Konto Citi Priority w Banku Citi Handlowy

Konto Citi Priority w Banku Citi Handlowy Źródło obrazka: strona Banku Citi Handlowy

Rachunek Citi Priority to konto dla wymagających klientów, którzy oczekują priorytetowej obsługi 24 godziny na dobę. Jeśli zapewnisz wpływy na konto w wysokości 5000 zł i jednocześnie posiadasz w Citi produkt kredytowy, to prowadzenie rachunku będzie bezpłatne, podobnie jak karta debetowa czy wypłaty z bankomatów. Obecnie trwają dwie promocje konta Citi Priority, w których do zdobycia są premie (od 300 zł do 400 zł) i promocyjne oprocentowanie.

Citi Priority może odpowiadać potrzebom klientów poszukującym ofert inwestycyjnych i wysokiego poziomu obsługi. W naszym artykule przyjrzymy się najważniejszym kosztom związanym z kontem Citi Priority oraz wskażemy na dodatkowe produkty i usługi, które rozszerzają możliwości tego rachunku.

Parametry konta Citi Priority

Opłaty i prowizje związane z prowadzeniem rachunku czy obsługą karty debetowej niezmiennie stanowią istotny wyznacznik atrakcyjności konta osobistego. Oto, jak się one przedstawiają dla rachunku Citi Priority:

 • konto nie jest oprocentowane;
 • 0 zł za otwarcie rachunku;
 • 30 zł za prowadzenie konta – opłaty można uniknąć, spełniając jeden z dwóch warunków:
  • utrzymywanie na rachunkach w banku (kontach, lokatach, inwestycjach) salda w wysokości min. 30 000 zł,
  • zapewnienie miesięcznych wpływów zewnętrznych w łącznej kwocie min. 5000 zł ORAZ posiadanie karty kredytowej lub kredytu w banku Citi Handlowy;
 • 0 zł za korzystanie z karty debetowej MasterCard Paypass z technologią zbliżeniową. Wizerunek karty prezentujemy poniżej:

Karta do konta Citi Priority

 • 0 zł za wypłaty z bankomatów w kraju i za granicą.
 • 0 zł za przelewy internetowe w systemie Elixir;
 • 10 zł za internetowy przelew natychmiastowy w systemie Express Elixir;
 • 12 zł za przelew wewnętrzny w oddziale banku, 16 zł za przelew na rachunki w innych bankach dokonany u doradcy w oddziale;
 • 20 zł za przelew SORBNET przez Citibank Online;
 • 0 zł za realizację zlecenia stałego;
 • 0 zł za realizację polecenia zapłaty;
 • 5 zł za przelew SEPA;
 • 0,25% min. 10 zł max. 100 zł za przelewy walutowe (opłata za przelew w CHF jest zwracana na konto klienta);
 • bezpłatne wpłaty i wypłaty gotówki w oddziale;
 • 0 zł za zmianę PIN do karty w bankowości elektronicznej oraz przez telefon (o ile mamy włączoną usługę Citiphone);
 • 5 zł za sprawdzenie salda w bankomacie innym niż Citi Handlowy;
 • 5 zł za dodatkowy wyciąg z rachunku w formie papierowej.

Wniosek o konto Citi Priority możesz założyć na .

Od 300 zł do 400 zł premii i promocyjne oprocentowanie lokaty w promocjach konta Citi Priority

Aktualnie rachunek Citi Priority objęty jest dwiema ofertami specjalnymi, w których możesz zyskać do 400 zł premii (z czego 300 zł w ramach moneyback) lub nawet 300 zł nagrody wraz z promocyjnym oprocentowaniem na poziomie 2,5% na lokacie. Obie akcje opisujemy pokrótce poniżej.

300 zł premii + promocyjne odsetki 2,5%

W najnowszej promocji Citi Handlowego do zdobycia są dwa rodzaje nagród. Pierwsza z nich to premia 50 zł wypłacana maks. przez 6 miesięcy (czyli razem można zyskać 300 zł). Ponadto osobom, które wpłacą na nowe konto swoje oszczędności, będzie przysługiwał drugi bonus: promocyjne oprocentowanie lokaty kwartalnej na poziomie 2,5% dla kwot do 20 tys. zł.

Promocja skierowana jest do osób, które nie posiadały w Citi Handlowym ani konta osobistego, ani oszczędnościowego po 30 czerwca 2016 r. (warunek ten dotyczy także współposiadaczy oraz pełnomocników do konta).

