Ranking kart kredytowych - luty 2018


Ranking kart kredytowych

Prezentujemy ranking najlepszych kart kredytowych na rynku bankowym. To zestawienie pomoże Ci wybrać najbardziej dopasowaną "kredytówkę" do Twoich potrzeb, bez względu na to, czy planujesz zostać jej biernym posiadaczem, aktywnym użytkownikiem, czy łowcą promocji.

Karta kredytowa to niezwykle praktyczne narzędzie poprawiające kondycję finansową naszego domowego budżetu i cenna pomoc w razie nieprzewidzianych wydatków. Dzięki przyznanemu przez bank limitowi kredytowemu możemy swobodnie regulować bieżące wydatki i nie ponosić z tego tytułu żadnych kosztów odsetkowych. Trzeba jedynie pamiętać o terminowej spłacie i obowiązujących limitach.

Karty kredytowe są w Polsce stosunkowo popularnym narzędziem płatniczym. Na koniec 2016 roku liczba "kredytówek" wydanych przez działające w naszym kraju banki wynosiła blisko 6,2 mln sztuk, a liczba użytkowników przekraczała 4 mln osób. Oznacza to, że z tego typu kart korzystał co siódmy dorosły Polak.Najlepsze karty kredytowe – luty 2018

Poniżej przedstawiamy ranking kart kredytowych, które wyróżniają się na tle reszty ofert na rynku:

ING Bank Śląski
Karta kredytowa ING
Inteligo
Karta kredytowa Inteligo
Getin Bank
Karta kredytowa Standard
PKO BP
Przejrzysta karta kredytowa PKO Visa
Credit Agricole
Karta kredytowa Visa Standard
Toyota Bank
Karta kredytowa Classic
ING Bank Śląski
Karta kredytowa ING
Inteligo
Karta kredytowa Inteligo
Getin Bank
Karta kredytowa Standard
PKO BP
Przejrzysta karta kredytowa PKO Visa
Credit Agricole
Karta kredytowa Visa Standard
Toyota Bank
Karta kredytowa Classic
Pozycja w rankingu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Opis konta
W przygotowaniu
W przygotowaniu
W przygotowaniu
W przygotowaniu
W przygotowaniu
W przygotowaniu
W przygotowaniu
Atuty karty
 • atrakcyjne rabaty w ramach programu "Inspiracje"
 • 200 zł do Decathlon w promocji
 • 5% zwrotu za transakcje bezgotówkowe za granicą
 • długi okres bezodsetkowy
 • łatwa do uniknięcia opłata za używanie karty
 • atrakcyjny program rabatowy "Moje rabaty"
 • niski dochód wymagany do otrzymania karty
 • długi okres bezodsetkowy (55 dni)
 • brak opłaty za wydanie karty
 • zniżki w programie "Visa Oferty" (karty Visa)
 • łatwa do uniknięcia opłata za używanie karty
 • zniżki w programie Visa Oferty (karty Visa)
 • zwrot za zakupy i paliwo
 • ubezpieczenie car assistance
 • zniżki w programie Visa Oferty
 • niski wymagany dochód (min. 850 zł)
 • bezpłatne powiadomienia SMS o transakcjach dokonanych kartą
 • zniżki w programie Visa Oferty
 • kilka wzorów graficznych kart do wyboru
 • łatwa do uniknięcia opłata za używanie karty
 • zniżki w Klubie Rabatowym Credit Agricole i programie Visa Oferty
 • niskie oprocentowanie
 • niska i łatwa do uniknięcia opłata za używanie karty
Polecana dla
 • biernego posiadacza
 • aktywnego użytkownika
 • łowcy promocji
 • biernego posiadacza
 • aktywnego użytkownika
 • łowcy promocji
 • aktywnego użytkownika
 • biernego posiadacza

aktywnego użytkownika

aktywnego użytkownika

 • aktywnego użytkownika
 • łowcy promocji

aktywnego użytkownika

biernego posiadacza

aktywnego użytkownika

Operator karty
 • Visa
 • MasterCard

MasterCard

MasterCard

Visa

 • Visa
 • MasterCard
 • Visa
 • MasterCard

Visa

Visa

Visa

Visa

Rodzaj karty

zwykła

zwykła

zwykła

zwykła

zwykła

zwykła

zwykła

zwykła

zwykła

zwykła

Okres ważności

4 lata

3 lata

1 rok

5 lat

4 lata

3 lata

2 lata

4 lata

3 lata

5 lat

Oprocentowanie

10%

10%

9,90%

10%

 • 9,90% przez 6 miesięcy dla klientów przenoszących kartę z innego banku
 • 10% - oprocentowanie standardowe

