Rachunek db Makler w Biurze Maklerskim Deutsche Bank Polska

Rachunek db Makler w Biurze Maklerskim Deutsche Bank Polska Źródło obrazka: Biuro Maklerskie Deutsche Bank Polska

dB Makler to rachunek inwestycyjny oferowany przez Biuro Maklerskie Deutsche Bank Polska, działające jako agent firmy inwestycyjnej DB Securities S.A. Za jego pomocą można dokonywać transakcji na rynkach finansowych nie tylko Polski i Unii Europejskiej, ale i całego świata. Rachunek wyróżnia się niskimi prowizjami od obrotu na polskim rynku oraz różnorodnością dostępnych opcji.

W naszej analizie rachunku db Makler znajdziesz najważniejsze informacje związane z tym kontem: podstawowe opłaty i prowizje oraz dodatkowe informacje związane z tym rachunkiem.

Najważniejsze parametry rachunku db Makler

Rachunek db Makler cechuje się brakiem kosztów prowadzenia, a także jednymi z najniższych opłat na rynku. Poniżej przedstawiamy najważniejsze z nich. Warto pamiętać, że większość tych opłat dotyczy obsługi rachunku przez Internet. Operacje wykonywane telefonicznie lub osobiście są znacznie droższe.

 • dostęp do rynków:
  • rynek polski pierwotny i wtórny (akcje, obligacje Skarbu Państwa, korporacyjne, komunalne, spółdzielcze, certyfikaty funduszy inwestycyjnych, instrumenty pochodne, ETF-y, produkty strukturyzowane),
  • blisko 40 rynków zagranicznych;
 • trzy kanały wypłat:
  • internetowo (z poziomu systemu transakcyjnego; wypłata wyłącznie na powiązane konto w Deutsche Banku);
  • telefonicznie (możliwa wypłata również na rachunki w innych bankach);
  • osobiście (wyłącznie w siedzibie Biura Maklerskiego Deutsche Bank Polska S.A. w Warszawie, przy al. Armii Ludowej 26; wypłaty powyżej 25 000 zł należy zgłosić z dwudniowym wyprzedzeniem);
 • platforma Notowania 4 MAX firmy Statica;
 • platforma mobilna Notowania Mobilne 3 firmy Statica;
 • bezpłatne doradztwo inwestycyjne w ramach świadczonych usług;
 • indywidualna opieka maklerska dla klientów z portfelem o wartości min. 200 000 zł;
 • możliwość negocjacji prowizji przy transakcjach pakietowych;
 • możliwość negocjacji kursu przewalutowania w przypadku znacznych kwot.
 • 0 zł za otwarcie konta;
 • bezpłatne prowadzenie rachunku;
 • kwartalna opłata za przechowanie papierów wartościowych: 0,003% wartości rynkowej papierów (0,02% jeśli przekracza ona 2 mln zł) na rynku polskim; 0,03% (0,06% poza rynkami strefy euro) dla rynków zagranicznych;
 • prowizja od obrotu akcjami na rynku polskim: 0,19% wartości transakcji, min. 1,90 zł;
 • prowizja od obrotu obligacjami na rynku polskim: 0,14% wartości transakcji, min. 1,90 zł;
 • prowizja od obrotu prawami pochodnymi: kontrakty terminowe na indeksy, obligacje skarbowe, WIBOR – 8 zł; kontrakty terminowe na waluty – 0,30 zł; kontrakty terminowe na akcje – 3 zł; opcje – 2% wartości transakcji (min. 2 zł, maks. 9 zł);
 • prowizja od obrotu akcjami zagranicznymi: stała prowizja 1% od wartości transakcji, dodatkowo prowizja kwotowa w zależności od rynku:
  • 100 euro (Niemcy, Paryż, Bruksela, Oslo, Amsterdam, Madryt, Helsinki),
  • 150 euro (Mediolan),
  • 50 funtów brytyjskich (Londyn),
  • 200 franków szwajcarskich (Zurych, Tokio),
  • 100 dolarów kanadyjskich (Montreal),
  • 100 dolarów amerykańskich (USA),
  • 25 000 forintów (Budapeszt),
  • 3000 koron czeskich (Praga),
  • 100 euro (inny, niewymieniony rynek regulowany);
 • przelewy: 0 zł do Deutsche Banku; 5 zł do innych banków; 0,2% wartości przelewu (min. 115 zł, maks. 315 zł) za przelewy za granicę lub do innego banku krajowego w walucie obcej;
 • notowania GPW w czasie rzeczywistym: 1 najlepsza oferta – 0 zł; 5 najlepszych ofert – 88 zł; pełen arkusz ofert – 174 zł miesięcznie.

Jak założyć rachunek db Makler?

Rachunek maklerski db Makler można założyć na dwa sposoby:

 • osobiście w dowolnym oddziale Deutsche Banku;
 • internetowo, wypełniając ten wniosek na stronie BM Deutsche Banku; po wypełnieniu wniosku należy podpisać dokumenty dostarczone przez kuriera; następnie otrzymamy przesyłkę z loginem i hasłem (wymagana jest aktywacja telefoniczna) do serwisu internetowego.

Rachunek może założyć każda pełnoletnia osoba. Inwestor indywidualny musi dodatkowo posiadać numer NIP (dla celów podatkowych) oraz ważny dokument tożsamości. Otwarcie rachunku maklerskiego nie różni się więc znacząco od otwarcia rachunku bankowego.

