Ranking kont oszczędnościowych - październik 2016


Ranking kont oszczędnościowych

Przygotowany przez nas ranking kont oszczędnościowych prezentuje 20 najlepszych rachunków oszczędnościowych na polskim rynku. Jest to lista kont, które zapewnią Ci najlepszy możliwy zwrot z ulokowanych pieniędzy.

Konta oszczędnościowe cechują się zmiennym oprocentowaniem, dlatego należy wziąć pod uwagę, że w przyszłości wysokość wypracowanych odsetek może ulec zmianie. Obecnie stopy procentowe NBP pozostają na rekordowo niskim poziomie i taki stan może się jeszcze utrzymać, co dla oprocentowania rachunków oszczędnościowych nie jest korzystną sytuacją. Warto jednak rozważyć ulokowanie swoich pieniędzy na koncie oszczędnościowym, ponieważ obok lokat są one najlepszą formą bezpiecznego oszczędzania kapitału. Pamiętaj przy tym, żeby okresowo sprawdzać, czy na rynku pojawiła się lepsza okazja do oszczędzania (lokata lub konto z wyższym oprocentowaniem).Aktualny ranking kont oszczędnościowych – październik 2016

Poniżej przedstawiamy ranking kont osobistych, które wyróżniają się na tle reszty ofert na rynku:

Nazwa Konta Nazwa Banku
Parametry
Oprocentowanie
Zakres kwot
Koszty rachunku
Dodatkowe informacje

3,5%

1 – 10 000 zł
(niższe oprocentowanie dla innych kwot)

 • 0 zł za prowadzenie rachunku
 • 0 zł za pierwszy przelew z rachunku, 5 zł za każdy kolejny
 • podane oprocentowanie obowiązuje przez pierwsze 6 miesięcy od założenia rachunku;
 • aby uzyskać podane oprocentowanie, należy założyć Konto Osobiste w Orange Finanse do 9 listopada 2016 r. w ramach promocji „Dobry start z Orange Finanse”. Rachunek dokładnie opisaliśmy w tej analizie, a możesz go otworzyć na .
 • można założyć tylko jedno konto oszczędnościowe;
 • standardowe oprocentowanie rachunku wynosi:
  • 0,50% - do 49 999,99 zł,
  • 0,65% - od 49 999,99 zł do 99 999,99 zł,
  • 0,80% - od 99 999,99 zł do 199 999,99 zł,
  • 1,00% - od 199 999,99 zł.

2,5% na koncie
+ do 3,2% na lokacie

od 1 zł do 150 000 zł
(niższe oprocentowanie dla nadwyżki)

 • 0 zł za prowadzenie rachunku
 • 0 zł za przelew z rachunku
 • do 24 października 2016 r. oprocentowanie konta oszczędnościowego wynosi 2,5% dla nowych środków w kwocie nieprzewyższającej 150 000 zł;
 • przez nowe środki rozumie się wartość środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku BGŻOptima stanowiących nadwyżkę nad saldem początkowym (tj. saldem na dzień 4 lipca 2016 r.). Dla pozostałych środków obowiązuje oprocentowanie 1,7% (również do 24 października 2016 r.);
 • oprocentowanie standardowe wynosi 1,5%;
 • dodatkowo możesz skorzystać z 3-miesięcznej Lokaty Bezkarnej o stałym oprocentowaniu wynoszącym 3,2% w skali roku dla środków do 20 000 zł lub z kwartalnej Lokaty Bezkompromisowej, oprocentowanej na poziomie 3,0% dla środków do 100 000 zł. Depozyty otwiera się wyłącznie na etapie składania wniosku o Indywidualne Konto Oszczędnościowe BGŻOptima (można wybrać tylko jeden z nich);
 • konto z Lokatą Bezkarną 3,2% dla środków do 20 000 zł założysz na , natomiast konto z Lokatą Bezkonkurencyjną 3,0% dla kwot do 100 000 zł założysz na (pamiętaj, możesz wybrać tylko jedną lokatę).
Ekstra Zysk eurobank #3

3,0%

do 30 000 zł
(niższe oprocentowanie dla wyższych kwot)

