Ranking kont walutowych - kwiecień 2017


Ranking kont walutowych

Przygotowaliśmy poniższy ranking kont walutowych, aby ułatwić Ci wybór rachunku możliwie najbardziej dopasowanego do Twoich potrzeb. Wiele osób w celu przeprowadzenia różnych transakcji związanych z walutami (np. płatności za granicą, spłaty kredytu, itd.) wciąż korzysta z usług kantorów lub z kont osobistych, często ponosząc wysokie koszty przewalutowań. Jeśli często mamy do czynienia z dewizami, lepszym rozwiązaniem będzie otworzenie specjalnego konta prowadzonego w walucie obcej.

Bez względu na motywacje, którymi się kierujesz przy wyborze konta walutowego, mamy nadzieję, że powyższy ranking kont walutowych okaże się dla Ciebie przydatny. Jeżeli masz jakieś uwagi/sugestie na temat tego porównania – skontaktuj się z nami wypełniając formularz kontaktowy.Aktualny ranking kont walutowych – kwiecień 2017

Poniżej prezentujemy listę rachunków firmowych, które wyróżniają się na tle innych kont walutowych.

Uwaga: zwróć uwagę, że w rankingu prezentujemy KANTOR WALUTOWY Alior Banku (a nie Konto Walutowe Alior Banku). Parametry Kantora Walutowego są w naszej opinii o wiele bardziej atrakcyjne (niski spread walutowy, niskie opłaty, itd.) w porównaniu z kontem walutowym tego banku.

BZ WBK
Konto24 walutowe
ING Bank Śląski
Rachunek Walutowy
mBank
eMAX Walutowy
Nest Bank
Nest Konto Waluta
PKO BP
Rachunek Walutowy
Deutsche Bank
Konto Walutowe
Credit Agricole
Rachunek Walutowy
BZ WBK
Konto24 walutowe
ING Bank Śląski
Rachunek Walutowy
mBank
eMAX Walutowy
Nest Bank
Nest Konto Waluta
PKO BP
Rachunek Walutowy
Deutsche Bank
Konto Walutowe
Credit Agricole
Rachunek Walutowy
Pozycja w rankingu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Opis konta
W przygotowaniu
W przygotowaniu
W przygotowaniu
W przygotowaniu
W przygotowaniu
W przygotowaniu
Atuty rachunku
 • niski spread
 • płatności zbliżeniowe
 • płatności internetowe
 • duża liczba dostępnych walut
 • bezpłatna karta do rachunku
 • aplikacja mobilna
 • platforma eFX do wymiany walut między własnymi rachunkami na korzystnych warunkach
 • karta do rachunku z dość niską roczną opłatą
 • możliwość założenia konta oszczędnościowego w walutach
 • niska opłata za kartę do konta
 • brak opłat za przelewy przychodzące
 • rachunek jest oprocentowany
 • karta do rachunku z możliwością jej ubezpieczenia
 • usługa korzystnych przewalutowań
 • darmowe prowadzenie rachunku
 • darmowe wypłaty z bankomatów za granicą
 • konkurencyjny spread;
 • dość niska opłata roczna za kartę;
 • płatności zbliżeniowe;
 • płatności NFC;
 • naklejka zbliżeniowa;
 • bezpłatne prowadzenie konta;
 • duża liczba walut do wyboru
 • możliwość zakładania lokat walutowych
 • brak opłat za przelewy przychodzące
 • dość niska opłata za kartę do rachunku
Oprocentowanie rachunku

