Nawet 1250 zł premii za polecanie konta i karty kredytowej w Citi Handlowym

Program "Poleć Konto Citi Priority znajomemu" został przedłużony do 31 października 2017 r. Wciąż także możesz otrzymać premię za polecanie kart kredytowych.

Nawet 1250 zł premii za polecanie konta i karty kredytowej w Citi Handlowym Źródło obrazka: strona promocji

Po serii ofert skierowanych wyłącznie do nowych klientów tym razem Citibank przygotował dwie promocje dla osób już korzystających z jego usług. Posiadacze głównych kart kredytowych Citibanku mogą wziąć udział w programach poleceń kont i kart kredytowych i zyskać łącznie nawet 1250 zł. Jedyne, co muszą zrobić, to skutecznie zarekomendować znajomym konto Citi Priority lub/oraz kartę kredytową banku.

Nagrody dla polecających

Citi Handlowy postanowił zadbać o obecnych klientów i przygotował dla nich dwa programy rekomendacyjne, w których łącznie można zarobić aż 1250 zł.

 • 750 zł w ramach akcji „Poleć kartę kredytową przyjacielowi” (150 zł za 5 skutecznych poleceń);
 • 500 zł w ramach programu „Poleć Konto Citi Priority znajomemu” (100 zł za 5 rekomendacji zakończonych sukcesem).

Obie akcje są prowadzone niezależnie od siebie, tak więc można zdecydować się tylko na jedną lub wziąć udział w obu jednocześnie.

Bonusy dla polecanych

Na atrakcyjną nagrodę mogą liczyć także osoby polecone. Jeżeli zdecydują się na wyrobienie karty kredytowej Citibanku, po spełnieniu kilku prostych warunków w ich ręce wpaść może tablet marki Lenovo, którego wartość rynkowa wynosi 425 zł.

Natomiast jeżeli otworzą konto Citi Priority z polecenia, będą mogły skorzystać z kolejnej promocyjnej oferty, w której na nowych klientów czeka bonus w wysokości 400 zł (na tę kwotę składa się 100 zł premii w gotówce oraz 300 zł w formie zwrotu za płatności kartą). W jaki sposób można ją uzyskać, wyjaśniamy szczegółowo w tym artykule.

Program poleceń kart kredytowych Citibanku

Oferta specjalna "Poleć kartę kredytową przyjacielowi" skierowana jest do obecnych klientów, którzy posiadają główną kartę kredytową Citibanku i jest aktualna do 31 grudnia 2017 roku.

Jeżeli jeszcze takiej karty nie posiadasz, możesz ją bez problemu wyrobić bez programu poleceń, a do tego zyskać atrakcyjną nagrodę:voucher o wartości 400 zł na Allegro

Komu można polecić kartę kredytową Citi Handlowego?

Poleconym może być każda osoba, która od 1 stycznia 2015 roku nie posiadała głównej karty kredytowej wydanej przez Citibank.

Oferta skierowana jest do osób mających ukończony 21 rok życia, które legitymują się przynajmniej 3-miesięcznym stażem zatrudnienia (w przypadku posiadaczy własnych firm wymogiem jest prowadzenie jej od przynajmniej 2 lat), a ich dochód netto to minimum 1200 zł miesięcznie.

Z akcji (zarówno jako polecający jak i poleceni) wyłączeni są nierezydenci oraz osoby zawodowo związane z Citibankiem (wyłączenie dotyczy także ich najbliższej rodziny tj. rodziców, rodzeństwa oraz małżonków).

Jak otrzymać premię 150 zł za polecenie?

Do otrzymania nagrody w programie poleceń Citibanku konieczne będzie spełnienie kilku prostych warunków:

 1. W celu przystąpienia do promocji należy wypełnić i przesłać formularz rekomendacyjny dostępny tutaj. W formularzu musisz podać swoje personalia, a także dane kontaktowe osoby poleconej (imię, nazwisko, nr telefonu oraz e-mail). Wysłanie formularza wiąże się z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych, a także z koniecznością niezwłocznego poinformowania osoby poleconej o tym, że jej dane zostały udostępnione bankowi.
 2. Po otrzymaniu formularza przedstawiciel banku skontaktuje się z poleconym i przedstawi mu swoją ofertę kart kredytowych (zwróć uwagę na darmową w wydaniu i prowadzeniu kartę Citi Simplicity), a także poprosi go o dostarczenie dokumentów potwierdzających osiągane dochody (wśród akceptowanych znajduje się m.in. skan wyciągu z konta bankowego).
 3. Po pozytywnym przejściu procedury kredytowej i otrzymaniu karty osoba polecona musi przynajmniej raz zalogować się w serwisie bankowości internetowej Citibank Online. Logowania należy dokonać nie później niż do końca drugiego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu zawarcia umowy o kartę. Przykładowo – jeśli na umowie widnieje sierpniowa data, to do bankowości internetowej należy zalogować się najpóźniej do końca października.
 4. Osoba polecona musi także dokonać za pośrednictwem karty transakcji bezgotówkowych o łącznej wartości przynajmniej 1000 zł. Na spełnienie tego warunku również ma czas do końca drugiego miesiąca kalendarzowego liczonego od daty zawarcia umowy o kartę.