 • 0 zł za otwarcie i prowadzenie konta
 • 0 zł za pierwszy przelew wewnętrzny w miesiącu, każdy kolejny 5 zł
 • 0 zł za pierwszy przelew zewnętrzny w miesiącu, każdy kolejny 7 zł
 • 0 zł za pierwszą w miesiącu wypłatę gotówkową, każda kolejna 7 zł
 • promocyjne oprocentowanie 3% w skali roku mogą uzyskać tylko nowi klienci (osoby, które nie posiadały konta w eurobanku przez ostatnie 12 miesięcy). Oprocentowanie 3% obowiązuje przez pierwsze trzy miesiące od otwarcia rachunku dla kwot do 30 000 zł (nadwyżka ponad 30 000 zł jest oprocentowana na 2%);
 • aby uzyskać podwyższone oprocentowanie, należy:
  • otworzyć konto osobiste (inne niż w pakiecie Standard i Junior),
  • założyć rachunek Ekstra Zysk w ciągu 30 dni od otwarcia konta osobistego;
 • oprocentowanie konta Ekstra Zysk dla obecnych klientów (oraz po upływie trzymiesięcznego okresu podwyższonego oprocentowania) jest zależne od wpływu wynagrodzenia na konto osobiste i wynosi:
  • 2% w skali roku dla środków do 30 000 zł,
  • 1,5% dla kwot powyżej 30 000 zł,
  • za wynagrodzenie bank uznaje pensję, świadczenia emerytalne i rentowe, a także świadczenie wychowawcze 500+;
 • promocja trwa do 30 listopada 2016 r.;
 • standardowe oprocentowanie - przy braku wpływu wynagrodzenia na konto osobiste - jest określane w tabeli oprocentowania i obecnie wynosi 0,75% w skali roku.
Konto EKOprofit BOŚ Bank #4
do 3,0%

do 50 000 zł
(niższe oprocentowanie dla wyższego salda rachunku)

 • 0 zł za prowadzenie konta
 • 0 zł za pierwszy przelew w miesiącu
 • 10 zł za kolejny przelew (5 zł jeśli jest w formie zlecenia stałego)
 • podwyższone oprocentowanie 3% lub 2,75% możesz uzyskać w ramach Programu Systematycznego Oszczędzania EKOprofit:
 • oprocentowanie 3% dla kwot do 50 tys. możesz uzyskać, jeżeli na Twoje konto osobiste wpływa świadczenie rodzinne 500+; 
 • oprocentowanie na poziomie 2,75% dla kwot do 50 tys. zł możesz uzyskać, jeśli na Twoje konto wpływa co miesiąc min. 1000 zł;
 • aby skorzystać z oferty należy: 
  • posiadać aktywną kartę debetową do konta osobistego;
  • ustanowić comiesięczne zlecenie stałe z konta osobistego na konto oszczędnościowe EKOprofit na kwotę min. 500 zł,
  • nie dokonywać żadnych wypłat gotówkowych i bezgotówkowych z EKOprofitu w danym kwartale, za który wypłacany byłby Bonus;
 • standardowe oprocentowanie wynosi:
  • 1,75% dla salda do 50 tys. zł
  • 2,00% nadwyżka środków ponad 50 tys. zł
 • z powyższej oferty nie mogą skorzystać osoby, które uczestniczą w promocji Więcej za Mniej dla posiadaczy EKOkonta bez Kosztów (tj. 4% lub 3,5% do 10 tys. zł) oraz w Promocji EKOprofitu (tj. 3,25% lub 2,75% do 50 tys. zł przez 5 miesięcy).
Konto Oszczędnościowe Getin Bank #5

2,8%

do 100 000 zł

 • 0 zł za prowadzenie konta
 • 0 zł za przelewy wewnętrzne
 • 0 zł za dwie pierwsze operacje (przelew zewnętrzny lub wypłata) w miesiącu
 • 9 zł za kolejne przelewy zewnętrzne i wypłaty w miesiącu 

 • promocyjne oprocentowanie 2,8% przez 4 miesiące obowiązuje dla nowych klientów, którzy:
  • otworzą Konto Oszczędnościowe i założą także konto osobiste w Getin Banku (sprawdź analizę Konta Getin UP lub Getin UP Free),
  • jeśli nie chcesz otwierać rachunku osobistego, to oprocentowanie Konta Oszczędnościowego wyniesie 2,5% przez 4 miesiące;
  • środki od 100 000 zł są oprocentowane wg standardowej tabeli (od 1,20% do 1,45% w zależności od możliwości uzyskania oprocentowania premiowego);
  • promocja trwa do 31 października 2016 r.;
 • obecni klienci mogą liczyć na specjalne oprocentowanie premiowe, które wynosi:
  • 1,25% dla środków do 50 000 zł;
  • 1,35% dla nadwyżki od 50 000 zł do 100 000 zł;
  • 1,45% dla nadwyżki od 100 000,01 zł do 500 000 zł;
  • 1,65% dla nadwyżki powyżej 500 000 zł;
 • oprocentowanie premiowe obowiązuje klientów, którzy:
  • posiadają w Getin Banku konto osobiste i oszczędnościowe,
  • zapewniają miesięczne wpływy w wysokości min. 1000 zł,
  • płacą kartą na min. 300 zł miesięcznie;
 • sprawdź dokładną analizę konta oszczędnościowego w Getin Banku.
Konto Zyskowne Idea Bank #6