0%

0%

0%

0,3% - GBP, USD
0% - EUR, CHF

0%

 • USD, DKK, NOK, SEK – 0,1%
 • pozostałe – 0%

0%

0%

0%

Waluta

EUR, USD, CHF, GBP, AUD, CAD, CZK, DKK, HUF, JPY, NOK, RUB, SEK

EUR, USD, GBP, CHF

EUR, USD, GBP

EUR, USD, GBP, CHF

EUR, USD lub GBP

EUR, USD, GBP, CHF, DKK, NOK, SEK

EUR, USD, GBP, CHF

EUR, USD, GBP, CHF, JPY, HUF, CZK, NOK, SEK, DKK, AUD, CAD, RUB

EUR, USD, GBP

Spread w % dla 4 głównych walut

0,66%

5,75% (dla CHF spread jest niższy)
ok. 2,50 gr w ramach usługi eFX (platformy wymiany walut)

6%

5,25% (dla CHF spread jest niższy)

6% (w ramach usługi korzystnych przewalutowań spread wynosi ok. 0,8%, usługa kosztuje 0,3 EUR/0,35 USD/0,2 GBP miesięcznie, a opłata jest pobierana tylko z jednego konta walutowego)

5,15% (dla CHF spread jest wyższy)

8,1% (dla CHF spread jest niższy)

Dla płatności bezgotówkowych kartami klientów indywidualnych spread wynosi ok. 15%

5,86% (dla CHF spread jest niższy)

7%

Wymóg posiadania konta osobistego

nie

nie

nie

tak

nie

nie

tak

nie

tak

Opłata za otwarcie konta

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł – można założyć tylko w oddziale

0 zł

Miesięczna opłata za prowadzenie rachunku

0 zł

 • 0 zł – saldo konta wyższe lub równe 20 jednostkom danej waluty
 • 2 EUR/USD/GBP/CHF – saldo konta niższe niż 20 jednostek danej waluty

0 zł


0 zł

0 zł

6,90 zł

0 zł, jeżeli do konta została wydana karta debetowa lub dla posiadaczy rachunków ZŁOTE KONTO i PLATINIUM

bank wymaga minimalnej kwoty na rachunku

0 zł

0 zł – pakiety dbSmart, dbLife, dbInvest, dbElite
8 zł – pakiety dbNET i dbOpen

0 zł

Typy kart płatniczych

MasterCard Debit (karta wypukła) tylko do rachunku w EUR, USD i GBP

karta MasterCard tylko do kont w EUR, USD i GBP

Maestro w EUR

VISA Classic tylko do rachunku w EUR, GBP i USD

Visa Classic EU, USD, GBP
V Pay (europejska karta płatnicza)

VISA do konta w EUR, USD i GBP

Do konta walutowego w EUR, USD i GBP możesz wybrać:

 • wypukłą kartę Debit MasterCard® PayPass™ lub
 • naklejkę zbliżeniową PayPass™ lub
 • kartę debetową MasterCard NFC

nie dotyczy

VISA walutowa do konta w EUR i USD

Opłata za wydanie karty

0 zł
jeśli w ciągu 6 miesięcy od wydania karty, klient nie dokona nią przynajmniej jednej transakcji, pobierana jest opłata dodatkowa w wysokości 15 zł

0 zł (3,00 EUR/GBP/USD za wznowienie karty)

0 zł

30 zł

0 zł, jeśli do konta w PLN nie wydano karty, w przeciwnym razie 5 EUR/6 USD/4 GBP

6 EUR
8 USD
5 GBP
Jest to równocześnie opłata za pierwszy rok używania karty

 • 10 zł za kartę debetową MasterCard
 • 0 zł za kartę debetową MasterCard NFC
 • 15 zł za naklejkę zbliżeniową

nie dotyczy

0 zł

Miesięczna opłata za kartę

0 zł

bank pobiera roczną opłatę za kartę w wysokości 10 EUR/GBP/USD

1,50 zł

Pierwszy rok używania karty jest bezpłatny, za każdy kolejny rok opłata wynosi 30 zł

0 zł, jeśli do konta w PLN nie wydano karty, w przeciwnym razie 5 EUR/6 USD/4 GBP rocznie

opłata roczna:
6 EUR
8 USD
5 GBP

0 zł

nie dotyczy

6 zł (pobierana z konta złotówkowego)