10%

10%

 • 9,90% przez 6 miesięcy dla klientów przenoszących kartę z innego banku
 • 10% - oprocentowanie standardowe

10%

8,30%

Okres bezodsetkowy

51 dni

56 dni

58 dni

52 dni

55 dni

52 dni

54 dni

55 dni

54 dni

56 dni

Maks. limit kredytowy

15 000 zł

100 000 zł

80 000 zł

20 000 zł

50 000 zł

50 000 zł

10 000 zł

5 000 zł

10 000 zł

8 000 zł

Wysokość spłaty minimalnej

5%

3,42% min 30 zł

6% min. 10 zł

4% min. 50 zł

4% min. 50 zł

3% min. 20 zł

5% min. 50 zł

4% min. 50 zł

4% min. 30 zł

5%

Przekroczenie limitu karty

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

35 zł

0 zł

30 zł

0 zł

0 zł

0 zł

Wydanie karty

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

60 zł - opłata nie jest pobierana, jeśli aktywujesz kartę w ciągu 45 dni od jej wydania

Miesięczna opłata za kartę
 • 0 zł - jeżeli w poprzednim miesiącu wykonałeś min. 5 transakcji
 • 4,99 zł - opłata standardowa

0 zł

 • 0 zł - jeśli w danym cyklu rozliczeniowym wykonasz min. 4 transakcje bezgotówkowe
 • 8 zł - w przeciwnym przypadku

Promocja: do 31 marca 2018 r. karta jest bezwarunkowo bezpłatna.

 • 0 zł - jeżeli w ciągu roku wydasz min. 2400 zł (średnio 200 zł miesięcznie)
 • 35 zł rocznie - opłata standardowa
 • 0 zł - jeżeli w ciągu roku wykonasz kartą transakcje na min. 9600 zł (średnio 800 zł miesięcznie)
 • 35 zł rocznie - jeżeli w ciągu roku wykonasz transakcje na min. 6000 zł (średnio 500 zł miesięcznie. Opłata pobierana z dołu)
 • 50 zł rocznie - opłata standardowa (opłata pobierana z dołu)

Opłata nie jest pobierana za pierwszy rok używania karty

 • 0 zł - jeżeli w danym miesiącu kalendarzowym wykonasz min. 5 transakcji kartą
 • 5 zł - opłata standardowa
 • 0 zł - jeśli w miesiącu wydasz min. 1000 zł
 • 4,90 zł - opłata standardowa
 • 0 zł - jeśli w ciągu roku wydasz kartą min. 7200 zł (średnio 600 zł miesięcznie)
 • 30 zł rocznie - jeśli w ciągu roku wydasz kartą min. 6000 zł (średnio 500 zł miesięcznie)
 • 60 zł rocznie - opłata standardowa
 • 0 zł - jeśli wydasz kartą min. 500 zł miesięcznie
 • 6,99 zł - opłata standardowa
 • 0 zł - jeśli wykonasz min. 4 transakcje kartą w miesiącu
 • 4 zł - opłata standardowa
 • 60 zł rocznie - poza opłatą miesięczną bank pobiera także opłatę roczną w wysokości 60 zł, jeżeli klient w poprzednim roku nie wykonał transakcji kartą na min. 18 tys. zł
Wydanie karty dodatkowej

0 zł

0 zł

20 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł - bank pobiera 2 zł miesięcznie za obsługę karty dodatkowej

0 zł

18 zł za wydanie i korzystanie z karty - opłaty można uniknąć, dokonując transakcji na min. 2400 zł w ciągu roku