2,8%

do 10 000 zł

 • 0 zł za prowadzenie konta
 • 0 zł za pierwszy przelew wewnętrzny w miesiącu, 5 zł za każdy kolejny
 • 5 zł za przelew zewnętrzny
 • musisz posiadać rachunek osobisty Konto IDEALNE w Idea Banku;
 • oprocentowanie promocyjne uzależnione jest od salda rachunku i wynosi:
  • 2,8% dla kwot do 10 000 zł,
  • 2% dla kwot od 10 000 zł do 50 000 zł,
  • 2,2% dla kwot od 50 000 zł do 100 000 zł,
  • 2,3% dla kwot powyżej 100 000 zł;
 • oprocentowanie promocyjne przysługuje klientom, którzy w ramach KONTA IDEALNEGO dokonają transakcji kartą debetową na min. 100 zł i zapewnią miesięczne wpływy w kwocie min. 1000 zł;
 • oprocentowanie standardowe wynosi odpowiednio 1,3%; 1,35%; 1,4% oraz 1,45% (dla wskazanych wyżej przedziałów kwotowych);

2,70%

do 100 000 zł
(niższe oprocentowanie dla nadwyżki)

 • 0 zł za prowadzenie konta;
 • 0 zł za pierwszy przelew w miesiącu, każdy kolejny 7,50 zł
 • podane oprocentowanie obowiązuje klientów, którzy posiadają Konto 360° (dla posiadaczy pozostałych kont osobistych oprocentowanie wynosi do 2,3% w skali roku). Konto 360 możesz założyć na ;
 • oprocentowanie obejmuje nowe środki (łączna kwota środków na rachunkach w Banku Millennium na dzień 8 października 2016 r.). Dla pozostałych środków obowiązuje oprocentowanie standardowe;
 • promocyjne oprocentowanie obowiązuje przez 3 miesiące od pierwszej wpłaty środków na rachunek oszczędnościowy i jest uzależnione od wysokości środków przechowywanych na rachunku. Oprocentowanie wynosi:
  • 2,70% dla salda do 100 000 zł,
  • 1,90% dla nadwyżki ponad 100 000 zł;
 • po okresie promocyjnym (3 pierwsze miesiące) rachunek podlega oprocentowaniu standardowemu, którego wysokość jest uzależniona od przechowywanej kwoty i wynosi:
  • 0,80% dla środków do 50 000 zł,
  • 0,90% dla nadwyżki ponad 50 000 zł do 100 000 zł,
  • 1,20% dla nadwyżki ponad 100 000 zł do 250 000 zł,
  • 1,40% dla nadwyżki ponad 250 000 zł;

2,7%

bez limitu

 • 0 zł za otwarcie i prowadzenie rachunku
 • 0 zł za pierwszy przelew w miesiącu
 • 4,99 zł za każdy kolejny przelew w danym miesiącu
 • 0 zł za zlecenie stałe
 • oprocentowanie promocyjne 2,7% można uzyskać po spełnieniu jednego z poniższych warunków:
  • wpływ w wysokości min. 12 000 zł miesięcznie na rachunek osobisty prowadzony w Lion's Banku (w formie przelewu z innego banku lub wpłaty we wpłatomacie),
  • wykonanie transakcji na kwotę min. 3000 zł kartą kredytową lub debetową wydaną do rachunku osobistego;
 • standardowe oprocentowanie rachunku wynosi do 1,7% w skali roku;
 • odsetki kapitalizowane są ostatniego dnia miesiąca;
 • wniosek o konto Lion’s Excellence możesz złożyć na .

db Konto Oszczędnościowe Plus Deutsche Bank #9

2,55%

do 100 000 zł
(niższe oprocentowanie, gdy saldo konta przekracza 100 000 zł)