Możliwość uniknięcia opłaty za kartę

brak opłat za kartę

brak możliwości

brak możliwości

nie można uniknąć rocznej opłaty za kartę

brak karty do konta w PLN

brak możliwości

karta jest bezpłatna

nie dotyczy

brak możliwości

Wypłata z bankomatów w Polsce

0 zł (wypłaty możliwe tylko w złotówkach)

 • 0,25 EUR/USD/GBP – bankomaty BZ WBK i sieci partnerskich
 • 2,5 EUR/USD/GBP - pozostałe
 • 0 zł - bankomaty ING i Planet Cash
 • 3% kwoty wypłaty - pozostałe

5 zł

1 EUR/1,3 USD/0,8 GBP

1,5 EUR/USD/GBP

0 zł

nie dotyczy

5 zł

Wypłata z bankomatów za granicą

pierwsza wypłata – 0 zł, kolejne 9 zł

2,5 EUR/USD/GBP (+ 2,8% za przewalutowanie transakcji, jeśli została dokonana w walucie innej niż waluta rachunku)

3% kwoty wypłaty

0 zł (jeśli wypłata nastąpiła w innej walucie niż waluta rozliczeniowa, bank pobiera opłatę za przewalutowanie w wysokości do 3% wartości transakcji)

0 EUR/USD/GBP (bank pobiera 3% prowizji za przewalutowanie transakcji w walucie innej niż waluta rachunku)

1,5 EUR/USD/GBP

0 zł

nie dotyczy

5 zł (+ 3% za przewalutowanie transakcji wykonanej w innej walucie niż waluta rachunku)

Przelew krajowy w walucie przez Internet
 • 0 zł, jeśli kwota przelewu jest niższa lub równa wartości Licznika (30 zł, jeżeli kwota przelewu jest wyższa niż wartość Licznika) – opcja SHA i BEN
 • 100 zł – opcja OUR

Licznik sumuje środki kupione przez klienta w kantorze walutowym osobno dla każdej z walut. Wartość licznika, który zgodnie z regulaminem jest narzędziem służącym do monitorowania kwoty, którą można za darmo wysłać z kantoru, zależy wyłącznie od kwoty transakcji wymiany zawartych przez klienta. Bank nie wprowadza żadnych ograniczeń, co do liczby darmowych przelewów oraz ich kwoty.

0,2%; min. 20 zł; maks. 200,00 zł

40 zł

 • 0 zł - przelewy wewnętrzne
 • 0,35% kwoty przelewu, min. 20,00 zł, max. 200,00 zł + 5 zł zryczałtowanej opłaty telekomunikacyjnej - pozostałe przelewy krajowe

3 EUR/4 USD/2,5 GBP

0,15% kwoty polecenia wypłaty nie mniej niż 25,00 nie więcej niż 130,00

30 zł

0,20 % min. 30,00 zł max. 250,00 zł

0,25% min. 40 zł, max. 250 zł

Przelew europejski SEPA

0 zł, jeśli kwota przelewu jest niższa lub równa wartości Licznika (5 zł, jeżeli kwota przelewu jest wyższa niż wartość Licznika)

8 zł

5 zł

5 zł

0 EUR (dla konta prowadzonego w EUR)

8 zł


5 zł

5 zł

5 zł

Przelew zagraniczny (opłata podstawowa)
 • 0 zł, jeśli kwota przelewu jest niższa lub równa wartości Licznika (30 zł, jeżeli kwota przelewu jest wyższa niż wartość Licznika) – opcja SHA i BEN
 • 100 zł – opcja OUR

0,2%; min 20 zł; maks 200,00 zł

40 zł

0,35% kwoty przelewu, min. 20,00 zł, max. 200,00 zł + 5 zł zryczałtowanej opłaty telekomunikacyjnej