Okiem redakcji

Rachunek oferowany przez Biuro Maklerskie Deutsche Bank Polska S.A. nieustannie zajmuje czołowe miejsca w rankingach. Na ten stan rzeczy składa się kilka czynników. Przede wszystkim rachunek nie jest obciążony kosztami prowadzenia. Broker pobiera co prawda kwartalną opłatę od wartości posiadanych papierów, jednak nawet przy dużych inwestycjach nie powinna ona wynosić więcej niż kilka złotych. Ponieważ dom maklerski powiązany jest z dużą instytucją bankową, możliwe są darmowe przelewy na rachunek w tymże banku.

Inwestycje w rynek polski

Dużą przewagą rachunku są jedne z najniższych – o ile nie najniższe – prowizje od wartości transakcji, stanowiące główny koszt dla inwestora. Dodając do tego niskie kwoty minimalne (próg ten osiąga się już przy operacjach o wartości 1000 zł dla akcji i 1357,14 zł dla obligacji) oraz dostęp do rynku pierwotnego, może to być bardzo dobry rachunek nie tylko dla początkującego, ale również dla średnio zamożnego klienta.

Inwestycje w rynek zagraniczny

Cieszy szerokie spektrum możliwości inwestycyjnych dostępnych poprzez konto db Makler. Do dyspozycji klienta pozostaje blisko 40 rynków zagranicznych z całego świata. Poza najpopularniejszymi giełdami, takimi jak NYSE, NASDAQ czy LSE, środki można lokować między w Nowej Zelandii, Arabii Saudyjskiej, RPA i Czechach.

Niewątpliwą wadą są jednak wysokie prowizje za dokonywanie transakcji na tych rynkach. W kontekście istniejących rachunków, na których opłaty te wynoszą zaledwie kilkadziesiąt złotych i kilka dziesiątych procenta od wartości operacji, stała prowizja 1% plus dodatkowa – i relatywnie wysoka, bo sięgająca równowartości nawet 800 zł – prowizja kwotowa pozostawiają transakcje na obcych rynkach w zasadzie wyłącznie dużym inwestorom, skłonnym lokować pięciocyfrowe sumy w pojedynczej operacji.

Rachunek dbMakler można jednak polecić zarówno początkującym, jak i wytrawnym inwestorom. Pierwsi otrzymują niskie progi minimalne prowizji (a przy drobnych transakcjach to one często są faktycznym kosztem), drudzy – dostęp do zdywersyfikowanych geograficznie rynków, również tych mniej popularnych, choć sporym kosztem.

Ocena: 4.0

 • niskie prowizje za zakup akcji i obligacji na rynku krajowym
 • niskie opłaty za prowadzenie konta
 • szeroki wybór inwestycji zagranicznych
 • wysokie koszty inwestycji zagranicznych

Pytania i odpowiedzi

Tak, jest taka możliwość – dzięki temu można przelewać środki do/z rachunku maklerskiego w trybie natychmiastowym, i co więcej – bezpłatnie.
Do obsługi rachunku maklerskiego z dostępem internetowym wymagane jest powiązanie z rachunkiem bankowym w Deutsche Banku.

Sylwetka Biuro Maklerskie Deutsche Bank Polska

Deutsche Bank Polska działa jako agent firmy inwestycyjnej DB Securities S.A. Biuro Maklerskie Deutsche Banku uzyskało zgodę KNF na prowadzenie działalności w październiku 2006 r. W ramach rachunków maklerskich broker umożliwia inwestowanie w aktywa na rynkach kapitałowych (krajowym i zagranicznych).

Konto w pigułce

 • Jakie są opłaty za rachunek?

  Prowadzenie rachunku jest bezpłatne. Opłata kwartalna za przechowanie papierów wartościowych to maksymalnie 0,02% na rynku polskim. Na rynkach zagranicznych to maks. 0,06%. Prowizja od obrotu akcjami na rynku polskim wynosi jedynie 0,19% wartości transakcji (i min. 1,90 zł), zaś obligacjami - 0,14% wartości transakcji (również min. 1,90 zł).

 • Kto skorzysta z tego konta?

  Rachunek dbMakler można polecić zarówno początkującym, jak i wytrawnym inwestorom. Pierwsi otrzymują niskie progi minimalne prowizji, drudzy – dostęp do zdywersyfikowanych geograficznie rynków, również tych mniej popularnych.

 • Największe zalety konta

  Otwarcie i prowadzenie rachunku są bezpłatne. Konto cechuje się jednymi z najniższych na rynku krajowym prowizji od wartości transakcji oraz niskimi kwotami minimalnymi. Rachunek oferuje szerokie spektrum możliwości inwestycyjnych - do dyspozycji klienta pozostaje blisko 40 rynków zagranicznych z całego świata.

 • Największe wady konta

  Wysokie prowizje za dokonywanie transakcji na rynkach zagranicznych: stała prowizja 1% plus dodatkowa stosunkowo wysoka prowizja kwotowa.

Zadaj pytanie

Prosimy o kontakt, jeżeli w analizie tego rachunku zabrakło ważnej informacji lub gdy podana informacja jest błędna.


Ta strona korzysta z ciasteczek. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Więcej szczegółów w polityce prywatności.