 • 0 zł za prowadzenie konta
 • 0 zł za pierwszy przelew wewnętrzny w miesiącu, 10 zł za pierwszy przelew zewnętrzny
 • 10 zł za każdy kolejny przelew w miesiącu (wewnętrzny i zewnętrzny)
 • oferta dla nowych klientów/nowych środków;
 • podane oprocentowanie obowiązuje przez 4 miesiące od otwarcia konta;
 • oprocentowanie rachunku zależy od wysokości salda konta i wynosi:
  • 2,55% gdy saldo rachunku nie jest wyższe od 100 000 zł,
  • 1,05% dla salda od 100 000,01 zł;
 • po 4 miesiącach oprocentowanie wyniesie 1,05%;
 • konto można otworzyć tylko w oddziale banku;

2,5%

bez ograniczeń

 • 0 zł za otwarcie i prowadzenie rachunku
 • 0 zł za pierwszy w miesiącu przelew wewnętrzny i 5 zł za każdy kolejny
 • 5 zł za przelew zewnętrzny
 • 5 zł za zlecenie stałe
 • oprocentowanie w wysokości 2,50% w skali roku naliczane jest dla środków ulokowanych na Koncie Zośka PRO, dla salda do wartości 10 razy większej niż saldo dostępne na koncie osobistym w Idea Banku (dla przykładu: jeżeli średnie saldo na koncie osobistym wyniesie 500 zł, to promocyjne oprocentowanie 2,5% na Koncie Zośka PRO będzie obowiązywało dla kwoty do 5000 zł);
 • pozostałe środki na Koncie Zośka PRO, które stanowią nadwyżkę ponad 10-krotność salda na rachunku osobistym, oprocentowane są na 1,0% w skali roku;
 • jeżeli nie posiadasz konta osobistego w Idea Banku, oprocentowanie na Koncie Zośka PRO również wyniesie 1,0% w skali roku;
 • wniosek o Konto Zośka PRO możesz złożyć na .
Konto Oszczędnościowe Alior Bank #11

2,50%

brak ograniczeń

 • 0 zł za prowadzenie rachunku
 • 0 zł za pierwszy przelew w miesiącu; za kolejny przelew w miesiącu 5 zł (wewnętrzny) lub 10 zł (zewnętrzny)
 • oprocentowanie 2,50% do 6 tys. zł przez 12 miesięcy - dla klientów, którzy złożyli skutecznie wniosek o świadczenie Rodzina 500+ za pośrednictwem systemu bankowości internetowej Alior Banku;
 • oprocentowanie 2,00% dotyczy nowych klientów Alior Banku i obowiązuje przez 3 miesiące od daty otwarcia rachunku w banku. Po tym okresie oprocentowanie konta spada do wysokości stawki WIBID1M pomniejszonej o 0,5 p.p. (aktualnie ok. 0,95%);
 • konto oszczędnościowe z podwyższonym oprocentowaniem możesz założyć jedynie w oddziale banku, najpóźniej 30 dni po dniu otwarcia kartoteki klienta;
 • istnieje możliwość wydania karty debetowej MasterCard do rachunku oszczędnościowego;
 • konto oszczędnościowe z podwyższonym oprocentowaniem można otworzyć w pakiecie z Kontem Rozsądnym, dzięki czemu nie tylko zyskasz na odsetkach, ale dodatkowo Alior Bank zwróci Ci 3% wydatków opłaconych kartą płatniczą w sklepach spożywczych, supermarketach i hipermarketach;
Konto Zośka Idea Bank #12

2,5%

do 100 000 zł

 • 0 zł za otwarcie i prowadzenie rachunku
 • 0 zł za pierwszy dowolny przelew wewnętrzny w miesiącu, kolejne - 5 zł
 • oprocentowanie w wysokości 2,5% w skali roku dotyczy środków do 100 000 zł. Nadwyżka oprocentowana jest na 1,0%;
 • na koncie należy codziennie utrzymywać kwotę równą lub większą niż średnie miesięczne saldo z poprzedniego miesiąca (dla przykładu, jeżeli średnie miesięczne saldo wyniosło w maju 1000 zł, to w kolejnym miesiącu należy również utrzymać przynajmniej 1000 zł każdego dnia);
 • co miesiąc należy przelać z Konta Idealnego na konto oszczędnościowe 10% wartości średniego salda na Koncie Zośka z poprzedniego miesiąca (dla przykładu: jeżeli średnie saldo na Koncie Zośka wynosiło w maju 1000 zł, to w czerwcu należy przelać 100 zł);
 • na koniec danego miesiąca na Koncie Zośka powinna znajdować się kwota wynosząca co najmniej równowartość 110% średniego miesięcznego salda z poprzedniego miesiąca kalendarzowego;
 • niespełnienie tych warunków powoduje obniżenie oprocentowania do 1,0% w skali roku;
 • brak możliwości dokonywania przelewów zewnętrznych i zleceń stałych.