Aby w danym miesiącu otrzymać 50 zł premii, należy:

 1. Najpóźniej do 30 listopada zawrzeć z bankiem umowę o produkty depozytowe i aktywować konto Citi Priority wraz z kartą. Wniosek o rachunek można złożyć za pośrednictwem tej strony.
 2. Wykonać kartą co najmniej 2 płatności o łącznej wartości min. 300 zł.
 3. Następnie w tym samym miesiącu:
  • utrzymać średniomiesięczne saldo na wszystkich swoich rachunkach prowadzonych w Citi Handlowym w wysokości min. 30 tys. zł lub:
  • zapewnić na swoje nowe konto Citi Priority wpływ wynagrodzenia w łącznej wysokości min. 5 tys. zł oraz posiadać aktywny jeden z produktów kredytowych Citi Handlowego (np. kartę kredytową, pożyczkę gotówkową itp.).
 4. Kroki te należy wykonywać w kolejnych miesiącach, aż do uzyskania pełnej premii - 300 zł. Niespełnienie warunków promocji w jednym miesiącu skutkuje utratą prawa do otrzymywania kolejnych bonusów w ramach promocji.

Oprócz możliwości zdobycia premii bank oferuje jeszcze promocyjne oprocentowanie lokaty na poziomie 2,5% przez 3 miesiące (można na niej zdeponować maks. 20 tys. zł, pozostałe środki warto odłożyć na koncie oszczędnościowym). Lokatę mogą jednak założyć wyłącznie osoby, które przeleją na swoje nowe konto Citi Priority 30 tys. zł najpóźniej do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym zakładały rachunek.

Akcja trwa do 30 listopada 2017 r., jednak może zostać zakończona wcześniej, gdyż pula uczestników promocji jest ograniczona do 2500 osób, które jako pierwsze spełnią warunki akcji.

Promocję „Nagroda na powitanie w Citi Priority – edycja IV” dokładnie przeanalizowaliśmy w tym artykule.

400 zł premii w promocji za założenie konta

Nowi klienci Citi Handlowego, którzy nie posiadali w tym banku konta osobistego ani oszczędnościowego, mogą obecnie skorzystać z promocji i zyskać nawet 400 zł:

 • premię powitalną w wysokości 100 zł;
 • 6% zwrotu za transakcje kartą - max. 50 zł w miesiącu przez kolejne 6 miesięcy, czyli łącznie 300 zł.

Aby zdobyć 100 zł premii, należy do 31 października przystąpić do promocji, wypełniając , do końca listopada podpisać umowę o konto, a następnie spełnić warunek bezpłatnego prowadzenia konta.

Zwrot za transakcje kartą otrzymamy, jeśli spełnimy warunek bezpłatności rachunku oraz wykonamy przynajmniej jedną transakcję bezgotówkową w kwocie min. 50 zł.

Więcej o promocji piszemy w tym artykule.

Dodatkowe usługi w ramach Citi Priority

Citi Priority to rachunek dla wymagających klientów. Konto można dopasować do własnych potrzeb a bank proponuje jego posiadaczom interesujące usługi dodatkowe, wśród których warto wymienić:

 • 0 zł za pierwszy rok posiadania karty kredytowej (pakiet aktywny) – jeśli spełniasz warunek bezpłatności konta osobistego, korzystanie z karty kredytowej przez pierwszy rok jest bezpłatne.
 • Wyższe oprocentowanie na koncie oszczędnościowym (pakiet inwestora) – jeśli złożysz w banku wniosek o ubezpieczenie na życie połączone z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, możesz uzyskać lepsze oprocentowanie na posiadanym koncie oszczędnościowym (dwukrotność oprocentowania maksymalnego).
 • Lepsze warunki dla produktów kredytowych (pakiet kredytowy) – posiadacze konta Citi Priority mogą korzystać z linii kredytowej w rachunku z obniżonym oprocentowaniem i nie płacić za to prowizji przez pierwszy rok, a oprocentowanie pożyczki gotówkowej czy kredytu mieszkaniowego również jest dla nich korzystniejsze.
 • Konto SuperOszczędnościowe – rachunek oszczędnościowy z oprocentowaniem do 1,50% (dla salda do 20 000 zł).
 • Citi Mobile – aplikacja mobilna do zarządzania środkami na rachunku.