3 EUR/4 USD/2,5 GBP

0,15% kwoty polecenia wypłaty nie mniej niż 25,00 nie więcej niż 130,00

30 zł

0,20 % min. 30,00 zł max. 250,00 zł

0,25% min. 40 zł, max. 250 zł

Koszt przelewu walutowego przychodzącego

0 zł
80 zł z tytuły emerytury/renty zagranicznej

Opłaty dotyczą tylko opcji podziału kosztów i opcji, w której koszty pokrywa odbiorca:

 • 5 zł dla przelewów europejskich
 • 35 zł dla zagranicznych świadczeń emerytalno-rentowych
 • 10 zł dla pozostałych przelewów

0 zł

0 zł

0 zł

5 zł dla przelewów europejskich (opcja gdzie koszty ponosi odbiorca)
20 zł dla zagranicznych świadczeń emerytalno-rentowych
11 zł dla pozostałych przelewów (opcja gdzie koszty ponosi odbiorca)

0 zł
80 zł z tytuły emerytury/renty zagranicznej

0 zł – dbLife, dbInvest, dbElite
20 zł – pozostałe pakiety

0 zł

Rachunek oszczędnościowy walutowy

brak

EUR, USD i GBP z oprocentowaniem do 0,30% w zależności od waluty

EUR, USD i GBP do 0,25%

brak

tak, w EUR, USD i GBP z oprocentowaniem 0,1%

EUR, USD i CHF  z oprocentowaniem do 0,75%

EUR, USD, GBP i CHFz oprocentowaniem do 0,4%

brak

USD i GBP z oprocentowaniem do ok. 0,88%

Lokaty walutowe

brak

tak, w EUR, USD, GBP i CHF z oprocentowaniem do 0,6% w zależności od waluty

tak, w EUR, USD z oprocentowaniem do 0,3% w zależności od waluty

tak, w EUR, USD i GBP z oprocentowaniem do 0,8% w zależności od waluty

tak, na 6 lub 12 miesięcy, z oprocentowaniem 0,1% dla każdej waluty

brak

tak, w EUR, USD, GBP i CHF z oprocentowaniem do 1,05% w zależności od waluty

tak, w EUR, USD i GBP z oprocentowaniem do 0,1% w zależności od waluty

tak, w EUR, USD, GBP z oprocentowaniem do 1% w zależności od waluty

Otwarcie konta przez Internet

tak

przez Internet - jeżeli jesteś klientem ING i np. posiadasz Konto z Lwem; w przeciwnym razie - w oddziale

tak

nie, konieczna jest wizyta w oddziale banku PKO BP

tak, ale należy posiadać rachunek osobisty T-Mobile konto

nie, konto możesz otworzyć w oddziale Deutsche Banku

nie, konto możesz otworzyć w oddziale Credit Agricole

Zanim wybierzesz konto walutowe, zastanów się, do czego będziesz go najczęściej używał i w zależności od tego zwróć uwagę na konkretne parametry tego rachunku. Dla przykładu: jeśli zamierzasz korzystać z karty płatniczej, sprawdź, które banki ją oferują w ramach rachunku, natomiast jeśli chcesz wykorzystać konto do przelewów np. z tytułu kredytu czy innych zagranicznych płatności, przeanalizuj koszty związane z przelewami.

Założenia przyjęte przy tworzeniu rankingu

Jak wiadomo, każde zestawienie kont bankowych tworzone jest w oparciu o ustalone kryteria. Każdy z nas, dokonując wyborów, kieruje się subiektywnymi odczuciami i zwraca uwagę na inne elementy. Redakcja serwisu najlepszekonto.pl postanowiła stworzyć ranking kont walutowych, który byłby pomocny dla osób o różnych potrzebach. Rachunki walutowe w naszym rankingu ułożone są przede wszystkim pod kątem szacunkowego spreadu wyrażonego w % dla 4 głównych walut – EUR, USD, GBP, USD – obowiązującego w danym banku. Obliczaliśmy go według wzoru (kurs sprzedaży – kurs kupna)/[0,5*(kurs kupna + kurs sprzedaży)]. Z punktu widzenia klienta najbardziej korzystny jest niski spread, co łatwo można zaobserwować, przeliczając daną kwotę z PLN np. na CHF i z powrotem (przykład znajdziesz tutaj). W niektórych przypadkach może się jednak okazać, że konto z niższym spreadem jest na dalszych pozycjach rankingu – wtedy taka sytuacja wynika z innych parametrów rachunku, które mogą zniwelować niekorzystny spread (np. oprocentowanie rachunku, niskie opłaty za kartę płatniczą, interesujące produkty powiązane, itp.).