2,25%

do 50 000 zł
(niższe oprocentowanie dla wyższego salda rachunku)

 • 0 zł za prowadzenie konta
 • 0 zł za dwa pierwsze przelewy wewnętrzne w miesiącu
 • 8 zł za każdy kolejny przelew wewnętrzny i wszystkie przelewy zewnętrzne
 • dzienna kapitalizacja odsetek;
 • podane oprocentowanie dotyczy posiadaczy rachunku osobistego Konto Maksymalne. Wniosek o ten rachunek możesz złożyć na ;
 • oprocentowanie środków na rachunku jest zależne od wysokości salda i wynosi:
  • 2,25% dla salda rachunku do 50 000 zł włącznie,
  • 0,75% dla salda rachunku powyżej 50 000 zł;
Indeksowane Konto Oszczędnościowe Toyota Bank #14

2,21%

do 100 000 zł (niższe oprocentowanie dla wyższego salda rachunku)

 • 30 zł za prowadzenie konta – opłata jest zwracana, jeśli w danym miesiącu z konta nie dokonano przelewu lub wypłaty środków
 • 0 zł za przelewy wewnętrzne i zewnętrzne
 • oprocentowanie obliczane jest według wzoru:
  • WIBOR3M + 0,25% - dla kwot do 100 000 zł
  • WIBOR3M – 0,25% - dla kwot powyżej 100 000 zł
Konto Max oszczędnościowe BZ WBK #15

2,1%

bez ograniczeń

0 zł za prowadzenie konta
0 zł za pierwszy przelew wewnętrzny i/lub zewnętrzny
10 zł za kolejne przelewy

 • oprocentowanie na nowe środki (nadwyżka nad stan aktywów klienta na dzień 27 lipca 2016 r.) - 2,1 % przez 3 m-ce;
 • do promocji można przystąpić do 31.01.16;
 • oprocentowanie standardowe:
  • 0,76% powyżej 100 000;
  • 0,51% poniżej 100 000;
SMART Procent Bank SMART #16

2,0%

do 50 000 zł (niższe oprocentowanie dla nadwyżki)

 • 0 zł za prowadzenie konta
 • 0 zł za pierwszy przelew wewnętrzny w miesiącu, 5 zł za każdy kolejny
 • 5 zł za każdy przelew zewnętrzny
 • oprocentowanie uzależnione jest od salda rachunku i (w ramach promocji)  wynosi:
  • 2,0% dla kwot do 50 000 zł
  • 1,5% dla nadwyżki ponad 50 000,01 zł
  • promocja trwa do 28 października 2016 r.
 • Bank SMART to część FM Banku PBP dedykowana na urządzenia mobilne;
 • musisz posiadać bezpłatne konto osobiste w Banku SMART. Rachunek możesz otworzyć na ;
Konto Oszczędnościowe BIZ Bank #17

2,0%

do 50 000 zł
(niższe oprocentowanie dla wyższego salda rachunku)

 • 0 zł za prowadzenie konta
 • 0 zł za pierwszy przelew wewnętrzny w miesiącu, 5 zł za każdy kolejny
 • 5 zł za przelew zewnętrzny
 • konto online można założyć tylko razem z kontem osobistym;
 • można posiadać tylko jedno konto oszczędnościowe
 • oprocentowanie promocyjne zależy od salda na rachunku – obowiązuje do 28 października 2016 r.
  • 2,0% dla kwot do 50 000 zł
  • 1,5% dla kwot od 50 000,01 zł
 • oprocentowanie standardowe wynosi WIBOR 3M - 0,5% (niezależnie od zgromadzonych środków)
Otwarte Konto Oszczędnościowe ING Bank Śląski #18

