Nawet 1500 zł premii dla firm w nowej promocji iKonta Biznes Alior Banku

Nawet 1500 zł premii dla firm w nowej promocji iKonta Biznes Alior Banku Źródło obrazka: strona Alior Banku

Alior Bank startuje z promocją "1500 zł dla firm" skierowaną do przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Za założenie iKonta Biznes i aktywne korzystanie z rachunku można uzyskać premię do 125 zł miesięcznie – maksymalnie 1500 zł w ciągu roku. Promocja trwa od 2 czerwca do odwołania - jednak nie krócej niż do 30 czerwca 2016 roku.

Co można zyskać w promocji Alior Banku?

W promocji „1500 zł dla firm” można co miesiąc otrzymać premię wynoszącą maks. 125 zł. Nagroda trafi do tych przedsiębiorców, którzy w danym miesiącu wykonają z firmowego rachunku określone operacje (np. przelew do ZUS, przelew natychmiastowy, transakcję kartą itp.).

Ważne: obecnie w ramach tej promocji klienci nie poniosą również opłaty za prowadzenie rachunku iKonto Biznes (dotyczy kont założonych po 29 czerwca 2017 r.).

Premia jest przyznawana przez 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych, od momentu przystąpienia do promocji. Maksymalnie w ciągu roku można uzyskać aż 1500 zł zwrotu.

Kto może wziąć udział w promocji "1500 zł dla firm"?

Uczestnikami promocji mogą być wyłącznie osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, które nie posiadają i nie posiadały żadnego produktu Alior Banku. Tak więc z akcji promocyjnej wykluczone są osoby, które były lub są posiadaczami kont osobistych lub które otworzyły w Alior Banku lokatę terminową bądź skorzystały z kredytu lub pożyczki.

Aby przystąpić do akcji promocyjnej, należy:

 1. Złożyć (we wniosku należy podać adres e-mail, na który bank prześle potwierdzenie otwarcia rachunku).
 2. Podpisać z Alior Bankiem umowę o iKonto Biznes.
 3. Aktywnie korzystać z rachunku (opis premiowanych czynności prezentujemy w kolejnej sekcji artykułu).

Przedsiębiorca staje się uczestnikiem promocji z chwilą potwierdzenia przez bank otwarcia rachunku rozliczeniowego iKonto Biznes.

Promocja nie łączy się z innymi promocjami, ofertami specjalnymi oraz programami rekomendacyjnymi Alior Banku.

Regulamin promocji znajdziesz pod tym adresem.

Jak uzyskać 125 zł premii miesięcznie?

Bank przygotował listę premiowanych aktywności i określił wysokość poszczególnych bonusów (przy czym suma pojedynczych stawek wynosi 155 zł, a więc nieco więcej niż wartość maksymalnej premii).

Co istotne, przedsiębiorca sam ustala, jakie warunki w danym miesiącu może spełnić - bank nie zmusza go obligatoryjnie do wykonania WSZYSTKICH czynności nagradzanych premią. To rozwiązanie ma jedną niezaprzeczalną zaletę - uczestnicy promocji mogą samodzielnie zdecydować o wysokości nagrody. Klient, który w danym miesiącu spełni wszystkie warunki, otrzyma od banku możliwie najwyższą premię - 125 zł. Jeżeli jednak przeprowadzi tylko część operacji – wciąż może liczyć na gratyfikację (choć jej wysokość będzie oczywiście niższa).

Oto, jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać cząstkowe gratyfikacje w danym miesiącu.

Premiowane aktywności Warunki, jakie należy spełnić w danym miesiącu Cząstkowa premia
Przelew do ZUS Należy wykonać z rachunku przelew do ZUS na kwotę min. 250 zł. 25 zł
Przelew do US Należy wykonać przelew do US w kwocie min. 500 zł. 25 zł
Przelew SEPA Kwota przelewu SEPA musi wynosić min. 100 EUR. 10 zł
Przelew natychmiastowy Kwota przelewu musi wynosić min. 500 zł. 10 zł
Transakcje kartą Należy w danym miesiącu kalendarzowym wykonać transakcje kartą lub kartami wydanymi do rachunku na łączną kwotę min. 500 zł. 10 zł
Skorzystanie z oferty terminali za pośrednictwem Alior Banku Bank naliczy premię, jeżeli na rachunek uczestnika wpłynie kwota min. 5000,00 zł z tytułu przetworzenia transakcji kartowych, pochodzących z uznań na terminalach First Data Polska. Premia będzie naliczona w każdym miesiącu, w którym spełniony będzie ten warunek. 10 zł
Skorzystanie z oferty kas fiskalnych za pośrednictwem Alior Banku Premia zostanie naliczona, jeżeli na rachunek uczestnika wpłynie bonusowy przelew z PCKF w kwocie 100 zł. 5 zł
Premia za średniomiesięczne saldo na rachunku do 2500,00 zł 0 zł
od 2500,01 zł do 10 000,00 zł 5 zł
od 10 000,01 zł do 25 000,00 zł 15 zł
od 25 000,01 zł do 50 000,00 zł 30 zł
od 50 000,01 zł 60 zł