Modelowe konto walutowe, które z pewnością zachwyciłoby każdego wymagającego klienta, powinno być atrakcyjnie oprocentowane, aby nasze środki nie traciły na wartości, a nawet na siebie zarabiały. Większość osób z pewnością oczekuje od takiego rachunku braku opłat za obsługę, możliwości uzyskania karty płatniczej oraz niskich kosztów związanych z przelewami walutowymi. Korzystnie prezentować się będą także konta, które oferują klientowi dodatkowe usługi, np. dostęp do lokat lub rachunków oszczędnościowych w walutach, co ma znaczenie dla osób, które zamierzają przechowywać środki przez dłuższy okres czasu.

W naszym zestawieniu umieściliśmy e-kantor prowadzony przez bank – Kantor Walutowy Alior Banku. Naszym zdaniem może się on okazać się korzystnym rozwiązaniem dla osób, którym zależy na niskich opłatach za wymianę waluty. Środki gromadzone przez taki kantor są wliczane do kwoty gwarantowanej przez BFG klientom banków (dla każdego klienta banku sumuje się wszystkie, także walutowe środki, natomiast BFG gwarantuje ich zwrot dla kwoty stanowiącej równowartość 100 tysięcy euro), co zapewnia ich bezpieczeństwo.

Parametry rachunków w rankingu kont walutowych

Parametry charakteryzujące rachunki walutowe w naszym rankingu podzieliliśmy na 5 grup, które uznaliśmy za najbardziej przydatne przy wyborze takiego konta:

 • informacje ogólne – informacje o oprocentowaniu i walucie, której może być prowadzone konto, orientacyjny spread w % dla 4 głównych walut, opłata za otworzenie i obsługę konta, a także wymóg posiadania konta osobistego (można spotkać się z sytuacją, kiedy bank będzie wymagał otworzenia konta osobistego). Zawarliśmy tu także największe zalety konta, które mogą wpłynąć na jego wybór przez klienta;
 • koszty prowadzenia rachunku – opłata za otworzenie i korzystanie z konta;
 • karta płatnicza i opłaty związane z jej użytkowaniem – opłaty związane z wydaniem i używaniem karty debetowej oraz możliwość uniknięcia tych kosztów, a także opłaty za wypłaty gotówki z bankomatów w kraju i za granicą;
 • koszty podstawowych operacji bankowych – opłaty za przelew krajowy i zagraniczny w walucie rachunku, przelewy SEPA oraz możliwość ustanowienia zlecenia stałego;
 • produkty powiązane – możliwość otworzenia konta oszczędnościowego w walucie obcej.

5 najlepszych kont walutowych

Poniżej znajdziesz opis pięciu czołowych rachunków walutowych z naszego rankingu.

1

Kantor Walutowy

Alior Bank
 • Jakie są opłaty za konto, kartę i operacje bankowe?

  Prowadzenie konta - bezpłatnie. Obsługa karty debetowej jest darmowa, jeżeli w ciągu 6 miesięcy od jej wydania przynajmniej raz użyjesz karty. Pierwsza wypłata środków za granicą jest bezpłatna. Przelewy wewnętrzne w PLN - bezpłatnie, przelewy walutowe są darmowe, ale tylko dla tych środków, które zostały wymienione w Kantorze.