2,0%

do 100 000 zł

 • 0 zł za prowadzenie rachunku
 • 0 zł za przelewy wewnętrzne
 • 0 zł za pierwszy przelew zewnętrzny w miesiącu
 • kolejny przelew zewnętrzny w miesiącu od 6 do 10 zł
 • przez 4 miesiące od dnia otwarcia Konta Oszczędnościowego obowiązuje oprocentowanie wynoszące 2,0% (dla salda poniżej 100 000 zł). Środki powyżej tej kwoty będą oprocentowane wg oprocentowania standardowego;
 • po okresie promocyjnym (4 pierwsze miesiące) obowiązuje oprocentowanie standardowe, które wynosi obecnie 0,7% (niezależnie od kwoty);
 • z oferty możesz skorzystać do 3 listopada 2016 r.;
 • obecni klienci do 3 listopada mogą otworzyć OKO Bonus z oprocentowaniem podwyższonym do 2% dla nowych środków;
 • z dokładniejszym opisem tego rachunku możesz się zapoznać w tej analizie Otwartego Konta Oszczędnościowego.
Konto Oszczędnościowe Codziennie Więcej Bank Millennium #19

2%

od 500 000 zł
(niższe oprocentowanie dla mniejszego salda)

 • 0 zł za prowadzenie konta
 • 0 zł za pierwszy przelew w miesiącu, każdy kolejny 7,50 zł
 • dzienna kapitalizacja odsetek;
 • musisz posiadać rachunek osobisty w Banku Millennium z dostępem do Millenet;
 • oprocentowanie rachunku jest uzależnione od wysokości jego salda i wynosi odpowiednio:
  • 0,8% dla salda do 499 999,99 zł,
  • 2% dla salda od 500 000 zł;
Konto Oszczędnościowe Toyota Bank #20

2%

od 50 000 zł
(niższe oprocentowanie dla mniejszego salda konta)

 • 0 zł za prowadzenie konta
 • 0 zł za 3 przelewy w miesiącu (po 1 za każdy kanał - internet/telefon, SMS, doradca)
 • 9 zł za każdy kolejny przelew zewnętrzny i wewnętrzny
 • konto oszczędnościowe można otworzyć tylko w pakiecie z kontem osobistym (lub wspólnym);
 • oprocentowanie rachunku zależy od wysokości salda i jest naliczane oddzielnie dla każdego z poniższych przedziałów:
  • 0,4% do 19 999,99 zł,
  • 1,1% od 20 000 do 49 999,99 zł,
  • 2% powyżej 50 000 zł;
Konto Wymarzony Cel Raiffeisen Polbank #21

do 2%

bez ograniczeń

 • 0 zł za prowadzenie konta
 • 0 zł za pierwszy przelew wewnętrzny, 20 zł za każdy kolejny
 • 0 zł na pierwszy przelew zewnętrzny, 20 zł za każdy kolejny
 • oprocentowanie jest równe stopie referencyjnej NBP (obecnie 1,5%);
 • można otrzymać dodatkowe 0,5 p.p. i tym samym zwiększyć oprocentowanie do 2%, o ile w poprzednim miesiącu na Konto Wymarzony Cel wpłynie min. 1 zł oraz nie wypłacono z niego środków;

1,8%

od 200 000 zł
(niższe oprocentowanie dla niższego salda na rachunku)

 • 0 zł za prowadzenie konta
 • 0 zł za pierwszy przelew wewnętrzny w miesiącu, każdy kolejny 8 zł
 • musisz posiadać konto osobiste w Inteligo. Możesz je założyć przechodząc na ;
 • oprocentowanie jest uzależnione od wysokości salda i wynosi:
  • 0,6% do 999,99 zł,
  • 0,7% od 1 000 zł do 9999,99 zł,
  • 0,8% od 10 000 do 19 999,99 zł,
  • 0,9% od 20 000 do 99 999,99 zł,
  • 1,3% od 100 000 do 199 999,99 zł,
  • 1,8% od 200 000 zł;
Wymarzone Konto Lokacyjne Raiffeisen Polbank #23

1,8%

od 10 000 zł (niższe oprocentowanie dla niższego salda rachunku)

 • 0 zł za prowadzenie konta
 • 0 zł za pierwszy przelew wewnętrzny w miesiącu, 5 zł za każdy kolejny przelew wewnętrzny
 • 10 zł za przelewy zewnętrzne
 • musisz posiadać Wymarzone Konto Osobiste, aby otworzyć to konto oszczędnościowe;
 • oprocentowanie zależy od stopy referencyjnej NBP (wynoszącej obecnie 1,5%) i wynosi obecnie od 0,75 do 1,8%:
  • stopa referencyjna * 0,5 – dla kwot od 0 do 3 000 zł;
  • stopa referencyjna * 0,95 – dla kwot od 3 000,01 zł do 10 000 zł;
  • stopa referencyjna * 1,2 – dla kwot od 10 000,01 zł;
 • oprocentowanie naliczane jest oddzielnie dla każdego przedziału kwotowego;
Konto Oszczędnościowe Grosik Plus Bank #24