Ważne! Do wyliczenia średniomiesięcznego salda będą brane pod uwagę także środki ulokowane na rachunkach pomocniczych i kontach walutowych otwartych do iKonta Biznes. Środki z kont walutowych zostaną przeliczone na złote po kursie średnim NBP z ostatniego roboczego dnia miesiąca, za który należna jest premia.

Natomiast do obliczenia salda NIE ZOSTANĄ uwzględnione środki znajdujące się na lokatach terminowych, rachunkach lokacyjnych, środki pochodzące z finansowania klienta w banku oraz środki na rachunkach osobistych uczestnika.

Wypłata nagrody

Przypomnijmy, że maksymalna kwota premii wynosi nie więcej niż 125 zł miesięcznie i nie więcej niż 1500 zł w okresie 12 miesięcy trwania promocji. Bonus zostanie przekazany na rachunek uczestnika - iKonto Biznes lub wskazany przez przedsiębiorcę rachunek pomocniczy otwarty do tego rachunku - nie później niż do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który należna jest premia.

Wcześniej jednak bank zweryfikuje, czy uczestnik spełnił warunki wymienione w zestawieniu premiowanych czynności i wyliczy wysokości należnej gratyfikacji. Jeżeli suma pojedynczych stawek przekroczy kwotę 125,00 zł, nadwyżka przy wypłacaniu premii nie będzie brana pod uwagę, nie będzie także przechodzić na kolejne miesiące.

Premia stanowi przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i powinna być przez przedsiębiorcę rozliczona z Urzędem Skarbowym.

Kwoty Premii uzyskane w Promocji podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych tj. na Uczestniku, który otrzyma Premię ciąży obowiązek rozliczenia premii w swoich przychodach z tytułu działalności gospodarczej.

Parametry rachunku firmowego iKonto Biznes

Warunkiem uczestnictwa w akcji promocyjnej Alior Banku jest założenie iKonta Biznes i aktywne korzystanie z rachunku. Sprawdźmy więc, ile zapłacimy za prowadzenie konta i czynności objęte promocją:

 • 15 zł za prowadzenie rachunkuopłaty można uniknąć, utrzymując na rachunku średniomiesięczne saldo w kwocie co najmniej 1000 zł oraz wyrażając zgodę na komunikację marketingową od spółek grupy Alior Banku;
 • 8 zł za miesięczną obsługę karty - opłaty można uniknąć, wykonując 4 płatności kartą w danym okresie rozliczeniowym;
 • 0 zł za krajowe przelewy między rachunkami Alior Banku oraz międzybankowe przelewy ELIXIR wykonane za pośrednictwem bankowości internetowej;
 • 1 zł za realizację zlecenia stałego, 0 zł za realizację polecenia zapłaty;
 • 0,20 zł za SMS autoryzacyjny;
 • 0 zł za przelewy do ZUS i US;
 • brak opłat za wypłatę gotówki z bankomatów Alior Banku;
 • wypłata gotówki w pozostałych krajowych bankomatach: 5 pierwszych wypłat w miesiącu bezpłatnych, kolejne kosztują 2 zł;
 • 0 zł za pięć pierwszych przelewów w systemie Express Elixir w miesiącu; kolejne kosztują 10 zł.
 • 0 zł za 5 pierwszych przelewów SEPA (zleconych za pośrednictwem bankowości internetowej, realizowanych w trybie zwykłym lub pilnym przy opcji kosztowej SHA). Kolejne kosztują 5 zł.

Taryfę opłat i prowizji iKonta znajdziesz na tej stronie internetowej banku.