Uwaga – przelewy z rachunku karty oraz transakcje zwrócone lub niezaksięgowane nie będą uwzględniane.

Po spełnieniu powyższych warunków rachunek karty kredytowej osoby polecającej zostanie zasilony kwotą 150 zł. Przy założeniu, że polecający skutecznie zarekomenduje kartę Citibanku pięciu różnym osobom (zgodnie z regulaminem jest to maksymalna liczba poleconych), na jego konto trafi łącznie 750 zł.

Po wywiązaniu się ze stawianych warunków nagrodę otrzyma także każda osoba polecona. W tym przypadku nagrodą jest tablet Lenovo TAB 4 7 Essential o wartości 425 zł.

Przekazanie nagród

O spełnieniu warunków promocji jej uczestnicy (polecający oraz poleceni) zostaną poinformowani w wiadomości wysłanej w systemie bankowości elektronicznej Citibank Online (nastąpi to nie później niż do końca drugiego miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały spełniono warunki otrzymania nagrody).

Przekazanie nagród będzie miało miejsce w następujących terminach:

 • W przypadku osób polecających – najpóźniej do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym uczestnik promocji otrzyma wiadomość potwierdzającą spełnienie warunków stawianych przez organizatora.
 • W przypadku osób poleconych – nagroda zostanie wysłana na adres korespondencyjny w ciągu 30 dni od otrzymania wiadomości potwierdzającej spełnienie warunków jej przyznania.

Przykładowo – jeśli warunki otrzymania nagrody zostaną spełnione 15 września 2017 roku, to nagroda dla osoby polecającej zostanie przekazana najpóźniej do końca grudnia 2017 roku, natomiast w przypadku osoby poleconej tablet zostanie wysłany nie później niż 15 grudnia 2017 roku.

Otrzymane nagrody są wolne od podatku dochodowego (w przypadku nagrody dla osoby poleconej) lub też podatek zostanie pobrany przez bank, a do nagrodzonego trafi kwota netto (w przypadku osób polecających).

UWAGA: nowi klienci, którzy zamówią kartę kredytową w ramach programu poleceń, nie mogą skorzystać już z innych promocji dotyczących kart kredytowych Citibanku - to znaczy, że jeśli w programie poleceń otrzymamy tablet, nie przysługują nam np. vouchery do Allegro czy Frisco. To do nas należy decyzja, z której oferty skorzystamy.

Regulamin programu poleceń kart kredytowych znajdziesz tutaj.

500 zł premii za skuteczne polecenie Konta Citi Priority

Obecni klienci banku mogą dodatkowo skorzystać z programu „Poleć Konto Citi Priority znajomemu” i uzyskać premię w wysokości 500 zł (100 zł za 5 skutecznych poleceń). Ta oferta jest dostępna do 31 października 2017 r., warto jednak zaznaczyć, iż pula nagród jest ograniczona do 1000, tak więc oferta może skończyć się przed czasem.

W jaki sposób skorzystać z programu poleceń konta osobistego?

Zasady uczestnictwa w programie "Poleć Konto Citi Priority znajomemu" są bardzo zbliżone do warunków opisanej wcześniej akcji. Aby uzyskać 500 zł premii, obecny klient musi spełnić następujące wymogi:

 • Posiadać w Citibanku główną kartę kredytową (lub konto osobiste).
 • Wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na i podać w nim dane kontaktowe osoby poleconej (imię, nazwisko, nr telefonu oraz e-mail).
 • Wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Citi Handlowy danych osobowych oraz zobowiązać się do niezwłocznego poinformowania osoby poleconej o tym, że jej dane zostały udostępnione bankowi.
 • Posiadać w dniu wypłaty nagrody aktywną kartę kredytową lub konto.

Jednak aby polecający otrzymał nagrodę, osoba polecona musi spełnić wszystkie warunki programu – tak więc w praktyce otrzymanie premii będzie zależało przede wszystkim od aktywności nowego klienta.

Dodajmy w tym miejscu, że osobą poleconą (nowym klientem) mogą być wyłącznie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które po 30 czerwca 2016 roku nie posiadały w Citi Handlowym żadnego rachunku osobistego lub oszczędnościowego ani też nie były jego współwłaścicielem lub pełnomocnikiem.