1,75%

powyżej 250 000 zł (niższe oprocentowanie dla niższego salda rachunku)

 • 0 zł za prowadzenie konta
 • 0 zł za 2 pierwsze przelewy wewnętrzne w miesiącu, każdy kolejny 6 zł
 • 10 zł za wszystkie przelewy zewnętrzne
 • wysokość oprocentowania zależy od wysokości salda rachunku i wynosi:
  • 1,2% dla kwot od 1 zł do 49 999,99 zł,
  • 1,4% dla kwot od 50 000 zł do 249 999,99 zł,
  • 1,75% dla kwot od 250 000 zł,
Konto Lokacyjne Plus Raiffeisen Polbank #25

1,5%

50 000 - 99 000 zł

 • 0 zł za założenie i prowadzenie konta
 • 0 zł za pierwszy w miesiącu przelew wewnętrzny, 8 zł za każdy kolejny
 • 10 zł za przelew zewnętrzny
 • musisz posiadać konto osobiste: Wygodne, Komfortowe lub Aktywne;
 • standardowe oprocentowanie rachunku zależy od wysokości salda i wynosi:
  • 0,8% dla kwot do 30 000 zł;
  • 1,2% dla kwot od 30 000 zł do 50 000 zł;
  • 1,5% dla kwot od 50 000,01 zł do 99 999,99 zł;
  • 1,0% dla kwot od 100 000 zł;
Konto SuperOszczędnościowe Citi Handlowy #26

1,50%

do 20 000 zł (niższe oprocentowanie dla nadwyżki)

 • 0 zł za prowadzenie konta w przypadku gdy na Konto Osobiste przelejesz swoje wynagrodzenie w wysokości min. 3000 zł, w innym przypadku opłata wynosi 30 zł
 • 0 zł za pierwszy przelew wewnętrzny w miesiącu, 10 zł za każdy kolejny
 • 0 zł za pierwszy przelew zewnętrzny w miesiącu, 10 zł za każdy kolejny
 • do założenia konta wymagane jest posiadanie Konta Osobistego w banku;
 • oprocentowanie wynosi:
  • dla salda do 20 000 zł – 1,50%
  • dla nadwyżki powyżej 20 000 zł – 0,1%
 • oprocentowanie nie nalicza się w miesiącach, w których wypłacisz środki;

W odróżnieniu od lokat konta oszczędnościowe pozwalają Ci zachować większą płynność finansową, jednak z drugiej strony wadą takich rachunków w porównaniu z depozytami terminowymi jest nieco niższe oprocentowanie i większe ryzyko jego dalszego obniżenia. Jeżeli bardziej cenisz stabilność oprocentowania od swobody dysponowania swoim kapitałem – sprawdź ten ranking lokat terminowych. Znajdziesz tam listę najlepszych depozytów terminowych o stałym oprocentowaniu, począwszy od lokat 1-miesięcznych, na 2-letnich lokatach skończywszy.

Jeżeli poszukujesz zarówno korzystnego oprocentowania, jak i dużej płynności finansowej dla swoich wolnych środków, to powyższy ranking kont oszczędnościowych pomoże Ci dokonać optymalnego wyboru.

Jak wybrać najlepsze konto oszczędnościowe?

Podczas tworzenia zestawienia rachunków oszczędnościowych przyjęliśmy następujące założenia:

