,41% min. 25,5 EUR
- od 81 000,01 – 0,4% min. 33,6 EUR

GBP:
- 0,01 – 20 000 – 0,5% min. 20 GBP
- 20 000,01 – 30 000 – 0,43% min. 14 GBP
- 30 000,01 – 65 000 – 0,41% min. 20 GBP
- od 65 000,01 – 0,4% min. 26,5%

W promocji prowizja minimalna dla zleceń w USD i EUR dla kwot odpowiednio do 30 tys. i 25 tys. zł wynosi 9 EUR/USD - oferta obowiązuje do 30 września 2017 r.

rynki zagraniczne są niedostępne w ofercie

rynki zagraniczne są niedostępne w ofercie

Prowizja od nabycia akcji (giełda USA)

rynki zagraniczne są niedostępne w ofercie

rynki zagraniczne są niedostępne w ofercie

rynki zagraniczne są niedostępne w ofercie

rynki zagraniczne są niedostępne w ofercie

0,29% nie mniej niż 38 zł, 0,29% nie mniej niż 10 USD - w promocji

standardowo - 0,50%, nie mniej niż 50 EUR lub USD oraz równowartość 50 EUR w przypadku pozostałych walut
0,015 USD od każdej akcji, nie mniej niż 70 USD lub równowartość w innej walucie – instrumenty o wartości poniżej 0,10 USD (lub równowartości w innej walucie)

0,29% min. 9 EUR/38 zł (opłata pobierana w złotówkach)

rynki zagraniczne są niedostępne

0,19% min. 0,02 USD za sztukę (nie mniej niż 12 USD) - do 30 czerwca 2017 r.

standardowo 0,39% min. 0,02 USD za sztukę (nie mniej niż 12 USD)

rynki zagraniczne są niedostępne w ofercie

Prowizja uzależniona od wartości zlecenia i waluty:

USD/CHF:
- 0,01 – 30 000 – 0,5% min. 35 USD/CHF
- 30 000,01 – 50 000 – 0,43% min. 21 USD/CHF
- 50 000,01 – 100 000 – 0,41% min. 31 USD/CHF
- od 100 000,01 – 0,4% min. 41 USD/CHF

EUR:
- 0,01 – 25 000 – 0,5% min. 30 EUR
- 25 000,01 – 40 000 – 0,43% min. 17,5 EUR
- 40 000,01 – 81 000 – 0,41% min. 25,5 EUR
- od 81 000,01 – 0,4% min. 33,6 EUR

GBP:
- 0,01 – 20 000 – 0,5% min. 20 GBP
- 20 000,01 – 30 000 – 0,43% min. 14 GBP
- 30 000,01 – 65 000 – 0,41% min. 20 GBP
- od 65 000,01 – 0,4% min. 26,5%

W promocji prowizja minimalna dla zleceń w USD i EUR dla kwot odpowiednio do 30 tys. i 25 tys. zł wynosi 9 EUR/USD - oferta obowiązuje do 30 września 2017 r.

rynki zagraniczne są niedostępne w ofercie

rynki zagraniczne są niedostępne w ofercie

Oprocentowanie środków na rachunku pieniężnym

brak

Na podstawie odrębnej umowy, oprocentowanie zależy od stopy O/N i wartości obrotów na rachunku (od 0,7 do 0,9 * stopa O/N)

tylko dla usługi Makler VIP

zgodnie z oprocentowaniem eKonta

brak

negocjowane

brak

Jeśli na ostatni dzień miesiąca klient posiada aktywa w kwocie min. 200 000 zł, oprocentowanie wynosi 0,3 * WIBID O/N, kapitalizacja miesięczna

brak

tylko dla klientów osiągających określone obroty i posiadających aktywa na wyznaczonym poziomie (środki lokowane są na lokatach O/N)

tylko dla pakietów Broker Plus – 2% w skali roku (oprocentowanie stałe) dla salda rachunku pieniężnego ponad 20 000 zł, odsetki naliczane codziennie, wypłacane miesięcznie

brak

OTP (odroczony termin płatności)