Promocja Alior Banku okiem redakcji

Przygotowana przez Alior Bank promocja zaskakuje wysokością premii – przedsiębiorcy, którzy założą iKonto Biznes, mogą otrzymać w ciągu roku maks. 1500 zł premii (do 125 zł w miesiącu). Aby jednak mogli w pełni skorzystać z oferowanych przez bank profitów, muszą się wykazać sporą aktywnością.

Do szczególnie wysoko premiowanych czynności należą przelewy do ZUS i US – za wykonanie obu tych operacji można otrzymać łącznie aż 50 zł. Te dwa warunki będą prawdopodobnie stosunkowo łatwe do spełnienia przez przedsiębiorców (zwłaszcza przelew do ZUS-u).

Właściciele firm generujących wysokie kwoty przelewów mogą liczyć na premię za przelewy SEPA i Express Eliksir - oba gratisy wynoszą łącznie 20 zł . Bank nagradza również aktywne posługiwanie się kartą - w tym przypadku gratis wynosi 10 zł. Kolejny bonus (do 60 zł) jest naliczany od wysokości salda, przy czym bank bierze pod uwagę także środki ulokowane na kontach walutowych i rachunkach pomocniczych.

Nie musisz korzystać z oferty terminiali lub kas fiskalnych za pośrednictwem Alior Banku. Pełną premię (125 zł miesięcznie) można zyskać spełniając wymienione wcześniej warunki.

Warto podkreślić, że spełnienie poszczególnych wymogów umożliwia także zwolnienie z opłat za prowadzenie konta i użycie karty. Jeżeli np. wykonamy 4 płatności kartą na łączną kwotę 500 zł, karta nie tylko stanie się w pełni darmowa, lecz również bank wypłaci nam dodatkowo premię. Także saldo przekraczające 2500 zł umożliwi nam zdobycie gratisu i jednocześnie spowoduje brak prowizji za prowadzenie konta.

Dodatkowym atutem promocji „1500 zł dla firm” jest możliwość samodzielnego wyboru warunków, gwarantujących otrzymanie cząstkowych premii. Uczestnik promocji może skorzystać ze wszystkich 8 opcji lub zdecydować się tylko na jedną lub dwie - np. na zwolnione z opłat przelewy do ZUS i US - a mimo to i tak otrzymać od banku nagrodę. Dla wielu przedsiębiorców to elastyczne rozwiązanie może stanowić dodatkową zachętę do wzięcia udziału w najnowszej promocji Alior Banku.

Z ostatniej chwili

 • 20.09.2017 10:42

  Klienci ING Banku Śląskiego wykonali już milion transakcji zbliżeniowych telefonem.

 • 15.09.2017 14:31

  mBank wprowadza nową taryfę opłat i prowizji. Podwyższa opłaty za wpłatomaty Euronetu (do 0,2% min. 2 zł) oraz zapowiada nową kartę Visa Foto.

 • 7.09.2017 08:41

  Rada Polityki Pieniężnej po raz kolejny pozostawiła stopy procentowe na niezmienionym poziomie.

 • 4.09.2017 06:28

  W mBanku można uniknąć opłaty za wydanie karty do rachunku eMax Walutowego, jeśli zamówimy ją do końca września 2017 r.

 • 1.09.2017 17:19

  Citibank przedłużył do końca września promocję, w której za wyrobienie karty kredytowej można otrzymać smartfona LG K4 Dual SIM. Sprawdź szczegóły.

 • 1.09.2017 11:02

  BZ WBK przedłużył promocję Konta Firmowego Godnego Polecenia, w ramach której można uzyskać zwolnienie z opłat za prowadzenie rachunku.

 • 28.08.2017 09:00

  Zysk netto PKO BP w II kwartale 2017 r. wyniósł 857 mln. zł. Jest to ok. 16,5 mln zł mniej niż rok wcześniej.

 • 27.08.2017 09:11

  Bank Millennium uruchomił nową edycję promocji Konta Oszczędnościowego Profit. Ponownie można zyskać 2,5% dla nowych środków do 100 000 zł.

 • 21.08.2017 10:38

  Orange Finanse przedłużył promocje dla nowych klientów. Obecnie na koncie oszczędnościowym można zyskać 3,6%.

 • 17.08.2017 14:28

  Nowa akcja Mastercard: płacąc kartami Mastercard lub Maestro w Empiku, fundujesz posiłki dla głodujących dzieci w Rwandzie.

Pominęliśmy coś ważnego? Napisz do nas!

Wiadomości

Ta strona korzysta z ciasteczek. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Więcej szczegółów w polityce prywatności.