30 zł

Wypłata z bankomatów w Polsce

3,99% min. 9,99 zł

8% min. 10 zł

6% min. 10 zł

 • 2% min. 5 zł - bankomaty ING
 • 3% min. 9 zł - pozostałe bankomaty

3% min. 7 zł

3,5% min. 7 zł

6% min. 10 zł

4% min. 10 zł

5% min. 10 zł

3% min. 7,50 zł

Wypłata z bankomatów za granicą

3,99% min. 9,99 zł

8% min. 10 zł

6% min. 10 zł

3% min. 9 zł

3% min. 7 zł

3,5% min. 7 zł

6% min. 10 zł

4% min. 10 zł

5% min. 10 zł

3% min. 10 zł

Przewalutowanie

2%

5,8%

Przeliczenie na podstawie obowiązującej tabeli kursowej - brak dodatkowej opłaty

Przeliczenie na podstawie obowiązującej tabeli kursowej - brak dodatkowej opłaty

 • 1% - transakcje w walucie innej niż EUR kartami Visa
 • 2% - transakcje kartami MasterCard w walucie innej niż rozliczeniowa

Przeliczenie na podstawie obowiązującej tabeli kursowej - brak dodatkowej opłaty

 • 1,26% - transakcje w EUR
 • 2,52% - transakcje w walucie innej niż EUR

3,50%

1%

4%

Kryteria oceny kart kredytowych

Na potrzeby niniejszego rankingu przeanalizowaliśmy oferty wszystkich banków komercyjnych działających w Polsce pod kątem kart kredytowych wydawanych klientom indywidualnym. W zestawieniu wzięliśmy pod uwagę w sumie dziesięć parametrów, którym przyznaliśmy różne wagi punktowe. O miejscu w rankingu decydowała suma punków uzyskanych za wszystkie analizowane kryteria.

Za najważniejsze kryterium uznaliśmy roczny koszt korzystania z karty kredytowej, rozumiany jako suma opłat za wydanie karty i jej użytkowanie. Za to kryterium można było maksymalnie otrzymać 10 punktów. Innymi ocenianymi parametrami były:

 • oprocentowanie karty,
 • długość okresu bezodsetkowego,
 • prowizja za przewalutowanie w przypadku transakcji w walutach obcych,
 • prowizja za wypłatę w bankomacie.

Za każdy z wymienionych elementów poszczególnym kartom przyznaliśmy od 1 do 3 punktów. Ponadto pod uwagę wzięliśmy także:

 • koszt wydania karty dodatkowej,
 • opłatę za wznowienie karty,
 • koszt wydania karty na wypadek jej zagubienia bądź kradzieży.

W tych przypadkach do uzyskania były maksymalnie 2 punkty.

Na potrzeby rankingu kart kredytowych uwzględniliśmy też takie kryteria jak koszt windykacji oraz wysokość opłaty naliczanej w razie przekroczenia posiadanego limitu kredytowego. W przypadku tych parametrów przyznawane były punkty ujemne.

Natomiast jeśli do karty kredytowej dołączone były dodatkowe usługi lub promocje, takie jak np. bony zakupowe, zniżki do restauracji lub pakiety ubezpieczeń, wówczas przyznawaliśmy punkty dodatnie. Ich liczbę dobieraliśmy pod kątem atrakcyjności usługi lub bonusu.

Zadbaliśmy także o bezpieczeństwo Twoich środków i stabilność finansową karty. Poza wymienionymi parametrami w rankingu uwzględniliśmy bowiem także kondycję finansową banków. Oceny tego parametru dokonaliśmy na podstawie wyników stress-testów przeprowadzonych przez KNF.

Dla biernego posiadacza lub łowcy promocji

Ponieważ posiadacze kart kredytowych różnią się pod względem oczekiwań czy preferencji, na potrzeby rankingu stworzyliśmy odrębne profile użytkowników "kredytówek":

 • Pierwszy z profilów o nazwie bierny posiadacz reprezentuje osobę, która traktuje kartę jedynie jako rezerwę, którą trzyma na czarną godzinę, a na co dzień z niej nie korzysta.
 • Druga persona to aktywny użytkownik, czyli osoba która regularnie korzysta z karty kredytowej dokonując min. 5 transakcji o wartości 800 zł miesięcznie.
 • Trzeci profil to łowca promocji - osoba, która przy wyborze karty kredytowej szuka przede wszystkim specjalnych akcji promocyjnych.

W efekcie zastosowanego podziału utworzyliśmy oddzielne zestawienia, prezentujące najlepsze karty kredytowe z uwzględnieniem różnic w potrzebach ich posiadaczy. Następnie połączyliśmy je w jedną całość na potrzeby przejrzystości i czytelności rankingu.

Ta strona korzysta z ciasteczek. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Więcej szczegółów w polityce prywatności.