 • Kto skorzysta z tego konta?

  Konto przyniesie najwięcej korzyści osobom, które chcą tanio i bezpiecznie wymieniać walutę w kantorze prowadzonym przez bank komercyjny. Rachunek można także polecić osobom kupującym w zagranicznych sklepach internetowych.

 • Jakie są największe zalety rachunku?

  Największą zaletą rachunku są niskie spready wymiany walut. Wymienione środki można za darmo przelewać za granicę także w trybie pilnym. Walutowa karta debetowa także może być bezpłatna.

 • Jakie są największe wady rachunku?

  Tylko pierwsza wypłata gotówki w miesiącu z bankomatów za granicą jest bezpłatna. Za pozostałe trzeba zapłacić 9 zł.

 • Gdzie założyć przez Internet?

  Wniosek o rachunek w Kantorze Walutowym możesz złożyć na .


2

Konto24 walutowe

BZ WBK

Rachunek walutowy w BZ WBK prowadzony jest w euro, dolarach, funtach i frankach. Klient może zamówić kartę debetową (dla kont w EUR, USD i GBP), a także korzystnie wymieniać waluty w ramach platformy eFX.


3

Rachunek Walutowy

ING Bank Śląski

Konto walutowe w ING to przystępny i tani rachunek prowadzony w EUR, USD i GBP. Do konta w euro możesz zamówić kartę debetową z niską opłatą miesięczną, a swoimi środkami zarządzasz poprzez nowoczesny serwis transakcyjny.


4

eMAX Walutowy

mBank
 • Jakie są opłaty za konto, kartę i operacje bankowe?

  Prowadzenie konta - bezpłatnie. Obsługa karty debetowej - 30 zł rocznie. Wypłaty z bankomatów za granicą - bezpłatnie. Przelewy wewnętrzne w PLN - bezpłatnie, przelewy walutowe - 0,35% min. 20 zł max. 200 zł.

 • Kto skorzysta z tego konta?

  Konto przyniesie najwięcej korzyści osobom, które chcą łączyć codzienne operacje walutowe z pomnażaniem swoich środków.

 • Jakie są największe zalety rachunku?

  Wypłaty z bankomatów za granicą są bezpłatne. Rachunek w USD i GBP jest oprocentowany.

 • Jakie są największe wady rachunku?

  Bank pobiera dodatkową opłatę za przewalutowanie transakcji dokonanej w innej walucie niż waluta konta.


5

Nest Konto Waluta

Nest Bank
 • Jakie są opłaty za konto, kartę i operacje bankowe?

  Otwarcie i prowadzenie rachunku są bezwarunkowo bezpłatne. Obsługa karty debetowej - bezpłatnie, o ile klient nie posiada innej karty do rachunku w Nest Banku (w przeciwnym razie 5 EUR/6 USD/4 GBP rocznie). Wypłaty z bankomatów za granicą - bezpłatnie. Przelewy krajowe w PLN - bezpłatnie, przelewy walutowe - 3 EUR/4 USD/2,5 GBP.

 • Kto skorzysta z tego konta?

  Nest Konto Waluta to dobre rozwiązanie dla osób, które pracują za granicą, ale też dla klientów w kraju, którzy często robią zakupy w zagranicznych sklepach internetowych.

 • Jakie są największe zalety rachunku?

  Obsługa konta i karty debetowej są bezpłatne, podobnie jak wypłaty z bankomatów za granicą. Klienci mogą także taniej wymieniać walutę dzięki korzystnym przewalutowaniom. Aktualnie trwa promocja tego rachunku, w której można zyskać 80 zł premii w postaci bonu do sklepu Decathlon.

 • Jakie są największe wady rachunku?

  Bank pobiera dodatkową opłatę za przewalutowanie transakcji dokonanej w innej walucie niż waluta konta.


Ta strona korzysta z ciasteczek. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Więcej szczegółów w polityce prywatności.