Ponadto, aby rekomendacja była skuteczna, nowy klient musi wykonać następujące czynności:

 1. W trakcie kontaktu z przedstawicielem banku podjętego na podstawie rekomendacji wyrazić zgodę na przekazanie osobie polecającej informacji stanowiących tajemnicę bankową (w zakresie niezbędnym do uzyskania przez nią nagrody).
 2. Najpóźniej do 30 listopada 2017 roku zawrzeć z bankiem umowę o prowadzenie konta Citi Priority i aktywować rachunek.
 3. Do końca miesiąca kalendarzowego, następującego po miesiącu, w którym zostało otwarte konto, spełnić jeden z następujących wymogów: (a) utrzymać na rachunkach prowadzonych w Citibanku (kontach, lokatach, inwestycjach) średniomiesięczne saldo w wysokości min. 30 000 zł LUB (b) zapewnić na konto wpływ środków w wysokości min. 5000 zł i na koniec miesiąca posiadać jeden z produktów kredytowych (np. pożyczkę, kredyt, kartę kredytową).
 4. W tym samym okresie (a więc również do końca miesiąca kalendarzowego, następującego po miesiącu, w którym zostało otwarte konto) wykonać co najmniej dwie transakcje kartą debetową wydaną do konta na łączną kwotę minimum 300 zł. Bank będzie brał pod uwagę zarówno transakcje przeprowadzone w punktach handlowo- usługowych, jak i przez Internet.

Jeżeli osoba polecona (nowy klient) wywiąże się z powyższych zaleceń banku, osoba polecająca – czyli obecny klient – zyskuje prawo do otrzymania premii. Nagroda, zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych, zostanie wypłacona do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostaną spełnione warunki jej uzyskania. Premia trafi na rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy polecającego lub na rachunek jego karty kredytowej.

Regulamin programu "Poleć Konto Citi Priority znajomemu - edycja II" znajdziesz tutaj. Do programu poleceń można się zapisać przechodząc na .

Zalety karty kredytowej Citi Simplicity

Karta kredytowa Citi Simplicity to podstawowa „kredytówka” w ofercie Citi Handlowego. Bank nie pobiera żadnych opłat za wydanie i korzystanie z karty, a ponadto wiąże się ona z dostępem do wielu zniżek i programów rabatowych.

Najważniejsze parametry karty Citi Simplicity przedstawiamy poniżej:

 • 0 zł za wydanie i obsługę karty;
 • 56 dni – długość okresu bezodsetkowego, w tym 26 dni na spłatę;
 • 3,42%, min. 30 zł - wysokość spłaty minimalnej;
 • 8%, min. 10 zł za transakcje gotówkowe w Polsce i za granicą.

Polecamy również nasze artykuły, z których dowiesz się, jak korzystać z karty kredytowej bez ponoszenia prowizji:

Kartę Citi Simplicity dokładnie opisujemy w tej analizie.

Zdaniem redakcji

W obu programach rekomendacyjnych Citibanku na nagrodę załapać mogą się nie tylko nowi, ale także obecni klienci banku. W ramach akcji „Poleć kartę kredytową przyjacielowi” dla tych pierwszych bank przygotował nagrodę w postaci tabletu Lenovo TAB 4 7 Essential, którego obecna wartość to 425 zł. Natomiast osoby polecające za każde skuteczne zarekomendowanie kart kredytowych Citi Handlowego otrzymają premię pieniężną w wysokości 150 zł netto (podatek rozliczy w ich imieniu bank).

Ponieważ w programie każdy uczestnik można polecić nawet pięć osób, oznacza to, że do najskuteczniej rekomendujących trafi aż 750 zł nagrody. To w połączeniu z pięcioma tabletami Lenovo dla osób poleconych sprawia, że promocja Citibanku z łączną z pulą nagród jest jedną z najbardziej hojnych, jakie pojawiły się na rynku w ostatnim czasie.

Natomiast uczestnicy drugiego programu „Poleć Konto Citi Priority znajomemu”, aby uzyskać nagrodę (maks. 500 zł dla obecnych, 400 zł dla nowych klientów), muszą spełnić znacznie bardziej restrykcyjne wymogi. Warto zwrócić uwagę, że osoby polecone muszą się wykazać dość dużą aktywnością w korzystaniu z karty oraz konta (tzn. zapewnić saldo na rachunkach w kwocie min. 30 000 zł lub zapewnić miesięczny wpływ na konto w wysokości 5 000 zł oraz posiadać lub wykupić produkt kredytowy).

Poniżej podpowiadamy, w jaki sposób można zoptymalizować obie akcje z perspektywy obecnego i nowego klienta Citi Handlowego.

Optymalny scenariusz dla obecnych klientów Citibanku

Jeżeli jesteś już klientem Citibanku i posiadasz np. kartę kredytową, rozważ polecenie znajomemu samej karty kredytowej lub karty kredytowej oraz konta osobistego.