nie

tak

tak

nie

tak

tak

tak

tak

tak

tak

nie

tak

IKE

nie

tak

nie

tak

tak

tak

nie

tak

nie

nie

nie

nie, jednak jest możliwość założenia IKZE

Otwarcie konta przez Internet

tak

tak

tak

aby aktywować rachunek eMakler należy posiadać konto osobiste w mBanku

tak

tak

tak, przez system bankowości elektronicznej ING

po wypełnieniu internetowego formularza rejestracyjnego należy przesłać wygenerowane dokumenty na wskazany adres DM BZ WBK

wniosek można złożyć przez internet a umowę podpisać w oddziale

można złożyć wniosek online a umowę podpisać za pośrednictwem kuriera albo w punkcie

można złożyć wniosek online, kurier przyjedzie z umową pod wskazany adres

można złożyć wniosek przez internet, ale umowę trzeba podpisać w oddziale albo odesłać pocztą (w tym drugim przypadku należy uwierzytelnić podpis)

Założenia rankingu

Zdajemy sobie sprawę, że Twoje osobiste preferencje i strategie inwestycyjne są różne, dlatego staraliśmy się ułożyć nasz ranking w najbardziej przejrzysty i przystępny sposób, byś mógł łatwo odnaleźć potrzebne informacje. Kierowaliśmy się przy tym następującymi założeniami:

 • Aktualnie ranking uwzględnia domy maklerskie prowadzone przez banki lub znajdujące się w strukturach bankowych grup finansowych. Napisz do nas, jeżeli uważasz, że warto uwzględnić DM innych instytucji finansowych.
 • Podstawowym kryterium kolejności rachunków w rankingu jest prowizja za zlecenia internetowe na akcje (jeśli prowizja była uzależniona od wartości obrotu, braliśmy pod uwagę średnią wartość).
 • Zestawienie przygotowaliśmy pod kątem potrzeb typowego, doświadczonego inwestora, który dobrze orientuje się w zagadnieniach inwestycyjnych (jeśli jednak jesteś początkującym inwestorem, w atutach konkretnych rachunków sygnalizujemy preferencyjne warunki, które domy maklerskie oferują takim klientom).
 • Atutem rachunku maklerskiego, w naszej ocenie, jest:
  • dostęp do rynków zagranicznych – wybraliśmy giełdę niemiecką, brytyjską i amerykańską; inwestując na tych giełdach uzyskujesz dostęp do tysięcy instrumentów finansowych z całego świata,
  • odroczony termin płatności,
  • możliwość inwestowania w ramach IKE,
  • notowania mobilne,
  • promocje dla nowych i młodych klientów, a także członków SII (Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych);
 • Rachunki z powyższymi możliwościami, pomimo wyższych prowizji od konkurencji, mogą się znaleźć w naszym zestawieniu na wyższych pozycjach.

Parametry rachunków maklerskich w rankingu

Informacje związane z kontami inwestycyjnymi podzieliliśmy na kilka grup:

 • Podstawowe informacje i koszty związane z rachunkiem – w tej sekcji zamieściliśmy opłaty za otwarcie i prowadzenie konta maklerskiego oraz za przelewy z rachunku pieniężnego (który służy do rozliczeń). Znajdziesz tu także krótkie podsumowanie najważniejszych zalet rachunku maklerskiego, np. promocje dla różnych grup klientów, notowania mobilne itp.
 • Prowizje od zleceń – znajdziesz tu podstawowe prowizje od transakcji akcjami, obligacjami, kontraktami terminowymi, opcjami oraz prowizje daytradingowe (czyli od transakcji odwrotnych realizowanych tego samego dnia) na które zlecenia składane są internetowo.
 • Dostęp do notowań online – ten dział zawiera opłaty za korzystanie z najlepszych ofert kupna/sprzedaży w ramach pojedynczego instrumentu.
 • Dostęp do wybranych rynków zagranicznych – ten dział zawiera opłaty za prowadzenie rejestru zagranicznych papierów wartościowych oraz prowizje za zakup akcji na wybranych przez nas giełdach światowych (niemiecka, brytyjska i amerykańska).
 • Dodatkowe możliwości – w tej sekcji znajdziesz ponadstandardowe funkcjonalności, które są dostępne w wybranych domach maklerskich, czyli możliwość uzyskania oprocentowania środków pieniężnych, korzystania z odroczonego terminu płatności czy też inwestowania w ramach Indywidualnego Konta Emerytalnego (IKE).
Ta strona korzysta z ciasteczek. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Więcej szczegółów w polityce prywatności.