Citi Priority okiem redakcji

Citi Priority nie jest rachunkiem dla każdego. Opłata za prowadzenie konta jest wysoka, a warunki umożliwiające jej uniknięcie dość trudne do spełnienia dla typowego klienta.

Jeżeli zdeponujesz w Citi Handlowy min. 30 000 zł oszczędności, Citi Priority będzie prowadzone za darmo (podobnie w przypadku, gdy Twoje wpływy na konto wyniosą łącznie min. 5 tys. zł i jednocześnie posiadasz kartę kredytową). Zaletą rachunku jest za to brak opłat za kartę debetową czy wypłaty z bankomatów na całym świecie, a także dość ciekawe pakiety produktów kredytowych. Jeśli założysz konto Citi Priority w jednej z obowiązujących promocji, możesz zyskać nawet 400 zł premii lub 300 zł premii i promocyjne oprocentowanie lokaty na poziomie 2,5%.

Przynależność Handlowego do międzynarodowej Citigroup sprawia, że klient może liczyć na profesjonalną obsługę na całym świecie, inwestować na rynkach zagranicznych, a nawet otworzyć konto w innym kraju. Citi Priority można polecić wymagającym, zamożnym i aktywnym klientom, którzy od banku oczekują wysokiej jakości, dostępności i indywidualnego podejścia.

Ocena: 4.0

 • brak opłat za kartę debetową i wypłaty z bankomatów
 • wysoka opłata za prowadzenie konta

Pytania i odpowiedzi

Tak, konto można założyć jako wspólne, wystarczy udać się z wybraną osobą do oddziału banku. Można także przekształcić konto indywidualne we wspólne. W przypadku opłaty za prowadzenie konta wystarczy, aby na rachunku utrzymywać saldo w kwocie min. 30 000 zł. Drugą możliwością jest posiadanie karty kredytowej przez pierwszego współwłaściciela oraz dokonanie razem przez obu właścicieli transakcji kartami debetowymi na łączną kwotę min. 5000 zł.


Sylwetka Citi Handlowy

Bank Handlowy powstał w 1870 r. jako prywatna instytucja i jest najstarszym bankiem komercyjnym w Polsce. W 2001 r. połączył się z Citibankiem i odtąd funkcjonuje na rynku pod nazwą Citi Handlowy. Bank w swojej działalności stawia na jakość, innowacyjność i indywidualne podejście do klienta. Wśród usług i produktów dostępnych w Citi można wymienić np. konta osobiste i firmowe, produkty oszczędnościowe, inwestycyjne czy ubezpieczeniowe.

Konto w pigułce

 • Jakie są opłaty za konto, kartę i operacje bankowe?

  Prowadzenie konta kosztuje 30 zł miesięcznie. Opłaty można jednak uniknąć na jeden z dwóch sposobów: 1) zapewniając miesięczne wpływy zewnętrzne na rachunek w łącznej kwocie min. 5 tys. zł oraz posiadając kartę kredytową LUB 2) utrzymując na rachunkach w banku Citi Handlowy min. 30 tys. zł. Pozostałe opłaty prezentują się zdecydowanie lepiej: karta debetowa – 0 zł, przelewy krajowe – 0 zł, wypłaty z bankomatów w Polsce – 0 zł.

 • Kto skorzysta z tego konta?

  Konto w Citi to dobre rozwiązanie dla zamożniejszych klientów, którzy w bankowości poszukują indywidualnego podejścia do klienta, profesjonalizmu oraz dostępności 24/h.

 • Jakie są największe zalety rachunku?

  Bank nie pobiera opłaty za kartę debetową oraz wypłaty z bankomatów na całym świecie. Jeśli założysz konto Citi Priority w jednej z dwóch promocji, możesz zyskać nawet 400 zł premii bądź do 300 zł premii i promocyjne oprocentowanie lokaty na poziomie 2,5%.

 • Jakie są największe wady rachunku?

  Opłata za prowadzenie konta jest wysoka, a warunki umożliwiające jej uniknięcie dość trudne do spełnienia dla dużej liczby potencjalnych klientów.

 • Gdzie założyć przez Internet?

  Wniosek o konto w promocji możesz złożyć na .

Zadaj pytanie

Prosimy o kontakt, jeżeli w analizie tego rachunku zabrakło ważnej informacji lub gdy podana informacja jest błędna.


Ta strona korzysta z ciasteczek. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Więcej szczegółów w polityce prywatności.