Ty w tym scenariuszu otrzymasz 150 zł za polecenie samej karty lub 250 zł za polecenie karty i konta. Jeżeli polecisz oba produkty 5 osobom, wówczas możesz zgarnąć nawet 1250 zł.

Osoba polecona przez Ciebie zyska bezpłatną kartę kredytową oraz tablet Lenovo TAB 4 7 Essential o wartości 425 zł. Jeżeli zdecyduje się założyć także konto, może wziąć udział w tej promocji i zyskać dodatkowe 400 zł w formie nagrody pieniężnej. Warto to zrobić, tym bardziej, że posiadacz karty kredytowej będzie musiał jedynie zapewnić wpływy miesięczne na konto (z dowolnego tytułu) w wysokości 5000 zł, aby spełnić warunki promocji i otrzymać zwolnienie z opłaty za rachunek!

Optymalny scenariusz dla nowych klientów Citibanku

Jeżeli nie jesteś jeszcze klientem Citi Handlowego, rozważ w pierwszej kolejności wyrobienie karty kredytowej, a dopiero w drugiej konta osobistego. Posiadając produkt kredytowy w Citibanku łatwiej będzie Ci bowiem uniknąć opłaty za prowadzenie rachunku.

W naszej opinii jedną z najbardziej opłacalnych kart w ofercie banku jest karta Citi Simplicity. Może ona być praktycznie bezpłatna, o ile w terminie (tzw. okresu bezodsetkowego) spłacisz całość zaciągniętego zadłużenia.

Kartę możesz wyrobić w programie poleceń, choć - jeżeli np. nie znasz kogoś, kto mógłby Ci tę kartę polecić - rozważ także skorzystanie z innych promocji banku, które oferują nawet lepsze nagrody - np. 400 zł do wydania na allegro.pl lub 400 zł do wydania w sklepie morele.net. Z bonem zakupowym będziesz mógł sobie zakupić nawet nieco lepszy tablet niż ten oferowany w programie poleceń.

Z kartą kredytową w ręku możesz następnie skorzystać z programu poleceń (karty i konta) lub/i założyć konto Citi Priority i powalczyć o 400 zł premii.

Łącznie w tym scenariuszu możesz zyskać:

 • ok. 400 zł premii (w formie vouchera lub nagrody rzeczowej) za kartę kredytową,
 • do 400 zł premii za założenie i aktywność na koncie Citi Priority,
 • 150 zł premii za polecenie karty kredytowej (maks. 750 zł),
 • 100 zł premii za polecenie konta osobistego (maks. 500 zł).

Mądrze korzystając z oferty Citibanku możesz zatem łącznie zgarnąć nawet 2050 zł. Pamiętaj jedynie, aby dobrze zrozumieć warunki stawiane przez bank.

Z ostatniej chwili

 • 20.09.2017 10:42

  Klienci ING Banku Śląskiego wykonali już milion transakcji zbliżeniowych telefonem.

 • 15.09.2017 14:31

  mBank wprowadza nową taryfę opłat i prowizji. Podwyższa opłaty za wpłatomaty Euronetu (do 0,2% min. 2 zł) oraz zapowiada nową kartę Visa Foto.

 • 7.09.2017 08:41

  Rada Polityki Pieniężnej po raz kolejny pozostawiła stopy procentowe na niezmienionym poziomie.

 • 4.09.2017 06:28

  W mBanku można uniknąć opłaty za wydanie karty do rachunku eMax Walutowego, jeśli zamówimy ją do końca września 2017 r.

 • 1.09.2017 17:19

  Citibank przedłużył do końca września promocję, w której za wyrobienie karty kredytowej można otrzymać smartfona LG K4 Dual SIM. Sprawdź szczegóły.

 • 1.09.2017 11:02

  BZ WBK przedłużył promocję Konta Firmowego Godnego Polecenia, w ramach której można uzyskać zwolnienie z opłat za prowadzenie rachunku.

 • 28.08.2017 09:00

  Zysk netto PKO BP w II kwartale 2017 r. wyniósł 857 mln. zł. Jest to ok. 16,5 mln zł mniej niż rok wcześniej.

 • 27.08.2017 09:11

  Bank Millennium uruchomił nową edycję promocji Konta Oszczędnościowego Profit. Ponownie można zyskać 2,5% dla nowych środków do 100 000 zł.

 • 21.08.2017 10:38

  Orange Finanse przedłużył promocje dla nowych klientów. Obecnie na koncie oszczędnościowym można zyskać 3,6%.

 • 17.08.2017 14:28

  Nowa akcja Mastercard: płacąc kartami Mastercard lub Maestro w Empiku, fundujesz posiłki dla głodujących dzieci w Rwandzie.

Pominęliśmy coś ważnego? Napisz do nas!

Wiadomości

Ta strona korzysta z ciasteczek. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Więcej szczegółów w polityce prywatności.