 • po pierwsze uwzględniamy wysokość oprocentowania – to nie ulega wątpliwości: im oprocentowanie jest wyższe, tym więcej zarobimy;
 • po drugie sprawdzamy warunki otwarcia rachunku oszczędnościowego – większość banków wymaga od klienta posiadania konta osobistego, które umożliwia otworzenie rachunku oszczędnościowego. Prowadzenie konta oszczędnościowego jest na ogół bezpłatne, jednak z rachunkami osobistymi może być różnie, dlatego warto wcześniej sprawdzić parametry takiego standardowego konta, zwracając szczególną uwagę na miesięczne opłaty z tytułu prowadzenia rachunku osobistego i obsługi karty płatniczej. Na szczęście niektóre konta osobiste można założyć bez konieczności wnioskowania o kartę debetową i w ten sposób całkowicie uniknąć podstawowych kosztów;
 • częstotliwość kapitalizacji odsetek – ogólnie zasada jest taka: im częściej odsetki dopisywane są do rachunku, tym lepiej. Konto z kapitalizacją dzienną przyniesie Ci nieco większy zysk od rachunku oszczędnościowego o tym samym oprocentowaniu, ale z kapitalizacją miesięczną. W naszym rankingu jest jedynie kilka kont z dzienną kapitalizacją odsetek;
 • wysokość środków, które można wpłacić na rachunek – tylko niektóre banki nie nakładają ograniczeń na wysokość salda rachunku. W większości przypadków oprocentowanie zmienia się w zależności od wysokości środków zgromadzonych na koncie oszczędnościowym;
 • dodatkowe warunki – niektóre instytucje zachęcają klientów podwyższonym oprocentowaniem, które obowiązuje jedynie przez kilka miesięcy. Sprawdź, czy bank prowadzący rachunek oszczędnościowy, określa czas obowiązywania bieżącego oprocentowania;

Pamiętaj także o tym, aby okresowo monitorować, co dzieje się na rynku depozytów. Konta oszczędnościowe charakteryzują się zmiennym oprocentowaniem, dlatego zmiany parametrów tych rachunków (a co za tym idzie – ich opłacalności) są w dłuższej perspektywie praktycznie nieuniknione.

Najlepsze konta oszczędnościowe - TOP 5

Poniżej prezentujemy 5 najlepiej oprocentowanych kont oszczędnościowych z powyższego rankingu.

1

Konto Oszczędnościowe

Orange Finanse

Konto Oszczędnościowe w Orange Finanse posiada korzystne oprocentowanie w pierwszym 6-miesięcznym okresie lokowania środków. Jeśli chcemy cieszyć się wyższym oprocentowaniem, należy założyć konto osobiste w Orange Finanse.


2

Konto Oszczędnościowe

BGŻOptima
 • Ile wynosi oprocentowanie rachunku?

  Najlepsze oprocentowanie na koncie (2,5%) można uzyskać lokując nowe środki (wg stanu środków na dzień 4 lipca 2016 r.), przy czym dotyczy to salda do 150 000 zł. Dla pozostałych środków oprocentowanie wynosi 1,7%. Oprocentowanie standardowe to 1,5%.

  Konto warto założyć z kwartalną Lokatą Bezkarną ze stałym oprocentowaniem 3,2% (do 20 tys. zł) lub z Lokatą Bezkompromisową oprocentowaną na 3,0% (do 100 tys. zł). Unikalną cechą tych depozytów jest możliwość ich zerwania BEZ utraty odsetek.

 • Jakie są opłaty za rachunek i przelewy?

  W przypadku tego konta sprawa jest prosta - prowadzenie konta i przelewy są bezpłatne. Dzięki temu masz dużą elastyczność w dysponowaniu swoimi środkami.

 • Gdzie założyć?

  Wniosek o Konto oszczędnościowe i Lokatę Bezkarną (3,2%) lub Lokatę Bezkompromisową (3,0%) możesz złożyć na .


3

Ekstra Zysk

eurobank

Konto oszczędnościowe Ekstra Zysk to najnowsza propozycja eurobanku. Nowym klientom bank gwarantuje oprocentowanie na poziomie 3% przez pierwsze trzy miesiące od założenia rachunku, jednak aby je uzyskać, należy spełnić kilka warunków. Obecni posiadacze kont w eurobanku mogą liczyć na oprocentowanie w wysokości 2%.


4

Konto EKOprofit

BOŚ Bank

Konto EKOprofit w BOŚ Banku umożliwia lokowanie środków na korzystnych warunkach dla osób, które aktywnie korzystają z rachunku osobistego. W ramach specjalnego programu oszczędnościowego można zyskać nawet 3,0%.


5

Konto Oszczędnościowe

Getin Bank

Rachunek oszczędnościowy w Getin Banku to konto oszczędnościowe z wyższymi stawkami dla aktywnych klientów. Obecnie rachunek objęty jest promocją "Na dobry początek", w której nowi klienci mogą zyskać oprocentowanie do 2,8% przez 4 miesiące od otwarcia konta.


Ta strona korzysta z ciasteczek. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Więcej szczegółów w polityce prywatności.